Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Triển khai các giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường không khí

Triển khai các giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường không khí

20/12/2019, 07:53

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ TN&MT phối hợp các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương đánh giá kết quả thực thi pháp luật bảo vệ môi trường không khí, nhất là ở các đô thị lớn và đề xuất giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường không khí.

Tăng cường vai trò của Kiểm toán Nhà nước trước vi phạm về môi trường

Tăng cường vai trò của Kiểm toán Nhà nước trước vi phạm về môi trường

01/12/2022, 18:09

Kiểm toán môi trường được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030.

Cà Mau đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ Festival tôm

Cà Mau đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ Festival tôm

03/12/2023, 10:05

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường công tác tạo cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường nhằm phục vụ Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long 2023 (Festival tôm).

Long An tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí

Long An tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí

14/01/2024, 18:47

UBND tỉnh Long An đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Ninh Bình: Chú trọng công tác môi trường trong phát triển cụm công nghiệp

Ninh Bình: Chú trọng công tác môi trường trong phát triển cụm công nghiệp

09/04/2024, 10:36

Tỉnh Ninh Bình giao nhiệm vụ cho các sở, ngành chuyên trách thường xuyên rà soát tiến độ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo yếu tố bảo vệ môi trường theo quy định, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn, đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...