Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: bệnh dại

Ứng phó cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và công tác quản lý chó nuôi, phòng, chống bệnh dại

Ứng phó cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và công tác quản lý chó nuôi, phòng, chống bệnh dại

04/05/2019, 07:35

Ngày 2/5/20119, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 130/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tại cuộc họp về tiếp tục ứng phó cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và công tác quản lý chó nuôi, phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại

Hải Phòng: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại

24/08/2017, 10:48

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố.

Tiến tới loại trừ bệnh Dại

Tiến tới loại trừ bệnh Dại

14/02/2017, 18:46

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021” với mục tiêu khống chế bệnh Dại trên đàn chó nuôi và trên người vào năm 2021 nhằm tiến tới loại trừ bệnh Dại.

Năm người ở Cà Mau tử vong do bệnh dại

Năm người ở Cà Mau tử vong do bệnh dại

26/10/2022, 16:55

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 8 ổ bệnh dại ở 6 địa phương và đã có 05 người tử vong. Nguyên nhân đều xuất phát từ chó dại gây ra.