Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

43 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 27 đến 31/5

Có 43 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 27 đến 31/5 trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, c

* Ngày 20/6/2024, CTCP Bia Hà Nội-Kim Bài (UPCoM: BHK) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6/2024.

* Ngày 19/9/2024, CTCP Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn (UPCoM: TOW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 14/6/2024, CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (HNX: NTP) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 10/6/2024, CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX: PGS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 12/6/2024, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 4/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 14/6/2024, CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (HNX: SED) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 17/6/2024, CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (HNX: TMB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 19/6/2024, CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (UPCoM: VNX) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 15.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 14/6/2024, CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (HOSE: VAF) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 17/6/2024, CTCP Cấp nước Trung An (UPCoM: TAW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.050 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 28/6/2024, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (HNX: DTK) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 24/10/2024, CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCoM: CTW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 660 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 7/6/2024, CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang (UPCoM: KGM) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 375 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 17/6/2024, CTCP Cấp thoát nước Gia Lai (UPCoM: GLW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 20/6/2024, CTCP SIVICO (UPCoM: SIV) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 2/10/2024, CTCP Cao-su Bà Rịa (UPCoM: BRR) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 28/6/2024, CTCP Môi trường Nam Định (UPCoM: MND) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 750 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 28/6/2024, CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 499 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 24/6/2024, CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc (UPCoM: NVP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 220 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 20/6/2024, CTCP Bia Sài Gòn-Bạc Liêu (UPCoM: SBL) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 10/6/2024, CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (UPCoM: CCV) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3.137 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 10/6/2024, Tổng công ty May 10 - CTCP (UPCoM: M10) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 14/6/2024, CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 14/6/2024, CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX: TVD) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 17/6/2024, CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc (UPCoM: DTB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.072.71 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 20/6/2024, CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (UPCoM: DTP) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 14/6/2024, CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (UPCoM: HSP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.140 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5/2024.

* Ngày 10/6/2024, CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket (UPCoM: CMN) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5/2024.

* Ngày 20/6/2024, CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (UPCoM: HLB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 9.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5/2024.

* Ngày 12/6/2024, CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (HNX: MCF) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5/2024.

* Ngày 19/6/2024, CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5/2024.

* Ngày 19/6/2024, CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5/2024.

* Ngày 21/6/2024, CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (UPCoM: TTN) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5/2024.

* Ngày 24/6/2024, CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (UPCoM: VLB) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 20/6/2024, Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP (UPCoM: HUG) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 14/6/2024, CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại (UPCoM: VXT) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 650 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 7/6/2024, CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 17/6/2024, CTCP Than Mông Dương - Vinacomin (HNX: MDC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 10/6/2024, CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (HNX: DAD) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 28/6/2024, CTCP Xây dựng Số 12 (HNX: V12) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 28/6/2024, CTCP Than Hà Tu - Vinacomin (HNX: THT) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 28/6/2024, CTCP Bao bì Biên Hòa (HOSE: SVI) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 17/6/2024, CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 4.100 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

PV

Bài liên quan

Tin mới

Nam Định chuẩn bị đưa tuyến đường bộ ven biển vào hoạt động
Nam Định chuẩn bị đưa tuyến đường bộ ven biển vào hoạt động

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định hiện đã hoàn thành. Dự kiến, từ ngày 30/6, Nam Định sẽ đưa tuyến đường này vào hoạt động.

Vĩnh Phúc có hơn 15.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Vĩnh Phúc có hơn 15.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024 được tổ chức từ ngày 26-29/6/2024, tỉnh Vĩnh Phúc có 15.566 thí sinh đăng ký dự thi qua hình thức trực tuyến, tăng 1.473 thí sinh so với năm trước.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.400 tỷ đồng trong phiên chứng khoán chiều 13/6
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.400 tỷ đồng trong phiên chứng khoán chiều 13/6

Trong khi thị trường tiếp tục "leo dốc" nhờ lực cầu trong nước, nhà đầu tư nước ngoài vẫn miệt mài xả bán và giá trị bán ròng trong phiên 13/6 trở lại trên 1.400 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Lạng Sơn
Lạng Sơn: Thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Lạng Sơn

Ngày 13/6, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 (kỳ I) để thảo luận, cho ý kiến và quyết định đối với 15 nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chủ trì phiên họp.

Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng
Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng

Tại buổi tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước từng bước mở rộng hợp tác về an ninh - quốc phòng phù hợp với mong muốn của cả hai bên, trong đó có hợp tác phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng….

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tổ chức Trung ương sắp xếp cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý
Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tổ chức Trung ương sắp xếp cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tập trung tham mưu hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2024; nhất là tập trung xây dựng và sớm hoàn thành Đề án “Cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp” bảo đảm tính khả thi.