Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Nghệ An: 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 30 nghìn tỷ đồng

Nghệ An: 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 30 nghìn tỷ đồng

10/07/2020, 11:08

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa tại Nghệ An ước đạt 30.789,12 tỷ đồng, tăng 0,21%, trong đó nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 11,09% cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ước đạt 8.381,44 tỷ đồng, bằng 78,81%, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống 3.023,13 tỷ đồng, bằng 71,2% cùng kỳ năm 2019.

Sức mua nội địa chưa “khỏe” trở lại

Sức mua nội địa chưa “khỏe” trở lại

14/06/2020, 11:51

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại các thị trường là đối tác thương mại chính của nước ta khiến xuất khẩu 5 tháng đầu năm giảm mạnh. Trong khi đó, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng trong nước tăng chưa đủ mạnh, đặt thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp.

Tháng 11/2019: Tổng mức bán lẻ hàng hóa cao nhất trong 6 năm

Tháng 11/2019: Tổng mức bán lẻ hàng hóa cao nhất trong 6 năm

30/11/2019, 11:54

Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 so với cùng kỳ năm trước như sau: năm 2014 là 7,6%; năm 2015 là 9,8%; năm 2016 là 10,1%; năm 2017 là 11%; năm 2018 là 10,8% và năm 2019 là 12,6%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa giảm 3,4% trong tháng 2/2019

Doanh thu bán lẻ hàng hóa giảm 3,4% trong tháng 2/2019

01/03/2019, 09:40

Trong báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2019 ước tính đạt 390,8 nghìn tỷ đồng, giảm 3% so với tháng 1/2019, trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa chỉ đạt 301,4 nghìn tỷ đồng, giảm 3,4%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 0,7% so với cùng kỳ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 0,7% so với cùng kỳ

05/10/2020, 10:46

9 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.673,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 3,6% (cùng kỳ năm 2019 tăng 10,8%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 1,3% so với cùng kỳ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 1,3% so với cùng kỳ

01/11/2020, 06:30

Tính chung 10 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.123 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 3% (cùng kỳ năm 2019 tăng 9,7%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 tăng 6,5% so tháng trước

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 tăng 6,5% so tháng trước

03/10/2021, 05:44

Trong tháng 9, dịch Covid-19 bước đầu được kiểm soát ở một số địa phương, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ được phép hoạt động trở lại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 tăng 6,5% so với tháng trước và giảm 28,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bốn tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ tại TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 360.000 tỷ đồng

Bốn tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ tại TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 360.000 tỷ đồng

07/05/2022, 17:05

Tính chung bốn tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 360.002 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,9%).