Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Thương hiệu Công ty 790 và hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty 790 là thương hiệu uy tín, lâu đời trực thuộc Tổng công ty Đông Bắc, thực hiện song song hai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và quân sự quốc phòng. Thời gian gần đây trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của thương hiệu này đang nhận được sự quan tâm từ nhiều khách hàng.

Công ty 790 – Thương hiệu vượt khó

Công ty 790 tiền thân là Đội than Quảng Ninh thuộc Binh đoàn 11 từ năm 1988. Ngày 04/9/1990, Xí nghiệp 790 được thành lập với nhiệm vụ là khai thác và chế biến than, trực thuộc Công ty xây dựng 11 - Tổng cục Hậu cần, phiên hiệu đơn vị là 29084. Ngày 27/12/1994, có quyết định số 910/QĐ-BQP về việc chuyển Xí nghiệp Khai thác than 790 thuộc Tổng công ty Đông Bắc. Ngày 27/8/2010  Xí nghiệp khai thác than 790 được chuyển đổi mô hình thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 790 thuộc Tổng Công ty Đông Bắc. Ngày 16/9/2019, tại Quyết định số 4021/QĐ-BQP Công ty 790 – Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc được thành lập.

Những ngày đầu mới thành lập, Công ty 790 tập trung vào nhiệm vụ chính là khai thác than cung cấp cho ngành Hậu cần Quân đội. Từ buổi ban đầu đơn vị gặp rất nhiều khó khăn như: Đội ngũ, CBCNV vừa thiếu, vừa yếu vì chưa có kinh nghiệm trong sản xuất than; nguồn tài chính hạn chế, công nghệ khai thác lạc hậu, không có lợi thế về tài nguyên, khai trường hạn hẹp, nhỏ lẻ và phân tán. Thế nhưng, với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, ý chí quyết tâm của những người lính thợ, CBCNV và người lao động toàn đơn vị đã đồng tâm nhất trí, vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Hằng năm, Công ty 790 thường xuyên nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chủ động đổi mới sáng tạo, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng; quan tâm đầu tư đổi mới trang thiết bị, xe máy có trình độ công nghệ hiện đại, để nâng cao năng suất lao động và mức độ bảo đảm an toàn trong SXKD. Chú trọng chăm lo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, CNVC- LĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; Đến nay, Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ và lực lượng lao động có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đặc biệt, doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Công ty 790 luôn thực hiện có hiệu quả công tác chính sách xã hội trên địa bàn góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được ghi nhận và đánh giá cao.

Công ty 790 đã vinh dự được các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, Tổng công ty Đông Bắc trao tặng Cờ, Bằng khen, Giấy khen và nhiều phần thưởng cao quý…

Công ty Cổ phần khoáng sản Minh Trí trở thành thương hiệu “ruột” của Công ty 790 

Mặc dù đặt được rất nhiều thành tựu, thế nhưng trong hoạt động kinh doanh cũng như quá trình lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phục vụ sản xuất còn tồn tại nhiều vấn đề.

Đơn cử như: Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Trí (Công ty Minh Trí – PV) có địa chỉ Số 516 đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. được thành lập 5/5/2020. Từ lúc thành lập đến nay đơn vị này đã có 19 hoạt động tham gia đấu và trúng 11 gói thầu, 8 gói chưa có kết quả, trong đó, 9 gói thầu do cty 790 làm bên mời thầu.

Cụ thể; hơn 1 tháng sau khi thành lập, Công ty Minh Trí được lựa chọn là đơn vị trúng gói thầu số 22: Mua sắm vật liệu nhỏ lẻ phục vụ sản xuất thuộc dự án kế hoạch mua sắm vật tư duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty 790 năm 2022 với giá 383.852.590 VND (Ba trăm tám mươi ba triệu, tám trăm năm mươi hai nghìn, năm trăm chín mươi đồng) dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần khoáng sản Minh Trí trúng liên tiếp 4 gói thầu do Công ty 790 là bên mời thầu
Trong năm 2022, Công ty Cổ phần khoáng sản Minh Trí trúng liên tiếp 4 gói thầu do Công ty 790 là bên mời thầu.

Ngày 25/3/2022, cũng dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn, Công ty Minh Trí tiếp tục là đơn vị được lựa chọn cho Gói thầu số 01: Mua bạt che chắn bãi than thuộc phương án thi công các công trình ƯPSCTT-TKCN năm 2022 - Công ty 790 có giá 577.500.000 VND (Năm trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng).

Tiếp đó, ngày 25/7/2022, Ở gói thầu số 04: Thuê bốc xúc, vận chuyển, sàng tuyển chế biến than cám 6a.1 từ nguồn bã sàng, dưới hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tại Quyết định lựa chọn nhà thầu (QĐLCNT) số 1264 do ông Lê Văn Hiến – Giám đốc Công ty 790 ký thì Công ty Minh Trí cũng là đơn vị được lựa chọn với giá trúng thầu là 8.890.528.414 VND (Tám tỉ, tám trăm chín mươi triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn, bốn trăm mười bốn đồng).

Sau đó, ở Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư, vật liệu phụ kiện giá thủy lực có giá 6.550.169.126 VNĐ (Sáu tỷ năm trăm năm mươi triệu một trăm sáu mươi chín nghìn một trăm hai mươi sáu) dưới hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Theo kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 18/11/2022, Công ty Minh Trí với vai trò liên danh nhà thầu chính của Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Trí - VTTC Vân Long trúng gói thầu trên với giá 5.836.954.948 VND (Năm tỷ, tám trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm năm mươi bốn nghìn, chín trăm bốn mươi tám đồng).

Cũng trong tháng 11/2022, Công ty Minh Trí tiếp tục trúng Gói thầu số 02: Gia cố nền bê tông kho G9 với giá 917.601.338 VND (Chín trăm mười bảy triệu, sáu trăm linh một nghìn, ba trăm ba mươi tám đồng), dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Ngay sau đó, tháng 12/2022, ở Gói thầu số 02: Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển than năm 2023 có giá 2.858.842.685 VND (Hai tỷ tám trăm năm mươi tám triệu, tám trăm bốn mươi hai nghìn, sáu trăm tám mươi lăm đồng) dưới hình thức lựa chọn nhà thầu rộng rãi qua mạng. Tại QĐLCNT số 2344/QĐ-790 ngày 23/12/2022 do ông Lê Văn Hiến – Giám đốc Công ty 790 ký, thì Công ty Minh Trí tiếp tục là nhà thầu được xướng tên với giá trúng thầu là 2.803.102.092 VND (Hai tỷ, tám trăm linh ba triệu, một trăm linh hai nghìn, không trăm chín mươi hai đồng).

Trong ba tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Trí tiếp tục được
Trong ba tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Trí tiếp tục được "ưu ái" trong cái gói thầu của Công ty 790, có những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm đạt dưới 1%?

Mới đây, trong tháng 1/2023, Công ty Minh Trí cũng là đơn vị liên tiếp được lựa chọn trong hai gói thầu do Công ty 790 là bên mời thầu.

Cụ thể; ở gói thầu số 01: Thuê ngoài hệ thống tuyển rửa than cám thuộc Kế hoạch thuê ngoài phục vụ sản xuất 03 năm, từ năm 2023 -2025 do Công ty 790 làm chủ đầu tư có giá mời thầu là 17.010.000.000 VND (Mười bảy tỷ không trăm mười triệu đồng). Ngày 03/01/2023, ông Lê Văn Hiến – Giám đốc Công ty 790 ký QĐLCNT số Số 43/QĐ-790, Công ty Minh Trí là nhà thầu được gọi tên với giá trúng thầu là 16.686.000.000 VND (Mười sáu tỷ, sáu trăm tám mươi sáu triệu đồng).

Ngày sau đó, ở Gói thầu số 04: Thuê thiết bị khai thác than lò chợ (máy khấu than) có giá 4.211.970.840 VND (Bốn tỷ, hai trăm mười một triệu, chín trăm bảy mươi nghìn tám trăm bốn mươi đồng). Ở QĐLCNT số 107/QĐ-790 ngày 12/1/2023 do ông Lê Văn Hiến – Giám đốc Công ty 790 ký, Công ty Minh Trí vẫn “một mình, một ngựa” tham gia và trúng gói thầu trên với giá 4.109.336.000 VND (Bốn tỷ, một trăm linh chín triệu, ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

Mới đây, ở gói thầu Gói thầu số 05: Thuê ngoài đào lò CBSX năm 2023 có giá mời thầu là 13.289.375.354 VND (Mười ba tỷ, hai trăm tám mươi chín triệu, ba trăm bảy mươi lăm nghìn, ba trăm năm mươi tư đồng) với hình thức đấu thầu rộng rãi. Tại QĐLCNT số 274/QĐ-790 ngày 24/2/2023 do Giám đốc Công ty 790 Lê Văn Hiến ký thì, Công ty Minh Trí vẫn là nhà thầu được “xướng tên” với giá trúng thầu là 13.247.190.000 VND (Mười ba tỷ, hai trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng). Ở gói thầu hơn chục tỷ đồng, Công ty 790 chỉ tiết kiệm được 42.185.354 VND (Bốn mươi hay triệu, một trăm tám năm nghìn, ba trăm năm mươi tư đồng) cho ngân sách nhà nước, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt vỏn vẹn 0,3%.

Như vậy có thể thấy, mặc dù mới được thành lập thế nhưng Công ty Minh Trí liên tiếp được “ưu ái” trúng nhiều gói thầu do Công ty 790 là bên mời thầu. Đặc biệt, nhiều gói thầu được chỉ định trúng thầu trong thời gian ngắn. Hơn nữa có những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%, tiết kiệm ngân sách cho nhà nước ở mức rất thấp.

Việc Công ty Minh Trí liên tục trúng nhiều gói thầu do Công ty 790 là bên mời thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp khiến dư luận đặt dấu hỏi về công tác quản lý đấu thầu cũng như các gói thầu thuộc Công ty 790 – Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc?

Bài viết với mong muốn công ty kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững!

Phương Thảo

 

Tin mới

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu và Đông Nam Bộ đi tìm con đường mới
Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu và Đông Nam Bộ đi tìm con đường mới

Nhiều giải pháp về phát triển du lịch cao cấp, thu hút khách quốc tế... được các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đề xuất tại hội thảo “Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu và Đông Nam Bộ đi tìm con đường mới” do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức

Bắc Ninh: Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6
Bắc Ninh: Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6

Ngày 09/06, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, UBND thành phố Bắc Ninh phối hợp với Ban chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6.

Quảng Ninh: Hai trường hợp nguy kịch do ngộ độc so biển
Quảng Ninh: Hai trường hợp nguy kịch do ngộ độc so biển

Ngày 9/6, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 2 trường hợp nguy kịch, do ngộ độc so biển là ông Lê.V.K (64 tuổi) và Lê.V.N (57 tuổi) trú thị xã Quảng Yên.

EVN Hà Nội phản hồi về việc cập nhật sai lịch cắt điện
EVN Hà Nội phản hồi về việc cập nhật sai lịch cắt điện

"Khu vực bị phản ánh cắt điện mà không có thông báo, do rơi vào tình trạng uy hiếp an toàn đường điện buộc phải ngừng cấp điện ngay lập tức" - đại diện EVN lý giải về việc cập nhật chưa chính xác về tình trạng tạm ngừng cấp điện tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Quảng Ninh: Đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả được nâng tốc độ từ 60 lên 80km/h
Quảng Ninh: Đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả được nâng tốc độ từ 60 lên 80km/h

UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Quảng Ninh về việc điều chỉnh hệ thống biển báo tốc độ nhằm nâng cao năng lực thông hành, phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến đường Trần Quốc Nghiễn và đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Ứng dụng ngân hàng số của LPBank khoác “tấm áo” mới
Ứng dụng ngân hàng số của LPBank khoác “tấm áo” mới

Vừa qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) ra mắt ứng dụng Lienviet24h - phiên bản mới với giao diện mới hiện đại cùng nhiều tiện ích thông minh, đem tới trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.