Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Siết chặt kỷ cương vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững

Sáng ngày 11/7, phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Kiểm toán Nhà nước cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, công tâm, khách quan, sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Kiểm toán Nhà nước, ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc, những đóng góp quan trọng của Kiểm toán Nhà nước đối với đất nước thời gian qua.

Siết chặt kỷ cương vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Kiểm toán Nhà nước. (Ảnh: DUY LINH)

Thời gian tới, tình hình quốc tế có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, theo đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Kiểm toán Nhà nước cần nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chỉ đạo quản lý, điều hành của Chính phủ về ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa, tiền tệ; lựa chọn và tập trung ưu tiên thực hiện các mục tiêu trọng tâm của Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục củng cố, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để hoạt động của Kiểm toán Nhà nước ngày càng hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu, rà soát Luật Kiểm toán Nhà nước để đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, bảo đảm phù hợp thực tiễn hoạt động và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Yêu cầu nhiệm vụ quan trọng nữa là tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan; tổ chức và hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại.

Theo đó, cần xác định mục tiêu, trọng tâm kiểm toán, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, giám sát tài chính công, tài sản công, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp; củng cố, xây dựng toàn ngành kiểm toán đoàn kết, vững mạnh toàn diện.

Siết chặt kỷ cương vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Kiểm toán Nhà nước. (Ảnh: DUY LINH)

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng yêu cầu đặt ra là cần chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước; củng cố ngày càng vững chắc vị thế, uy tín của Kiểm toán Nhà nước trong hệ thống các cơ quan nhà nước Việt Nam và trong hệ thống các cơ quan kiểm toán quốc tế.

Theo báo cáo tại Lễ kỷ niệm: Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, khởi đầu từ một cơ quan chưa có tổ chức tiền thân và tiền lệ về hoạt động, được thành lập để giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện chức năng kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của tài liệu và số liệu kế toán, báo cáo quyết toán, đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều bước chuyển mình đột phá.

Năm 2005, địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước đã được luật định và đặc biệt đến năm 2013 đã được hiến định: Kiểm toán Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; nâng vai trò, vị thế của Kiểm toán Nhà nước lên một tầm cao mới.

Cùng với đó, hoạt động Kiểm toán Nhà nước đã được ghi nhận trong hơn 35 bộ luật và luật liên quan. Đó là minh chứng, đồng thời là sự khẳng định, ghi nhận thành quả của sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Kiểm toán Nhà nước trong suốt 30 năm qua đã tạo nên những bước tiến vững chắc, toàn diện; niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Kiểm toán Nhà nước ngày càng tăng.

Đánh giá những thành tựu quan trọng của Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công cuộc đổi mới của đất nước ta gần 40 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, thật sự đem lại những thay đổi lớn lao, rất tốt đẹp, góp phần làm cho "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Đạt được kết quả đó có nhiều nguyên nhân, trong đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nguyên nhân quan trọng nhất là ý chí, quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, thống nhất cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự quản lý, điều hành nhạy bén, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ và các cấp chính quyền; sự đổi mới phù hợp, đúng đắn về nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; sự ủng hộ của Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, của cộng đồng doanh nghiệp; sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế và trong đó có đóng góp tích cực của ngành Kiểm toán Nhà nước.

Siết chặt kỷ cương vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững ảnh 3
Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ rất vui mừng về chặng đường phát triển 30 năm qua của ngành, từ những ngày đầu thành lập chỉ có 5 đơn vị, 60 cán bộ, công chức và kiểm toán viên, đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã phát triển mạnh mẽ với 32 đơn vị trực thuộc, hơn 2.000 cán bộ, công chức, kiểm toán viên; trong đó 100% Kiểm toán viên nhà nước có trình độ đại học trở lên; có trên 55% cán bộ, công chức có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo bài bản trong nước và quốc tế.

"Đây là minh chứng rõ nét cho sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng đội ngũ kiểm toán viên của Kiểm toán Nhà nước; khẳng định Kiểm toán Nhà nước ngày càng trưởng thành, lớn mạnh; góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính: Ngành kiểm toán phải “luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải “đúng vai thuộc bài”, thực sự am hiểu và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, pháp luật, quy chế, quy định, đặc biệt phải rất công tâm, khách quan, trong sáng; phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục củng cố, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu, rà soát Luật Kiểm toán Nhà nước để đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, bảo đảm phù hợp thực tiễn hoạt động và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành…

Theo Báo Nhân Dân

Bài liên quan

Tin mới

Vì sao tất cả tàu, phà ra đảo Phú Quốc tạm dừng hoạt động?
Vì sao tất cả tàu, phà ra đảo Phú Quốc tạm dừng hoạt động?

Hôm nay (13/7), Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang cho biết, các tuyến tàu, phà từ đất liền đi các đảo Phú Quốc, Nam Du và chiều ngược lại phải tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu.

Đắk Lắk: Phát hiện ổ dịch bệnh sởi tại huyện Cư Kuin
Đắk Lắk: Phát hiện ổ dịch bệnh sởi tại huyện Cư Kuin

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một ổ dịch bệnh sởi tại huyện Cư Kuin.

Huawei đang phát triển smartphone màn hình gập ba
Huawei đang phát triển smartphone màn hình gập ba

Mới đây, Digital Chat Station và Ice Universe đã chia sẻ một số thông tin về smartphone gập ba.

Khánh thành nhà máy dệt nhuộm TOP TEXTILES
Khánh thành nhà máy dệt nhuộm TOP TEXTILES

Ngày 13/7, Công ty TNHH TOP TEXTILES tổ chức Lễ khánh thành nhà máy TOP TEXTILES tại Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

32 doanh nghiệp chốt trả cổ tức từ ngày 15 đến 19/7
32 doanh nghiệp chốt trả cổ tức từ ngày 15 đến 19/7

Trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, các ngày trong tuần từ 15 đến 19/7, có 32 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông.

Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia
Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.