Vĩnh Phúc: Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

19:23:00 07/10/2020

THCL - Thời gian qua, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân và xử lý khiếu nại tố cáo (KNTC), nhờ đó các vụ việc khiếu kiện kéo dài dần được tháo gỡ. Số lượt công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị giảm, niềm tin của nhân dân đối với chính quyền được nâng lên.

Ông Phạm Hồng Thu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh PhúcÔng Phạm Hồng Thu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh PhúcTheo báo cáo của ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, trong 9 tháng đầu năm 2020, về công tác tiếp dân, cơ quan hành chính nhà nước cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) tiếp 2.761 lượt công dân (giảm 7,6% so với cùng kỳ). Về công tác giải quyết KNTC, toàn tỉnh nhận 1.752 lượt đơn (giảm 6,7% so với cùng kỳ), trong đó có 1512 đơn đủ điều kiện xử lý. Trong số 1512 đơn đủ điều kiện xử lý, có 972 đơn (bằng 972 vụ việc) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Toàn tỉnh đã xem xét quyết định, kết luận và văn bản giải quyết 785/972 (đạt hơn 80%) vụ việc. Hiện còn 187 vụ việc đang trong thời hạn xem xét, giải quyết.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên ở các 3 cấp; chế độ tiếp công nhân định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo các cấp, các ngành được thực hiện nghiêm túc; các điều kiện phục vụ cho công tác tiếp dân cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Ông Phạm Hồng Thu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Bám sát chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản, kịp thời chỉ đạo quyết liệt, toàn diện về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương tham mưu giải quyết những vụ việc KNTC mới phát sinh, tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Đặc biệt năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, việc thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có vai trò quan trọng góp phần phục vụ đại hội. Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vụ có liên quan đến KNTC có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh nông thôn và Đại hội Đảng các cấp; phối hợp cùng các sở, ban, ngành chuyên môn, địa phương làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị phục vụ cho các kỳ tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Bí Thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Tuy dịch bệnh Covid-19 nhưng trong 9 tháng đầu năm 2020, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức được hơn 20 lớp tuyên tryền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tốt cáo cho đại diện nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với 2.100 lượt người tham dự. 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, số vụ việc công dân tự nguyện rút đơn ngày càng tăng. Cùng với đó, đơn vị tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân trên địa bàn, qua đó đã cơ bản giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC tồn đọng, tránh, giảm phát sinh các vụ việc mới, tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung xem xét, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Tiếp tục duy trì Tổ công tác thường trực tiếp công dân của cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, trong đó thủ trưởng các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp ủy cùng cấp và thủ trưởng cấp trên nếu không nắm chắc tình hình, không kịp thời báo cáo, tham mưu biện pháp xử lý, dẫn đến xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là các cán bộ, công chức mới được luân chuyển, bổ nhiệm sau Đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết; đảm bảo trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết theo quy định; kết luận, quyết định giải quyết phải đảm bảo khách quan, công khai, đúng quy định.

Hoàn Sơn

Hà Nội: “Rục rịch” khởi động thị trường mùa Giáng Sinh 2020

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành