Thông tin Công ty TNHH New Hope Hà Nội – CN Hải Phòng gây ô nhiễm môi trường là có cơ sở

09:14:00 25/12/2017

THCL - Ngày 14/11/2017 Báo TH&CL có bài viết “Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng gây ô nhiễm môi trường” phản ánh về việc gần đây một số lao động và doanh nghiệp Khu CN Đình Vũ phản ánh Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng tại KCN Đình Vũ thường xuyên xả khói đen gây ô nhiễm môi trường và sáy bột cá làm phát tán mùi hôi rất khó chịu.

Công ty New Hope xả khói trắng mù mịt

Ngay sau khi nhận được thông tin ngày 16/11/2017, Sở Tài nguyên và môi trường Hải Phòng chủ trì cùng BQL Khu kinh tế Hải Phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của Công ty TNHH New Hope Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng. Cụ thể, theo báo cáo tác động môi trường (ĐTM) đã được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt thì Công ty được phép đầu tư 02 lò hơi công suất 6 tấn hơi/giờ. Tuy nhiên, khi kiểm tra tra tế thì công ty có 2 lò hơi công suất 10 tấn/giờ và 8 tấn/giờ. Công ty đã chuyển đổi nhiên liệu đốt lò hơi từ than cám sang củi trấu ép nhưng vẫn đang áp dụng biện pháp xử lý khí thải, bụi lò hơi bằng công nghệ cũ là Cyclon khô (áp dụng cho lò hơi đốt bằng than cám).

Công ty báo cáo thời điểm nhóm lò vào buổi sáng; thời gian đốt lò từ 7 giờ đến khoảng 5 giờ hoặc 7 giờ chiều; tần suất nhóm lò 1 lần/ngày. Khi nhóm lò và do việc thực hiện quy trình vận hành lò, thao tác đốt lò chưa đúng nên xuất hiện khói đen.

Công ty quan trắc môi trường 2 lần/năm nhưng chỉ quan trác khí thải 01 lò hơi. Kết quả quan trác khí thải tháng 6/2016 của lò hơi 10 tấn hơi/giờ có thông số SO2 vượt 1.04 lần QCVN 19:2009/BTNMT  (311(mg/Nm3)/300(mg/Nm3)). Tháng 3/2017 thì không quan trắc khí thải tại nguồn.

Theo đó, đoàn kiểm tra khẳng định nội dung Báo điện tử THCL đưa tin là có cơ sở. Để xảy ra tình trạng trên trách nhiệm chủ yếu là do Công ty TNHH New Hope Hà Nội – chi Nhánh Hải Phòng. Không chấp hành đúng các nội dung Báo cáo ĐTM đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tự ý thay đổi công suất lò hơi, nhiên liệu đốt lò hơi. Không kịp thời áp dụng ngay các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và báo cáo cơ quan quản lý môi trường khi phát hiện thấy hiện tượng khói đen. Không giám sát môi trường định kỳ đúng quy định, kết quả quan trắc môi trường đối với khí thải còn có thông số vượt quy chuẩn cho phép.

Báo Thương hiệu và Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Quỳnh Nga

Từ khóa: New Hope ONMT hải phòng

Thanh tra giai đoạn thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi