Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Nhiều chỉ tiêu kinh tế của Bắc Ninh tăng trưởng mạnh mẽ trong 09 tháng năm 2022

Các chính sách tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã tạo niềm tin và phát huy hiệu quả; hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ trên địa bản tỉnh Bắc Ninh sôi động và phục hồi nhanh. Kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, tổng sản phẩm (GRDP) 9 tháng năm 2022 tăng 9,7% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh cấp mới 85 dự án với tổng vốn 169,5 triệu USD
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh cấp mới 85 dự án FDI với tổng vốn 169,5 triệu USD

Kinh tế phục hồi nhanh

9 tháng năm 2022, trong trạng thái bình thường mới, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ trên địa bản tỉnh Bắc Ninh sôi động và phục hồi nhanh.

Nổi bật là tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 10,04% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 40%; thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp tăng 34,1%. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và các sản phẩm OCOP được đẩy mạnh.

Đặc biệt, sản xuất công nghiệp phục hồi và phát triển; các chính sách hỗ trợ phát huy hiệu quả lớn trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13%, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 40%; thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp tăng 34,1%. Hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất, nhập khẩu, 9 tháng đầu năm ước đạt 65,3 tỷ USD, tăng 1,1%; trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 35,2 tỷ USD, tăng 4,1% so cùng kỳ...

Trong tháng 9, toàn tỉnh cấp mới 02 dự án với tổng số vốn đầu tư là 100,7 tỷ đồng; cấp điều chỉnh 07 dự án đầu tư trong đó có 01 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 23,9 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp 41 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 14.159 tỷ đồng; cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 88 dự án đầu tư, trong đó có 30 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 777 tỷ đồng. Về đầu tư nước ngoài, Bắc Ninh đã cấp mới 17 dự án, tổng vốn đăng ký 21,7 triệu USD; điều chỉnh vốn 8 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 10,7 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp mới 85 dự án với tổng vốn 169,5 triệu USD…

9 tháng năm 2022, tiến độ một số công trình quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được thúc đẩy như: Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu; Khu công nghiệp Thuận Thành I; 2.000 căn hộ (8 tòa nhà 9 tầng) phục vụ công nhân, người lao động - thuộc dự Khu nhà ở xã hội tại huyện Yên Phong; Bệnh viện Sản - Nhi mở rộng tại thành phố Bắc Ninh.

Bắc Ninh cũng tập trung hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, phê duyệt trong năm 2022; Hoàn thành xin ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng về điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến 2035, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Hoàn thành đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Yên Phong, quy hoạch chung đô thị Tiên Du và tập trung chỉ đạo lập điều chỉnh đồ án quy hoạch chung đô thị Gia Bình, quy hoạch chung đô thị Lâm Thao, quy hoạch chung đô thị Trung Kênh, huyện Lương Tài... Tích cực triển khai các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu đô thị, khu nhà ở quy mô lớn bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung đô thị.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tại Phiên họp thường kỳ tháng 9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đề nghị các sở, ngành, địa phương phải quyết tâm, chạy đua với thời gian, đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và cho biết, UBND tỉnh sẽ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2022, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021, của Quốc hội khóa XV về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 54/NQ-CP, ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh  tế giai  đoạn 2021  -  2025; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 11/7/2022 về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế xã hội; tăng cường năng lực phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình để có chính sách, kế hoạch phù hợp, kịp thời, ứng phó với những diễn biến mới, không để bị động, bất ngờ; 

Hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, nâng cấp đô thị: Thành lập thị xã Quế Võ; Thuận Thành; Yên Phong; Tiên Du. Xử lý kịp thời tình trạng kinh doanh bất động sản tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án khu đô thị chưa đúng quy định của pháp luật; thực hiện các giải pháp nhằm ổn định và minh bạch hóa thị trường bất động sản.

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nhất là đầu tư công; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, phấn đấu hoàn thành Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành trong năm 2022.

Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; tiếp tục thu hút đầu tư phát triển loại hình phân phối hiện đại; Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát thị trường giá cả; phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và công tác nội chính…

Đoàn Huế

Bài liên quan

Tin mới

Buộc tiêu huỷ 39 đôi giầy giả mạo nhãn hiệu NIKE
Buộc tiêu huỷ 39 đôi giầy giả mạo nhãn hiệu NIKE

Theo thông tin từ Cục QLTT tỉnh Thái Bình, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Thái Bình vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng và buộc tiêu huỷ 39 đôi giầy giả mạo nhãn hiệu NIKE.

Tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu
Tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu

Theo thông tin từ Cục QLTT TP. Hải Phòng, Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT TP. Hải Phòng vừa phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận Hải An kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm mỹ phẩm các loại có dấu hiệu nhập lậu trị giá gần 400 triệu đồng.

Trà Vinh tương lai có thể là trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của cả nước
Trà Vinh tương lai có thể là trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của cả nước

Mới đây, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong đó đã bổ sung nội dung nghiên cứu phát triển Trà Vinh thành trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của cả nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh dâng hương tưởng nhớ Anh hùng LLVT, Liệt sĩ Vũ Văn Hiếu
Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh dâng hương tưởng nhớ Anh hùng LLVT, Liệt sĩ Vũ Văn Hiếu

Ngày 13/7, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (1947 - 2024), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Liệt sĩ Vũ Văn Hiếu - Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh tại Khu lưu niệm đồng chí Vũ Văn Hiếu ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Hội thi Đại sứ Văn hóa BIDV khu vực Động lực phía Bắc và Đồng bằng Sông Hồng
Hội thi Đại sứ Văn hóa BIDV khu vực Động lực phía Bắc và Đồng bằng Sông Hồng

Ngày 13/7, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội thi Đại sứ Văn hóa BIDV - Vòng thi khu vực Động lực phía Bắc và Đồng bằng Sông Hồng với sự tham dự của 88 thí sinh đại diện cho 24 chi nhánh trong khu vực. Đây là khu vực đầu tiên trong hệ thống BIDV tổ chức hội thi để tìm ra các thí sinh xuất sắc tham dự vòng chung kết toàn hệ thống.

Trà Vinh bất ngờ vươn lên đứng đầu khu vực ĐBSCL về tăng trưởng GRDP
Trà Vinh bất ngờ vươn lên đứng đầu khu vực ĐBSCL về tăng trưởng GRDP

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng ước đạt 10,27%, giúp Trà Vinh tăng 27 hạng, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long ( ĐBSCL) và đứng thứ 6 cả nước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.