Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Bộ Nội vụ đề nghị thanh tra việc tuyển dụng nhân sự 3 năm gần nhất tại Quảng Bình

Bộ Nội vụ đề nghị thanh tra việc tuyển dụng nhân sự 3 năm gần nhất tại Quảng Bình

21/02/2019, 08:37

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát lại tất cả các cuộc tuyển dụng viên chức năm 2016, 2017, 2018 của các cơ quan, tổ chức trên toàn tỉnh Quảng Bình.

Bộ Nội vụ ban hành Quy định về xếp lương đối với công chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước

Bộ Nội vụ ban hành Quy định về xếp lương đối với công chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước

01/11/2018, 10:49

Nội dung chính của Thông tư 13/2018/TT-BNV là hướng dẫn xếp lương đối với giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được bầu cử, tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức.

Nhiều sai phạm trong bổ nhiệm lãnh đạo tại Bộ Công thương

Nhiều sai phạm trong bổ nhiệm lãnh đạo tại Bộ Công thương

08/03/2017, 22:42

Theo thông báo Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ Công thương (giai đoạn từ ngày 1/1/2015 - 30/6/2016), Bộ trưởng Bộ Công thương đã bổ nhiệm nhiều trường hợp không đúng quy định.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức năm 2022

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức năm 2022

23/09/2021, 06:57

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.