Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

PVN hoàn thành vượt mức kế hoạch 11 tháng

17:00:00 06/12/2018

THCL - Trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

 

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 11 đạt 1,99 triệu tấn, vượt 11,3% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 22,1 triệu tấn, vượt 5,4% so với kế hoạch 11 tháng và bằng 96,8% kế hoạch năm.

Trong đó: Sản lượng khai thác dầu tháng 11 đạt 1,13 triệu tấn, vượt 6,6% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 12,84 triệu tấn, vượt 5,6% so với kế hoạch 11 tháng và bằng 97% kế hoạch năm (trong đó: khai thác dầu ở trong nước 11 tháng đạt 11,03 triệu tấn, vượt 6,9% so với kế hoạch 11 tháng; ở nước ngoài 11 tháng đạt 1,81 triệu tấn, vượt 3,4% kế hoạch 11 tháng).

Người lao động Vietsovpetro tháo cần khoan

Sản lượng khai thác khí tháng 11 đạt 0,87 tỷ m3, vượt 18,1% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 9,26 tỷ m3, vượt 5,2% kế hoạch 11 tháng và bằng 96,4% kế hoạch năm. Sản xuất điện tháng 11 đạt 1,54 tỷ kWh, tính chung 11 tháng đạt 18,99 tỷ kWh. Sản xuất đạm tháng 11 đạt 97 nghìn tấn, tính chung 11 tháng đạt 1,477 triệu tấn, vượt 5,2% kế hoạch 11 tháng và 96,4% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 11 đạt 1,068 triệu tấn, vượt 7,1% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 8,53 triệu tấn, bằng 72,4% kế hoạch năm. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 542,344 nghìn tỷ đồng, vượt 16,8% so với kế hoạch 11 tháng và vượt 2,2% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 108,122 nghìn tỷ đồng, vượt 46,5% kế hoạch cả năm.

Tính đến hết tháng 11/2018, về cơ bản các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong đó, có 03 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu tài chính hợp nhất (tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách nhà nước): BSR (doanh thu đạt 103,9 nghìn tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 5,48 nghìn tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 4,9 nghìn tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 10,97 nghìn tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm); PVGas (doanh thu đạt 66,316 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 12,592 nghìn tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 10,119 nghìn tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 4,776 nghìn tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch năm); PVTrans (doanh thu đạt 7,051 nghìn tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, vượt 59% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 565 tỷ đồng, vượt 58% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 334 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch năm).

Có 02 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất: PVI (lợi nhuận trước thuế đạt 774,8 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 611,8 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm); PVCFC (lợi nhuận trước thuế đạt 919,3 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 884,6 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch năm).

Trong tháng 11/2018, cơ bản các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành vượt mức từ 2 - 8,7% kế hoạch tháng.

Tính chung 11 tháng năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 3,3%- 18% kế hoạch 11 tháng đề ra.

Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn 11 tháng đầu năm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch cả năm chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, vượt 46,5% kế hoạch năm, tổng doanh thu toàn Tập đoàn vượt 16,8% kế hoạch 11 tháng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2017. Nhờ vào sự nỗ lực của cán bộ người lao động toàn ngành và giá dầu trung bình 11 tháng cao hơn mức kế hoạch, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 11 tháng đề ra.

Minh Anh

Hà Nội: Cháy lớn tại biệt thự liền kề gần Thiên Đường Bảo Sơn

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành