Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Thực tiễn sinh động tại "Tỉnh Nông thôn mới" Nam Định

Nam Định nằm ở trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, có 3 tôn giáo được công nhận và hoạt động là: Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Các cấp uỷ Đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác tôn giáo. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú có đạo được các cấp uỷ Đảng triển khai thực hiện bài bản, chặt chẽ.

 Nam Định nằm ở trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, có 3 tôn giáo được công nhận và hoạt động, là: Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Qua 15 năm thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) “Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo” (Gọi tắt là Quy định 123 về kết nạp đảng viên đối với người có đạo), các cấp uỷ Đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tôn giáo.

Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú có đạo được các cấp uỷ Đảng triển khai thực hiện bài bản, chặt chẽ, đảm bảo tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục kết nạp Đảng. Công tác tổ chức sinh hoạt Đảng, công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đối với đảng viên là người có đạo hiệu quả hơn. Đa số đảng viên có đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá IX.

Kỳ I: Ghi nhận ở "Vùng quê đáng sống"

Huyện Hải Hậu triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnhHuyện Hải Hậu triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh

Huyện Hải Hậu có trên 29 vạn dân, trong đó, hơn  40% là đồng bào Công giáo; là một trong 5 huyện đầu tiên của cả nước được Trung ương công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Để nâng cao chất lượngcông tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên ở khu dân cư, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo theo Quy định 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy Hải Hậu đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 01-1-2015 về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xóm, tổ dân phố giai đoạn 2015-2020".

Việc tăng cường công tác kết nạp đảng viên là người có đạo đã góp phần làm thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên, xây dựng và củng cố tổ chức đảng, xóa thôn (xóm) “trắng” đảng viên, chi bộ; số đảng viên là người có đạo mới được kết nạp đều là những công dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước và được quần chúng tín nhiệm; gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Những con đường đầy hoaNhững con đường đầy hoa

Xóa xóm “trắng” đảng viên, chi bộ

Tháng 6 năm 2019, Đảng ủy xã Hải Anh tổ chức hội nghị công bố quyết định điều chuyển sinh hoạt và thành lập chi bộ 21, 22, 23, 24 trực thuộc Đảng bộ xã. Trước đây, Đảng bộ Hải Anh có 2 chi bộ ghép, là Chi bộ 19 (gồm các xóm 19, 20, 21 với 7 đảng viên), chi bộ 20 (gồm các xóm 22, 23, 24 với 6 đảng viên).

Theo quyết định điều chuyển, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đoàn xã làm Bí thư chi bộ 20; đồng chí Trần Thái Học, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã làm Bí thư chi bộ 23; đồng chí Trần Văn Toản, cán bộ Tư pháp, đảng viên gốc giáo làm Bí thư chi bộ 22;  đồng chí Vũ Văn Tuấn, nguyên Bí thư chi bộ 20 được điều chuyển làm Bí thư chi bộ 24...

Đồng chí Trần Văn Phưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Anh cho biết: Toàn xã có trên 4.000 người dân theo đạo Công giáo, chiếm tỷ lệ 35% dân số. Thời gian trước, Đảng bộ xã Hải Anh có 2 chi bộ ghép; 100% các xóm là nơi có đông đồng bào có đạo chưa có chi bộ lãnh đạo độc lập.

Công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên xóm vùng giáo khó khăn do kinh tế thị trường tác động, thanh niên đi làm ăn xa; mặt khác do sự ràng buộc của thần quyền, giáo lý và gia đình, đối tượng kết nạp đảng là nữ gốc giáo rất khó khăn.

Cơ sở chính trị vùng giáo tuy được chăm lo củng cố, song năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chất lượng đảng viên vùng giáo không đồng đều và còn nhiều hạn chế; ý chí chiến đấu của một số đảng viên giảm sút. Nội dung và hình thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể vùng giáo chậm đổi mới, thậm chí có nơi còn để phong trào trắng, tác dụng thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên thấp, nhất là đối với thanh, thiếu niên.

Bí thư Đảng ủy Trần Văn Phưởng chia sẻ: Trước khó khăn nêu trên, trong sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng hàng năm, Đảng ủy xã nghiêm túc đánh giá về công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên là người có đạo để rút kinh nghiệm chỉ đạo và đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng với việc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên là người có đạo, nhất là tại 2 chi bộ ghép, Đảng ủy phân công đảng viên phụ trách việc tạo nguồn cảm tình đảng cho chi bộ, quan tâm quần chúng là người trực tiếp lao động sản xuất, xóm trưởng, xóm phó, trưởng, phó các chi hội, chi đoàn, người gốc đạo, chức sắc, chức việc, hội đoàn tôn giáo; thực hiện phương châm kiên trì “3 bám”:

Vận động, giáo dục, thuyết phục; cử đi học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, hướng dẫn làm hồ sơ kết nạp và theo dõi giúp đỡ trở thành đảng viên chính thức. Đối với những chi bộ khó khăn, chưa có đảng viên hoặc ít đảng viên, cấp uỷ phân công đảng viên là cán bộ, công chức xã hoặc đảng viên ở nơi khác về sinh hoạt để làm nòng cột phát triển đảng viên, đảm bảo đủ điều kiện để thành lập chi bộ độc lập. Trong 2 năm qua, 2 chi bộ ghép 19, 20 đã kết nạp được 3 đảng viên là người trực tiếp lao động sản xuất tại địa phương, đảng viên gốc giáo.

Trước tháng 8-2019, Đảng bộ xã Hải Hưng còn 1 chi bộ ghép là Chi bộ 10 (gồm xóm 9, xóm 10 với 9 đảng viên). Đây là chi bộ 100% đảng viên là đồng bào có đạo. Đồng chí Lương Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Xác định công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ ở chi bộ xóm, tổ dân phố nói chung và phát triển đảng viên ở chi bộ 100% đảng viên gốc đạo (chi bộ 8, chi bộ 10, chi bộ 11, chi bộ 12) là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo, từng bước thực hiện thông qua những việc làm cụ thể:

Thông qua các phong trào thi đua xây dựng xóm đạt tiêu chí Nông thôn mới bền vững và phát triển để chi bộ, hội đồng xóm vận động, làm tốt công tác tư tưởng, hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; qua đó lựa chọn, bồi dưỡng phát triển Đảng và bố trí làm cán bộ xóm; quan tâm cử các đồng chí là trưởng, phó xóm, trưởng phó các chi hội, chi đoàn chưa là đảng viên ở xóm đi học lớp bồi dưỡng và tạo điều kiện để phát triển Đảng; phân công các đồng chí thường vụ phụ trách liên xóm, các đảng ủy viên phụ trách trực tiếp, hàng tháng tham gia sinh hoạt cùng chi bộ để chỉ đạo.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phân công đảng viên phụ trách việc tạo nguồn phát triển Đảng cho chi bộ; mỗi chi bộ trong nhiệm kỳ ít nhất phải kết nạp được 1 đến 2 đảng viên mới, coi đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá xếp tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Thực hiện nghiêm điều kiện, tiêu chuẩn kếp nạp đảng viên theo Quy định 123-QĐ/TW và Điều lệ Đảng; xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Đảng như: hỗ trợ 1 triệu đồng cho chi bộ khó khăn, có ít đảng viên, thưởng cho các chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Từ đầu năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã Hải Hưng đã kết nạp được 4 đảng viên gốc giáo. Ngày 19-9-2019, Đảng bộ xã tổ chức công bố Quyết định điều chuyển sinh hoạt và thành lập chi bộ 9.

Như vậy, từ một chi bộ ghép (gồm xóm 9, xóm 10), đến nay, đã thành lập 2 chi bộ xóm độc lập là nơi có đông đồng bào có đạo, gồm chi bộ 9 với 5 đảng viên, chi bộ 10 với 6 đảng viên. Đồng chí Vũ Quang Huy, Bí thư chi bộ 9 cho biết: Sau khi thành lập, Chi bộ đã xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trong công tác phát triển đảng viên theo Nghị quyết của Đảng ủy xã.

Quan tâm phát triển đảng viên trong quần chúng có đạo

Những con đường đầy hoa

Huyện Hải Hậu có 35 xã, thị trấn với trên 29 vạn dân, trong đó trên  40% là đồng bào Công giáo; 41 năm liền là điển hình Văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước; là một trong 5 huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Đảng bộ huyện có 14.678 đảng viên sinh hoạt ở 93 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 35 đảng bộ xã, thị trấn; 9 đảng bộ cơ quan; 49 chi bộ cơ quan, doanh nghiệp. Có 759 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó có 709 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn (trong đó có 514 chi bộ xóm, tổ dân phố) và 50 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp.

Đồng chí Mai Văn Quyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu cho biết: Từ khi triển khai Quy định số 123-QĐ/TW đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức xét chuẩn y kết nạp 430 đảng viên là người gốc đạo Công giáo. Những Đảng bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên mới là người Công giáo là: Hải Xuân, Hải Lý, Hải Chính, Hải Đông. Đến nay tổng số đảng viên là người Công giáo của toàn Đảng bộ huyện là 1.187 (trong đó, có 1.177 tín đồ, 10 chức việc).

Để đạt kết quả trên, các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện tốt Quy định 123-QĐ/TW và các quy định của Trung ương về chính sách tôn giáo, nên đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng hơn vào đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng; đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo quần chúng ưu tú có đạo.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng là người có đạo phấn đấu vào Đảng đạt được kết quả bước đầu; nhiều quần chúng ưu tú là người có đạo có nguyện vọng xin vào Đảng, được các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở lựa chọn giới thiệu để chi bộ xem xét, tạo nguồn phát triển Đảng.

Việc kết nạp quần chúng ưu tú là người có đạo vào Đảng đã tạo nguồn bổ sung thường xuyên cho công tác quy hoạch cán bộ tại địa phương, đơn vị; góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên tại địa phương, đơn vị.

Chi bộ 9 Tân Tiến, xã Hải Minh có 318 hộ, có 761 khẩu; tỷ lệ đồng bào Công giáo chiếm 95,78% dân số. Thời gian qua, chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên trẻ: Phạm Văn Toán (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Hiệp sinh (năm 1997), đến nay, Chi bộ có 15 đảng viên.

Đồng chí Hoàng Văn Phổ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hải Minh cho biết: Đảng bộ xã Hải Minh có 32 chi bộ, trong đó có 26 chi bộ sản xuất nông nghiệp; có 29 đảng viên gốc giáo. Là địa phương có tỷ lệ người dân Công giáo chiếm 52,5% dân số, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều chủ trương, quan tâm, chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân trên địa bàn xã.

Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân công giáo, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”, “Kính chúa yêu nước”; thi đua đẩy mạnh lao động sản xuất, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư; tích cực xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Lấy việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị là cơ sở nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên là người Công giáo. Năm 2018, Đảng bộ xã đã kết nạp được 14 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên gốc giáo.

Qua tìm hiểu thực tiễn tại các địa phương trên địa bàn huyện, nhất là các xã có đồng bào theo đạo, số đảng viên là người có đạo mới được kết nạp, sinh hoạt, công tác tại cơ sở đều gương mẫu chấp hành đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, gương mẫu, được nhân dân tín nhiệm.

Việc tăng cường công tác kết nạp đảng viên là người có đạo, đã góp phần làm thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên, xây dựng và củng cố tổ chức Đảng, xóa thôn (xóm) “trắng” đảng viên, chi bộ; chi bộ ghép và số lượng đảng viên phải sinh hoạt ghép.

Số đảng viên là người có đạo mới được kết nạp đều là những công dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, văn hóa và được quần chúng tín nhiệm; gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia hoạt động xã hội.

Việc khắc phục xu hướng gia tăng tỷ lệ xoá tên, cho rút đối với đảng viên trẻ, đảng viên dự bị là đảng viên gốc giáo được các cấp uỷ Đảng chú trọng thực hiện qua việc phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng đảng viên. Đối với đảng viên trẻ có nhu cầu làm kinh tế gia đình (cả đi làm xa và làm gần nhà), chi bộ tạo điều kiện thuận lợi theo quy định.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế tại Hải Hậu, không ít cấp ủy cơ sở chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên là người có đạo; chưa có nghị quyết chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Việc vận dụng các tiêu chuẩn đối với người có đạo vào Đảng chưa thật phù hợp.

Không ít cấp ủy chưa thường xuyên kiểm tra, đốn đốc, sơ, tổng kết việc thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW. Có một bộ phận đảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên là người có đạo nên chưa chủ động gần gũi, giúp đỡ quần chúng là người có đạo vào Đảng.

Theo đồng chí Phạm Văn Đề, sinh hoạt tại chi bộ 11, xã Hải Phương, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở vùng có đông đồng bào Công giáo gặp nhiều khó khăn do số đông con em địa phương sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng thường không trở về địa phương; số còn lại không bảo đảm về trình độ học vấn hoặc thường xuyên đi làm ăn xa.

Nhiều ý kiến của các đồng chí Bí thư chi bộ và đảng viên nơi có nhiều đồng bào theo đạo tại Đảng bộ các xã: Hải Chính, Hải Lý, Hải Xuân, Hải Đông... nêu thực trạng: Công tác vận động chức sắc, chức việc ở nhiều nơi chưa đạt hiệu quả cao. Ảnh hưởng của các vị linh mục, giám mục rất lớn đối với giáo dân. Song, thực tế ở không ít địa phương chưa thấy hết được vai trò đặc biệt của chức sắc nên chưa chủ động và có biện pháp phù hợp vận động, thuyết phục các vị chức sắc đồng thuận, trong đó có việc phát triển đảng viên.

(Còn nữa)

Việt Thắng

Bài liên quan

Tin mới

Bắt giữ lô hàng hơn 300kg thực phẩm sấy khô không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Lào Cai
Bắt giữ lô hàng hơn 300kg thực phẩm sấy khô không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Lào Cai

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra thu giữ lô hàng hơn 300kg thực phẩm sấy khô không rõ nguồn gốc

Quảng Ninh: Bắt đối tượng chuyên bán ma túy cho tài xế xe container
Quảng Ninh: Bắt đối tượng chuyên bán ma túy cho tài xế xe container

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng chuyên bán ma túy cho một số tài xế xe container ở khu vực biên giới huyện Hải Hà.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Quảng Ninh
Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Quảng Ninh

Sáng 29/06, Đoàn kiểm tra số 5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh làm trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh.

Khởi động cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022
Khởi động cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022

Chiều ngày 29/06/2022 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn với hình ảnh biển đảo quê hương.

Ngày 29/06, cả nước có 777 ca mắc Covid-19 mới; gần 9.400 F0 khỏi bệnh
Ngày 29/06, cả nước có 777 ca mắc Covid-19 mới; gần 9.400 F0 khỏi bệnh

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 29/06 của Bộ Y tế: Cả nước có 777 ca mắc Covid-19 mới; trong ngày có gần 9.400 bệnh nhân khỏi; Ca Covid-19 nặng tăng lên thành 49; Trong ngày không có F0 tử vong.

Nỗ lực triển khai xác nhận cho người lao động hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
Nỗ lực triển khai xác nhận cho người lao động hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có những chỉ đạo quyết liệt trong toàn Ngành nhằm tập trung nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, nỗ lực tiếp nhận và xác nhận sớm nhất việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà đảm bảo công khai, minh bạch.