Ban hành bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Đại học

12:43:00 26/05/2017

THCL - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga vừa ký ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Đại học.

Theo đó, kể từ ngày 4/7/2017, việc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học được áp dụng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thống nhất gồm 25 tiêu chuẩn, trong mỗi tiêu chuẩn lại có những tiêu chí cụ thể, được quy ra điểm số. 

Cơ sở giáo dục sử dụng bộ tiêu chuẩn này để tự đánh giá toàn bộ hoạt động của đơn vị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan về thực trạng chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động của đơn vị. 

Kết quả đánh giá được tính theo 7 mức, mức 1 là mức thấp nhất, đòi hỏi cơ sở giáo dục cần thực hiện cải tiến chất lượng ngay; mức 7 là mức đạt xuất sắc tiêu chí của các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới.

Hoan Nguyễn

Loading...

TP. HCM: Sửng sốt giá nhà đất xung quanh nhà ga metro trung tâm

Tỷ giá