Sở TN&MT Thanh Hóa: Hủy bỏ hàng loạt quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm không đúng quy định

20:30:00 11/10/2018

THCL - Mới đây, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (Sở TN&MT) đã ban hành hàng loạt quyết định về việc bãi bỏ và thu hồi các quyết định liên quan đến việc tuyển dụng không quản thi tuyển, điều động bổ nhiệm đối với nhiều cán bộ sở này không đúng quy định.

Cụ thể, ngày 23/8/2018, Giám đốc Sở TN&MT đã ban hành Quyết định số 503/QĐ – STNMT bãi bỏ Quyết định số 41/QĐ – STNMT ngày 25/01/2014 của Giám đốc Sở TN&MT về việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức đối với ông Lê Đình Quý nhân viên Văn phòng Sở lý do xét nâng ngạch công chức không đúng quy định.

Cùng ngày, Giám đốc Sở TNMT ban hành tiếp Quyết định số 540/QĐ – STNMT bãi bỏ Quyết định số 42/QĐ – STNMT ngày 25/01/2014 của Giám đốc Sở TN&MT về việc bổ nhiệm ngạch và xếp hạng lương công chức đối với bà Vũ Thị Huyền công tác tại Chi cục Biển và Hải đảo. Nâng ngạch công chức không đúng quy định.

Tiếp đến, ngày 30/8/2018, Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa ban hành Quyết định số 508/QĐ – STNMT bãi bỏ Quyết định số 181/QĐ – STNMT ngày 08/4/2014 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm kế toán trưởng Chi cục Biển và Hải đảo đối với bà Vũ Thị Huyền.

Sở TN&MT Thanh Hóa

Tương tự, ngày 28/9/2018, Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa ban hành Quyết định số 599/QĐ – STNMT về việc bãi bỏ và thu hồi các quyết định của Giám đốc Sở TN&MT liên quan đến tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, điều động, bổ nhiệm không đúng quy định đối với ông Vũ Đình Hùng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản.

Nội dung quyết định nêu rõ, bãi bỏ và thu hồi Quyết định số 79/QĐ – STNMT ngày 28/3/2012 của Giám đốc Sở TN&MT về việc điều động ông Vũ Đình hùng, viên chức Đoàn mỏ,địa chất về nhận công tác tại Phòng Tài nguyên khoáng sản.

Bãi bỏ và thu hồi Quyết định số 222/QĐ – STNMT ngày 07/5/2014 của Giám đốc Sở TN&MT về việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Hùng chuyên viên Phòng Tài nguyên khoáng sản giữ chức Phó trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản.

Với lý do việc tuyển dụng công chức không thông qua thi tuyển đối với ông Vũ Đình Hùng là sai quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010, của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công việc.

Quyết định số 599/QĐ-STNMT ngày 28/9/218 của Sở TN&MT

Mới đây, tại TP. Thanh Hóa sau khi rà soát cũng có 6 trường hợp bổ nhiệm khi chưa được tiếp nhận công chức. Theo tìm hiểu tại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 đến nay, khi bổ nhiệm trưởng, phó các phòng ban từ cấp sở, UBND huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều trường hợp được bổ nhiệm khi chưa được tiếp nhận công chức, chưa đảm bảo các tiêu chí theo quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong đó có nhiều người làm lãnh đạo nhiều năm mới được chuyển công chức, thậm chí có người vẫn chưa được tiếp nhận công chức.

Đặc biệt, từ trước khi có Quyết định 1941 của UBND tỉnh Thanh Hóa vào tháng 6/2017, tỉnh Thanh Hóa chưa có văn bản chỉ đạo việc tiếp nhận, tuyển dụng công chức đối với các trường hợp đặc biệt nên các đơn vị huyện thị xã, thành phố thực hiện chủ yếu dựa vào Quyết định 685/2017 trên cơ sở được giao số lượng biên chế, các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng biên chế được giao.

Cho đến tháng 6/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa mới ban hành Quyết định 1941 tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản rà soát toàn tỉnh để khắc phục một lần theo hướng những người đúng điều kiện, quyết định trước đây chưa đảm bảo thì sẽ bỏ, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ ban hành xem xét. Những trường hợp khắc phục sẽ ủy quyền cho Giám đốc sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đủ đảm bảo các tiêu chuẩn quyết định tiếp nhận. Những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì chấp nhận hủy, bố trí công việc khác.

Thuấn Nguyễn

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng