Quyết định thu hồi sản phẩm của Công ty TNHH VN Pharco sản xuất

23:48:00 02/07/2018

THCL - Thanh tra Bộ Y tế vừa có quyết định thu hồi sản phẩm viên đặt âm đạo Khang Mỹ Đơn do Công ty TNHH VN Pharco sản xuất vì sản phẩm chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

Ngày 29/6/2018, theo quyết định số 106/QĐ-TTrB về việc thu hồi sản phẩm Khang Mỹ Đơn do Công ty TNHH VN Pharco sản xuất, Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nguyên Hà phân phối.

Sản phẩm bị thu hồi Khang mỹ đơn

Cụ thể, quyết định thu hổi sản phẩm Viên đặt âm đạo Khang Mỹ Đơn do Công ty TNHH VN Pharco sản xuất, Công ty TNHH sản phẩm và xuất nhập khẩu Nguyên Hà phân phối. Ngày sản xuất tháng 3 năm 2018, hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất, lý do thu hồi sản phẩm Khang Mỹ Đơn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

Công ty TNHH VN Pharco phối hợp với Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nguyên Hà chịu trách nhiệm tự tổ chức thu hồi và xử lý sản phẩm vi phạm nêu tại Điều 1 dưới sự giám sát của Đoàn thanh tra và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Sau khi kết thúc việc thu hồi và xử lý sản phẩm trên, Công ty TNHH VN Pharco phải báo cáo với Thanh tra Bộ Y tế về kết quả thu hồi và xử lý sau thu hồi.

Hoàng An

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng