Trường THPT Lê Viết Tạo (Thanh Hoá): Yêu cầu trả lại các khoản thu trái quy định

20:38:00 28/12/2017

THCL - Đó là nội dung trong kết luận của Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa, liên quan đến việc thu chi trái quy định tại Trường THPT Lê Viết Tạo (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) trong năm học 2017 – 2018.

 

Ngay sau khi bài viết Trường THPT Lê Viết Tạo “vẽ” thêm nhiều khoản thu lạ đăng tải trên Thương hiệu & Công luận ngày 13/12/2017, bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã chỉ đạo Thanh tra sở này vào cuộc kiểm tra, báo cáo.

Trường THPT Lê Viết Tạo (Thanh Hóa) xảy ra tình trạng thu - chi trái quy định, gây bức xúc cho phụ huynh

Ngày 25/12, Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có Kết số 464/KL-TTr về kết quả kiểm tra công tác thu - chi tại Trường THPT Lê Viết Tạo.

Trong kết luận nêu rõ, việc Trường THPT Lê Viết Tạo đã tổ chức triển khai thực hiện 14/16 khoản thu mà Thương hiệu & Công luận phản ánh, trong đó có 4 khoản thu sai quy định: Thu tiền học phí học nghề đối với học sinh lớp 11, tiền vệ sinh, thực hiện xã hội hóa giáo dục khi chưa được Sở GD&ĐT Thanh Hóa đồng ý, dự kiến thu tiền quỹ khuyến học theo mức bình quân/học sinh. Trách nhiệm này thuộc về Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Tạo.

Cô Lê Thu Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A chưa ký giấy mời họp phụ huynh và chưa được nhà trường phê duyệt, tạm thu học thêm 1.000.000đ/học sinh (không bắt buộc), yêu cầu phụ huynh khi đi họp mang theo số tiền 3.700.000đ (tạm tính) để nộp cho giáo viên chủ nhiệm khi chưa triển khai, thực hiện các khoản thu đến cha mẹ học sinh là không đúng quy định.

Cô Huyền triển khai tại hội nghị cha mẹ học sinh lớp có 16 khoản thu, trong đó có 5 khoản thu sai quy định là: Tiền học phí học nghề đối với học sinh lớp 11, tiền vệ sinh, dự kiến thu tiền quỹ khuyến học theo mức bình quân/học sinh, thực hiện xã hội hóa giáo dục khi chưa được Sở GD&ĐT Thanh Hóa đồng ý, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 11A thu tiền Quỹ thăm hỏi.

Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức thu Quỹ phụ huynh theo mức bình quân, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 11A thu chi Quỹ thăm hỏi 300.000đ/phụ huynh là trái với quy định tại Thông tư số 55/2011/TT –BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Nhà trường tổ chức rà soát và chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 11A trả lại toàn bộ số tiền đã thu sai quy định bao gồm: Tiền học phí học nghề, tiền xã hội hóa, tiền vệ sinh, quỹ thăm hỏi của lớp. Đến ngày 17/12/2017 đã trả lại cho cha mẹ học sinh tổng số tiền là 13.680.000đ (có danh sách phụ huynh học sinh ký nhận tại trường).

Kết luận thanh tra, kiểm tra của Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị Hiệu Trưởng Trường THPT Lê Viết Tạo tập chung chỉ đạo, khắc phục kịp thời những thiếu sót, tồn tại và báo cáo kết quả khắc phục về Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa trước ngày 05/1/2018.

Tổ chức cam kết các khoản thu, chi ngoài ngân sách đúng quy định. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp thực hiện công khai, thực hiện minh bạch các khoản thu trong năm học theo đúng quy định. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra thiếu sót, tồn tại.

Lê Nam – Nguyễn Thuấn

 

 

 

Thanh tra giai đoạn thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi