Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận về hàng loạt các vi phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn như: Chưa làm thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân các thiết bị tiếp nhận từ nhà tài trợ; mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ phòng chống dịch chưa thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, thu giá xét nghiệm test nhanh Covid-19 chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: HT.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thanh tra việc tiếp nhận, mua sắm, sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch, xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19 trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Theo đó, quá trình thanh tra đã chỉ ra rõ, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, vào năm 2020 đã tiếp nhận các trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch từ CDC tỉnh Thanh Hóa, Sở Y tế và tiếp nhận từ UBND huyện Nga Sơn 02 Máy thở xách tay, 02 Monitor theo dõi bệnh nhân 05 thông số và 01 máy phun khử khuẩn; tiếp nhận 300 khẩu trang và 50.000 chai nước sát khuẩn từ Công ty cổ phần Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa. 

Năm 2021, đơn vị này tiếp nhận 1.000 Test nhanh từ UBND huyện Nga Sơn; 02 máy thở xâm nhập từ tập đoàn Vingroup; 01 hệ thống xét nghiệm RT-PCR của tập đoàn Sun group và một số các trang thiết bị vật tư y tế, hóa chất từ Công ty cổ phần thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa và Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, theo kết luận của Thanh tra tỉnh thì đến thời điểm thanh tra 02 máy thở xâm nhập và 01 hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR tại Bệnh viện đa khoa Nga Sơn chưa làm thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại khoản 3, Điều 14 Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Về việc mua sắm các trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch tại đây, Bệnh viện đã mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, các loại công cụ, dụng cụ phòng chống dịch từ nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị với tổng số tiền 2.255.208.500 đồng, trong đó năm 2020 là 121.180.000 đồng; năm 2021 là 2.134.028.500 đồng. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, Bệnh viện Đa khoa huyện huyện Nga Sơn thực hiện cơ bản đầy đủ các bước trình tự, thủ tục theo hình thức chỉ định thầu rút gọn; tuy nhiên, chưa công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014. 

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn
Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn. 

Liên quan đến việc xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19, theo kết luận của Thanh tra tỉnh, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn áp dụng thu giá dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán nhanh Covid-19 theo Nghị quyết 162/2019/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mức giá 230.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

Trước ngày 01/07/2021 có quy định của Bộ Y tế là 238.000 đồng một mẫu test nhanh và 734.000 đồng một mẫu PCR. Giá này đã gồm chi phí nhân viên phục vụ, vật tư tiêu hao đi kèm, giá kit test...

Đến ngày 01/07/2021, giá này không được quy định cụ thể mà Bộ Y tế hướng dẫn "chi phí xét nghiệm" sẽ theo hình thức "thực thanh, thực chi" tại điểm b Mục 2.1 Công văn số 5378/BYTKHTC ngày 07/07/2021. Tuy nhiên, từ ngày 01/07 - 09/11/2021, Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn vẫn thực hiện thu giá xét nghiệm test nhanh kháng nguyên với giá 230.000 đồng/mẫu.

Đối với xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid – 19 ngày 10/09/2021, Bệnh viện Nga Sơn được Tập đoàn Sun Group tài trợ Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR. Ngày 16/9/2021, Giám đốc Sở Y tế có Quyết định số 972/QĐ-SYT phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, theo đó bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn: Coronavirus Real-time PCR.

Trong đó Bộ Y tế quy định giá thu dịch vụ từ ngày 15/9 - 23/9/2021: thực hiện thu giá dịch vụ theo Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/05/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19; mức giá xét nghiệm RT-PCR (áp dụng cho mẫu đơn): 734.000đ/mẫu xét nghiệm.

Từ ngày 24/9 - 05/10/2021: thực hiện thu giá theo Công văn số 3834/UBND-VX ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chưa ban hành mức giá mới cho dịch vụ xét nghiệm SARS- CoV-2 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và Nghị Quyết 162/2019/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND (với mức thu dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/ vi rút/vi nấm/ký sinh trùng Realtime PCR: 720.000đồng/mẫu xét nghiệm).

Từ ngày 06 - 15/10/2021: thực hiện thu giá dịch vụ theo công văn 8157/BYT-KHTC ngày 28/9/2021 của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19 và Công văn số 4334/SYT-KHTC ngày 01/10/2021 của Sở y tế Thanh Hoá về việc triển khai thực hiện Công văn 8157/BYT-KHTC ngày 28/9/2021 của Bộ y tế; mức giá xét nghiệm RT-PCR (áp dụng cho mẫu đơn): 734.000 đồng/mẫu xét nghiệm. Ngoài ra các mẫu gộp đôi: 410.000đ /người/mẫu xét nghiệm…. mẫu gộp mười: 162.000đ/người/mẫu xét nghiệm.

Theo kết quả thanh tra việc thu tiền xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19 tính đến ngày 09/11/2021 là 2.033.890.000 đồng (trước 01/07/2021 là 7.360.000 đồng; từ 01/07 - 09/11/2021 là 2.026.530.000 đồng); số tiền mua 8.901 bộ test xét nghiệm là 1.033.385.000 đồng (trước 01/07/2021 là 4.320.000 đồng; từ 01/07 - 09/11/2021 là 1.029.065.000 đồng).

Như vậy, từ ngày 01/07 - 09/11/2021, Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn thu các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm (vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công) là chưa đúng hướng dẫn tại điểm b, mục 2.1 Công văn số 5378/BYTKHTC ngày 07/07/2021 của Bộ Y tế; số tiền chênh lệch giữa tiền đã thu được từ xét nghiệm chẩn đoán nhanh với chi phí mua test là 1.003.954.000 đồng.

Đối với hàng loạt vi phạm nói trên, kết luận Thanh tra tỉnh đã nêu rõ, trách nhiệm này thuộc Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, trách nhiệm trực tiếp là các cá nhân phòng chuyên môn. Đồng thời kiến nghị Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn cần kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục đối với những khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan. Bệnh viện đa khoa huyện phải thực hiện thu giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định hiện hành; lập hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, đối với những tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu theo quy định.

Lê Nam- H. Thu

Bài liên quan

Tin mới

Từ ngày 3/6, 4 ngân hàng sẽ được mua và bán vàng
Từ ngày 3/6, 4 ngân hàng sẽ được mua và bán vàng

Bốn ngân hàng được mua vàng theo mức giá do Ngân hàng Nhà nước xác định và được bán vàng trực tiếp cho người dân gồm: Vietinbank, Vietcombank, Agribank, BIDV.

Tin vui: Giá trị xuất siêu nông lâm thủy sản 5 tháng ước đạt 6,53 tỷ USD, tăng 64,5%
Tin vui: Giá trị xuất siêu nông lâm thủy sản 5 tháng ước đạt 6,53 tỷ USD, tăng 64,5%

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, riêng tháng 5/2024, giá trị nông lâm thủy sản xuất khẩu đạt 5,06 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Quản lý thị trường Nghệ An xử lý nghiêm các vi phạm về thương mại điện tử
Quản lý thị trường Nghệ An xử lý nghiêm các vi phạm về thương mại điện tử

Từ đầu năm 2024 đến nay lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý đối với 10 tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn với tổng thu phạt hơn 240 triệu đồng.

Khởi tố Phó cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất để điều tra về hành vi nhận hối lộ
Khởi tố Phó cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất để điều tra về hành vi nhận hối lộ

Thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an, đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Xử phạt gần 300 trường hợp vi phạm giao thông từ phản ánh qua Zalo
Xử phạt gần 300 trường hợp vi phạm giao thông từ phản ánh qua Zalo

Chỉ trong 1 tháng, trang Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội" đã nhận được gần 600 tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (tăng 83 tin so với cùng kỳ tháng trước).

Giám sát tiêu hủy 1.380 kg măng không rõ nguồn gốc
Giám sát tiêu hủy 1.380 kg măng không rõ nguồn gốc

Tổ QLĐB huyện Hữu Lũng, thuộc Đội QLTT số 4, Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn phối hợp với phòng Thanh tra – Pháp chế đã tiến hành đôn đốc, giám sát tiêu hủy 1.380 kg măng khô và tươi không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá trên 46.000.000 đồng.