Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Thanh Hóa: Đẩy mạnh phong trào “Chống rác nhựa” trên địa bàn

19:15:00 05/12/2018

THCL - Nhằm nâng cao nhận thức và hành động cụ thể để hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy, thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch số 198/KH-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn.

Cụ thể các nội dung chính của phong trào gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa, túi nilon; xây dựng thói quen, hành vi sử dụng sản phẩm dễ phân hủy hoặc có thể tái chế; huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định.

Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn cần tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải nhựa mỗi tháng 1 lần vào chiều thứ 6 mỗi tuần hàng tháng. Các địa phương cần lồng ghép chương trình ra quân thu gom, phân loại túi nilon khó phân hủy và rác thải nhựa vào các đợt tổng vệ sinh môi trường định kỳ ít nhất 1 lần/tháng.

Qua đó, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và các xã, phường, thị trấn cần phát động các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của rác thải nhựa hoặc các chương trình văn nghệ với chủ đề chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ chế, chính sách, khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nylon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

Thanh niên Thanh Hóa dọn dẹp sạch rác thải nhựa và túi nilong của các xã ven biển Hậu Lộc

Phát hiện và lựa chọn các mô hình tiên tiến, hiệu quả để nhân rộng, đồng thời đẩy mạnh thanh, kiểm tra và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực môi trường.

Việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và tầng lớp nhân dân về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt, làm thay đổi từ nhận thức hành động cụ thể để hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy, thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị đăng ký và báo cáo kết quả thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa hàng năm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/10 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11 và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/11 hàng năm.

Thuấn Nguyễn

Bản tin cuối tuần số 4: Những đổi mới trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành