Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Quy hoạch Ninh Bình hướng tới tầm nhìn dài hạn

Ninh Bình cần sớm hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050, đảm bảo có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, quy hoạch sử dụng đất.

Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 - Ảnh:VGP/HT
Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 - Ảnh:VGP/HT.

Ngày 07/07, Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/09/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW.  Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.

Nhìn nhận lại những hạn chế sau 17 năm triển khai Nghị quyết

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: Sau 17 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Ninh Bình đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa Ninh Bình phát triển trong giai đoạn tiếp theo, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình kỳ vọng hoàn thiện Báo cáo tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW để giúp Ninh Bình có thêm những giải pháp, hướng đi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW đánh giá cao trách nhiệm của Tỉnh ủy Ninh Bình trong triển khai nhiệm vụ tổng kết.

Trong 17 năm qua, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết và Kết luận của Đảng, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trần Tuấn Anh cũng nhất trí với một số tồn tại hạn chế mà Báo cáo tổng kết của Ninh Bình cũng như các bộ, ngành chỉ ra như: Quy mô kinh tế nhỏ so với các tỉnh trong khu vực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng; chưa phát triển được kinh tế ven biển; quản lý nhà nước về văn hóa cơ sở, tôn giáo, tín ngưỡng, thông tin truyền thông có mặt còn hạn chế; khoa học công nghệ chưa thực sự là động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, cho tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và tăng năng suất lao động..

Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất khi tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW được Ban Chỉ đạo đặt ra là đề xuất được với Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết nhằm phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng thời gian tới phù hợp với bối cảnh, tình hình mới, nhất là thực tiễn phát triển của vùng. Do vậy, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, Ninh Bình cần đẩy mạnh liên kết phát triển vùng; phát huy vị trí địa lý, tiềm năng, chủ động hội nhập, mở rộng giao lưu kinh tế để tăng cường liên kết vùng nhất là với các địa phương khu vực phía nam Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ; khai thác các cơ hội từ các xu hướng phát triển kinh tế trong nước, thế giới; hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng khung kết nối đồng bộ để trở thành đầu mối giao lưu của khu vực phía nam vùng Đồng bằng sông Hồng và với các vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Bắc Trung Bộ...

Bên cạnh đó, cần khắc phục các hạn chế, yếu kém và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và tích hợp lại thành "dư địa" để khai thác phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tiếp tục cải cách, tinh giản các thủ tục hành chính ở tất cả các cấp; xử lý tháo gỡ vướng mắc các dự án chậm tiến độ, khơi thông nguồn lực đất đai. Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn...

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cũng đề nghị tỉnh sớm hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Quy hoạch phải đảm bảo có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, quy hoạch sử dụng đất; phải trở thành công cụ quản lý, tạo động lực, không gian phát triển, là cơ sở để quản lý và thu hút các nguồn lực đầu tư và quy hoạch xây dựng các huyện, đô thị và nông thôn. 

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/HT
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/HT.

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cho rằng: Nội dung quy hoạch cần có sự thống nhất và phân chia một cách hợp lý mục tiêu phát triển, khai thác hiệu quả các lợi thế và bố trí đầy đủ nguồn lực để phát triển tỉnh Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước, có cơ cấu kinh tế tiên tiến, đầu mối giao lưu của khu vực phía nam vùng Đồng bằng sông Hồng với các vùng Tây Bắc và vùng Bắc Trung Bộ; là một cực tăng trưởng của hành lang kinh tế ven biển Ninh Bình - Nam Định -Thái Bình. 

Quy hoạch phải bảo đảm phát triển toàn diện, có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý giữa bảo tồn và phát triển, có sự thống nhất giữa kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; bảo đảm sự liên kết giữa các ngành, các không gian kinh tế; khai thác, sử dụng có hiệu quả nhất kết cấu hạ tầng hiện có; phát triển đô thị theo hướng thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng lưu y, Ninh Bình cần đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu các ngành kinh tế của tỉnh theo hướng lấy phát triển công nghiệp làm trọng tâm, du lịch là mũi nhọn; khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên du lịch, tài nguyên khoáng sản; khai thác cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng thời, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường theo hình thức cụm liên kết ngành, nhóm sản phẩm chuyên môn hóa; phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, xanh, hữu cơ, an toàn, chú trọng đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thúc đẩy phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại với quy mô lớn gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; đầu tư chuyển đổi số để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch lớn của của cả nước và khu vực, trên cơ sở khai thác hiệu quả các danh lam thắng cảnh đẹp, các giá trị truyền thống lịch sử văn hóa và các giá trị phi vật thể đặc biệt là Quần thể danh thắng Tràng An...

H.T (t/h)

Bài liên quan

Tin mới

Rủi ro vỡ nợ trái phiếu đối với một số doanh nghiệp bất động sản đang hiện hữu
Rủi ro vỡ nợ trái phiếu đối với một số doanh nghiệp bất động sản đang hiện hữu

Báo cáo Thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thể hiện, các doanh nghiệp bất động sản tích cực phát hành trái phiếu giai đoạn 2018 – 2021 khó tiếp cận vốn vay từ hệ thống ngân hàng khi Ngân hàng Nhà nước nêu rõ chủ trương giám sát chặt chẽ tín dụng bất động sản, thông qua việc ban hành các quy định, thông tư mới.

Vĩnh Phúc: Sẵn sàng các điều kiện cho Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ VI
Vĩnh Phúc: Sẵn sàng các điều kiện cho Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ VI

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI, năm 2022 (Đại hội) dự kiến diễn ra vào ngày 17/9/2022. Hiện tại các công tác chuẩn bị cho Đại hội đang được Sở Văn hóa TT&DL gấp rút tiến hành, đảm bảo cho kỳ Đại hội diễn ra thành công.

Đảng bộ Công đoàn Khu Công nghiệp Vĩnh Phúc kết nạp nhiều đảng viên mới
Đảng bộ Công đoàn Khu Công nghiệp Vĩnh Phúc kết nạp nhiều đảng viên mới

Chiều 19/08, Đảng bộ Công đoàn Khu Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 28 đồng chí là cán bộ Công đoàn, quần chúng ưu tú đến từ 9 CĐCS trực thuộc. Trong đó, Chi bộ Văn phòng Công đoàn KCN tỉnh kết nạp cho 19 đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hòn Thơm - Nơi phong cách sống được nâng tầm nghệ thuật
Hòn Thơm - Nơi phong cách sống được nâng tầm nghệ thuật

Là hình ảnh thu nhỏ của đảo Phú Quốc – top 25 điểm đến hàng đầu thế giới do Tạp chí Travel + Leisure bình chọn, Hòn Thơm kết tinh toàn bộ vẻ đẹp của thiên nhiên và một lối sống phồn hoa đang được vun đắp bởi những kiệt tác kiến trúc và các trải nghiệm sống được nâng tầm nghệ thuật.

'Nổ' quen biết rộng, đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng
'Nổ' quen biết rộng, đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Dù không có khả năng, điều kiện, Nguyễn Tiến Thành vẫn nhận của một người số tiền 3 tỷ đồng và 10.000 USD để giúp người này không bị khởi tố.

Vĩnh Phúc: Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin bôi nhọ lãnh đạo xã
Vĩnh Phúc: Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin bôi nhọ lãnh đạo xã

Ngày 19/8, Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa xử lý đối tượng có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân.