Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Bắc Giang: Tăng cường quản lý chất lượng khảo sát, lập dự án, thiết kế xây dựng

15:55:00 25/05/2019

THCL - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản số 1158/SXD-QLXD đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh tăng cường quản lý chất lượng công tác khảo sát, lập dự án, thiết kế xây dựng công trình.

Theo văn bản, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư xây dựng công trình nghiêm túc thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ- CP ngày 19/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan. Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế.

Tăng cường quản lý chất lượng khảo sát, lập dự án, thiết kế xây dựng (Ảnh minh họa)

Trong đó, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc khảo sát, lập dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo quy định hiện hành của pháp luật.

Tổ chức lựa chọn kỹ các tổ chức tư vấn, cá nhân khảo sát, thiết kế có đủ điều kiện năng lực, phù hợp với quy mô, loại công trình; có đầy đủ chủ nhiệm dự án, chủ trì khảo sát, thiết kế. Kiểm tra chặt chẽ các cá nhân chủ trì, chủ nhiệm khảo sát, thiết kế của đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo thực chất, đúng người, đúng việc, đúng với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và hợp đồng tư vấn.

Cùng đó, quản lý chặt chẽ chất lượng công tác khảo sát xây dựng và chất lượng công tác lập dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình…

Đối với các nhà thầu tư vấn: Nghiêm túc thực hiện công tác tư vấn khảo sát, thiết kế đảm bảo chất lượng theo quy định tại Luật Xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm tư vấn khảo sát, thiết kế do mình thực hiện. Trong đó tập trung thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi hoạt động xây dựng, phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng được cấp có thẩm quyền cho phép; giao cho các cá nhân chủ trì, chủ nhiệm khảo sát, thiết kế phải đủ điều kiện năng lực theo quy định…

Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định dự án, thiết kế xây dựng công trình: Thực hiện đúng quyền, trách nhiệm của mình theo quy định tại Điều 71, 87 Luật Xây dựng 2014. Tổ chức thực hiện thẩm tra, thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng theo đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thời gian theo quy định tại Luật Xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật, thiết bị, công nghệ và bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp để thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định theo quy định.

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc tham mưu, thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật. Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà thầu tư vấn có chất lượng sản phẩm tư vấn thấp, phải chỉnh sửa nhiều lần, không đủ điều kiện để trình phê duyệt, vi phạm những quy định về lập dự án, khảo sát, thiết kế và dự toán xây dựng công trình.

Như Lan

Bản tin cuối tuần số 8: Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản vì nghi 'vòi tiền' tại Vĩnh Phúc

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành