Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận về hàng loạt các vi phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn như: Chưa làm thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân các thiết bị tiếp nhận từ nhà tài trợ; mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ phòng chống dịch chưa thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, thu giá xét nghiệm test nhanh Covid-19 chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: HT.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thanh tra việc tiếp nhận, mua sắm, sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch, xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19 trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Theo đó, quá trình thanh tra đã chỉ ra rõ, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, vào năm 2020 đã tiếp nhận các trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch từ CDC tỉnh Thanh Hóa, Sở Y tế và tiếp nhận từ UBND huyện Nga Sơn 02 Máy thở xách tay, 02 Monitor theo dõi bệnh nhân 05 thông số và 01 máy phun khử khuẩn; tiếp nhận 300 khẩu trang và 50.000 chai nước sát khuẩn từ Công ty cổ phần Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa. 

Năm 2021, đơn vị này tiếp nhận 1.000 Test nhanh từ UBND huyện Nga Sơn; 02 máy thở xâm nhập từ tập đoàn Vingroup; 01 hệ thống xét nghiệm RT-PCR của tập đoàn Sun group và một số các trang thiết bị vật tư y tế, hóa chất từ Công ty cổ phần thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa và Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, theo kết luận của Thanh tra tỉnh thì đến thời điểm thanh tra 02 máy thở xâm nhập và 01 hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR tại Bệnh viện đa khoa Nga Sơn chưa làm thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại khoản 3, Điều 14 Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Về việc mua sắm các trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch tại đây, Bệnh viện đã mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, các loại công cụ, dụng cụ phòng chống dịch từ nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị với tổng số tiền 2.255.208.500 đồng, trong đó năm 2020 là 121.180.000 đồng; năm 2021 là 2.134.028.500 đồng. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, Bệnh viện Đa khoa huyện huyện Nga Sơn thực hiện cơ bản đầy đủ các bước trình tự, thủ tục theo hình thức chỉ định thầu rút gọn; tuy nhiên, chưa công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014. 

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn
Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn. 

Liên quan đến việc xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19, theo kết luận của Thanh tra tỉnh, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn áp dụng thu giá dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán nhanh Covid-19 theo Nghị quyết 162/2019/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mức giá 230.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

Trước ngày 01/07/2021 có quy định của Bộ Y tế là 238.000 đồng một mẫu test nhanh và 734.000 đồng một mẫu PCR. Giá này đã gồm chi phí nhân viên phục vụ, vật tư tiêu hao đi kèm, giá kit test...

Đến ngày 01/07/2021, giá này không được quy định cụ thể mà Bộ Y tế hướng dẫn "chi phí xét nghiệm" sẽ theo hình thức "thực thanh, thực chi" tại điểm b Mục 2.1 Công văn số 5378/BYTKHTC ngày 07/07/2021. Tuy nhiên, từ ngày 01/07 - 09/11/2021, Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn vẫn thực hiện thu giá xét nghiệm test nhanh kháng nguyên với giá 230.000 đồng/mẫu.

Đối với xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid – 19 ngày 10/09/2021, Bệnh viện Nga Sơn được Tập đoàn Sun Group tài trợ Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR. Ngày 16/9/2021, Giám đốc Sở Y tế có Quyết định số 972/QĐ-SYT phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, theo đó bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn: Coronavirus Real-time PCR.

Trong đó Bộ Y tế quy định giá thu dịch vụ từ ngày 15/9 - 23/9/2021: thực hiện thu giá dịch vụ theo Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/05/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19; mức giá xét nghiệm RT-PCR (áp dụng cho mẫu đơn): 734.000đ/mẫu xét nghiệm.

Từ ngày 24/9 - 05/10/2021: thực hiện thu giá theo Công văn số 3834/UBND-VX ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chưa ban hành mức giá mới cho dịch vụ xét nghiệm SARS- CoV-2 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và Nghị Quyết 162/2019/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND (với mức thu dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/ vi rút/vi nấm/ký sinh trùng Realtime PCR: 720.000đồng/mẫu xét nghiệm).

Từ ngày 06 - 15/10/2021: thực hiện thu giá dịch vụ theo công văn 8157/BYT-KHTC ngày 28/9/2021 của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19 và Công văn số 4334/SYT-KHTC ngày 01/10/2021 của Sở y tế Thanh Hoá về việc triển khai thực hiện Công văn 8157/BYT-KHTC ngày 28/9/2021 của Bộ y tế; mức giá xét nghiệm RT-PCR (áp dụng cho mẫu đơn): 734.000 đồng/mẫu xét nghiệm. Ngoài ra các mẫu gộp đôi: 410.000đ /người/mẫu xét nghiệm…. mẫu gộp mười: 162.000đ/người/mẫu xét nghiệm.

Theo kết quả thanh tra việc thu tiền xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19 tính đến ngày 09/11/2021 là 2.033.890.000 đồng (trước 01/07/2021 là 7.360.000 đồng; từ 01/07 - 09/11/2021 là 2.026.530.000 đồng); số tiền mua 8.901 bộ test xét nghiệm là 1.033.385.000 đồng (trước 01/07/2021 là 4.320.000 đồng; từ 01/07 - 09/11/2021 là 1.029.065.000 đồng).

Như vậy, từ ngày 01/07 - 09/11/2021, Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn thu các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm (vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công) là chưa đúng hướng dẫn tại điểm b, mục 2.1 Công văn số 5378/BYTKHTC ngày 07/07/2021 của Bộ Y tế; số tiền chênh lệch giữa tiền đã thu được từ xét nghiệm chẩn đoán nhanh với chi phí mua test là 1.003.954.000 đồng.

Đối với hàng loạt vi phạm nói trên, kết luận Thanh tra tỉnh đã nêu rõ, trách nhiệm này thuộc Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, trách nhiệm trực tiếp là các cá nhân phòng chuyên môn. Đồng thời kiến nghị Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn cần kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục đối với những khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan. Bệnh viện đa khoa huyện phải thực hiện thu giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định hiện hành; lập hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, đối với những tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu theo quy định.

Lê Nam- H. Thu

Bài liên quan

Tin mới

Công an Thanh Hóa liên tiếp bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy
Công an Thanh Hóa liên tiếp bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp đấu tranh bắt giữ 3 vụ, 7 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Thanh Hóa triển khai thực hiện Công điện số 64 của Thủ tướng Chính phủ
Thanh Hóa triển khai thực hiện Công điện số 64 của Thủ tướng Chính phủ

Để thực hiện Công điện số 64/CĐÐ-TTg ngày 19/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19; bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nhâm Dần - 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung.

Ngành bán lẻ sẽ đi theo xu hướng nào trong năm 2022?
Ngành bán lẻ sẽ đi theo xu hướng nào trong năm 2022?

Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch COVID-19, tuy nhiên theo báo cáo của Savills, từ khi hoạt động thương mại được mở cửa trở lại vào đầu tháng 10, thị trường bán lẻ tại Hà Nội trong 3 tháng cuối năm đã ghi nhận những tín hiệu tích cực, thúc đẩy sự hồi phục của ngành.

Văn Phú - Invest kiến tạo những tổ ấm hạnh phúc nhờ chất lượng vượt trội
Văn Phú - Invest kiến tạo những tổ ấm hạnh phúc nhờ chất lượng vượt trội

Tham gia thị trường bất động sản gần 20 năm, Văn Phú - Invest tạo nên dấu ấn thương hiệu thông qua các dự án có không gian sống xanh, thiết kế thông minh, đa dạng tiện ích, phản ánh sự chuyên tâm trong từng công đoạn nghiên cứu và hình thành sản phẩm, đặc biệt ở dòng sản phẩm cao cấp.

Điểm check in dịp Tết Nhâm Dần không thể bỏ qua giữa lòng Thủ đô
Điểm check in dịp Tết Nhâm Dần không thể bỏ qua giữa lòng Thủ đô

Ngay trên Ngô Quyền – con phố trung tâm giữa lòng Hà Nội, một không gian Tết vừa truyền thống, vừa hiện đại đã được tái hiện. Với gam màu đỏ, vàng rực rỡ tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy, Tết thực sự đã về rất gần với mỗi người dân Thủ đô.

Chuyển tiền theo sự kiện: Khi yêu thương được bày tỏ theo cách mới
Chuyển tiền theo sự kiện: Khi yêu thương được bày tỏ theo cách mới

Thêm những trải nghiệm đáng nhớ dành cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) cho ra mắt tính năng mới – chuyển tiền theo sự kiện ngay trên ứng dụng PV-Mobile Banking.