Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Bắc Giang tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 2993 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31 ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong tình hình mới.

Công nhân làm việc tại khu công nghiệp Vân Trung, thị xã Việt Yên.
Công nhân làm việc tại khu công nghiệp Vân Trung, thị xã Việt Yên.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các Ban Cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh, huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về ATVSLĐ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động (LĐ) và người lao động (NLĐ), nhất là LĐ trong khu vực không có quan hệ LĐ. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác ATVSLĐ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh con người, góp phần vào sự phát triển bền vững của DN, của tỉnh.

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng LĐ, quan tâm ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao. Kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân, mô hình hay, cách làm hiệu quả; phê phán, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là tổ chức, cá nhân để xảy ra sự cố nghiêm trọng về ATVSLĐ. Đẩy mạnh hoạt động đối thoại, thương lượng về bảo đảm ATVSLĐ và điều kiện làm việc, góp phần xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 31-CT/TW, trong đó lưu ý bảo đảm quyền của NLĐ được làm việc trong điều kiện ATVSLĐ và bảo vệ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, DN, tổ chức, cá nhân.

Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về nội dung ATVSLĐ vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực LĐ, y tế, môi trường của địa phương, đơn vị hằng năm và giai đoạn.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, các chủ trương, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác ATVSLĐ; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm.

Phấn đấu giảm tỷ lệ tai nạn LĐ chết người ít nhất 4%/năm; số người LĐ làm việc trong môi trường tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp tăng ít nhất 5%/năm; số cơ sở phát sinh yếu tố có hại được quan trắc môi trường LĐ tăng ít nhất 5%/năm.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác ATVSLĐ, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của cơ quan, DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; tập trung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ tại các DN chưa chấp hành tốt hoặc có nhiều nguy cơ mất ATVSLĐ. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thiết thực, đơn giản, công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho DN, NLĐ. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, tiếp nhận và báo cáo tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp.

Chú trọng công tác đánh giá tác động môi trường, nhất là đối với các dự án đầu tư khai thác, sản xuất công nghiệp, xây lắp, nơi có điều kiện LĐ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc. Quản lý chặt chẽ các dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ; quan trắc môi trường LĐ; khám sức khoẻ định kỳ, khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp; kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn LĐ. Có giải pháp chỉ đạo quyết liệt về bảo đảm ATVSLĐ trong quá trình thi công các công trình xây dựng, giao thông... Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở y tế các cấp trong việc khám, điều trị bệnh nghề nghiệp; bộ phận ATVSLĐ, bộ phận y tế, hội đồng ATVSLĐ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường nguồn lực của tỉnh và DN đầu tư cho công tác ATVSLĐ gắn với đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp đối với cả khu vực không có quan hệ LĐ. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước cho công tác ATVSLĐ. Khuyến khích DN chủ động đầu tư, triển khai biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác tự kiểm tra, giảm thiểu tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, nhất là các ngành LĐ, y tế, môi trường với địa phương, DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chú trọng khu vực không có quan hệ LĐ. Đẩy mạnh thi đua trong LĐ sản xuất, tạo điều kiện để NLĐ đề xuất các giải pháp, sáng kiến, cải tiến công tác ATVSLĐ, hạn chế rủi ro, ngăn ngừa tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp. Phát huy hiệu quả phong trào xây dựng văn hóa an toàn LĐ tại nơi làm việc.

Bá Đoàn

Bài liên quan

Tin mới

Phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2025 tăng tối thiểu khoảng 5-7%
Phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2025 tăng tối thiểu khoảng 5-7%

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 tập trung cân đối các chỉ tiêu chủ yếu phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm dự báo khả năng thực hiện thành công Kế hoạch phát triển 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Dời tàu du lịch khỏi cảng sông Hàn để phục vụ lễ hội thương hiệu pháo hoa quốc tế
Dời tàu du lịch khỏi cảng sông Hàn để phục vụ lễ hội thương hiệu pháo hoa quốc tế

Đoàn tàu du lịch hơn 20 chiếc sẽ được di dời từ cảng sông Hàn về cảng Tổng công ty Sông Thu (phía tây cầu Trần Thị Lý) trong thời gian diễn ra Lễ hội thương hiệu pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2024.

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, ngân sách Nhà nước
Hôm nay, Quốc hội thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, ngân sách Nhà nước

Hôm nay, ngày 23/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách Nhà nước năm 2023 và những tháng đầu năm 2024; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Sắp diễn ra Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024
Sắp diễn ra Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024

Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024 sẽ được diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 26/6 đến ngày 2/7), tại Quảng trường 1 tháng 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Phú Yên tổ chức.

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 23/5
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 23/5

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 23/5 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Hải quan Quảng Ninh quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá điện tử
Hải quan Quảng Ninh quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá điện tử

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa yêu cầu các chi cục hải quan tập trung chỉ đạo các đội, tổ công tác tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.