Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
 • Click để copy

Bình Định ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Ngày 01/04, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định diễn ra Lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Theo kế hoạch, đợt điều tra sẽ kết thúc vào cuối tháng 05/2024.  

Lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở (DS&NƠ) giữa kỳ năm 2024 do Cục Thống kê tỉnh Bình Định tổ chức.

Quang cảnh Lễ ra quân điều tra DS&NƠ… Ảnh: Viết Hiền
Quang cảnh Lễ ra quân điều tra DS&NƠ… Ảnh: Viết Hiền

Tham dự Lễ ra quân có các vị: Nguyễn Thanh Dương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định; Nguyễn Thị Mỹ, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định; Đoàn công tác Tổng cục Thống kê; các thành viên Tổ công tác Điều tra DS&NƠ cấp tỉnh; Công chức, người lao động cơ quan Cục Thống kê Bình Định và Chi cục Thống kê Thành phố Quy Nhơn; Điều tra viên các phường tại Thành phố Quy Nhơn; đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí…

Phát biểu khai mạc Lễ ra quân điều tra DS&NƠ giữa kỳ năm 2024, bà Nguyễn Thị Mỹ cho biết:  Đợt điều tra DS&NƠ ở giữa kỳ năm 2024 sẽ được triển khai tại 627 địa bàn (trong đó có 22 địa bàn miền núi, hải đảo). Do địa bàn khá rộng nên toàn tỉnh sẽ có sự tham gia của 260 người (trong đó có 210 điều tra viên). Theo kế hoạch, Tổ công tác điều tra DS&NƠ giữa kỳ năm 2024 của tỉnh và Cục Thống kê Bình Định, cùng Chi cục thống kê cấp huyện, khu vực, các đơn vị liên quan sẽ bắt đầu công tác thu thập thông tin từ nay đến cuối tháng 04/2024; tiến hành kiểm tra, phê duyệt kết quả vào cuối tháng 05/2024 và nghiệm thu dữ liệu thống kê vào tháng 06/2024…

Bà Nguyễn Thị Mỹ phát biểu khai mạc Lễ ra quân. Ảnh: V.H
Bà Nguyễn Thị Mỹ phát biểu khai mạc Lễ ra quân. Ảnh: V.H

Cũng theo Cục trưởng Cục Thống kê Bình Định, nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, thời gian qua, Cục Thống kê tỉnh đã nỗ lực triển khai các công tác chuẩn bị, như: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định việc thành lập Tổ Công tác Điều tra DS&NƠ cấp tỉnh; Hướng dẫn rà soát cập nhật địa bàn Điều tra DS&NƠ năm 2024; Tuyển chọn lực lượng tham gia điều tra; Tuyển chọn lực lượng Giám sát viên (GSV) cấp tỉnh; Tổ chức các lớp tập huấn công tác điều tra; Thực hiện kiểm tra, giám sát; Nghiệm thu và bàn giao tài liệu tuyên truyền; Triển khai công tác tuyên truyền…

Theo đó, Tổ Công tác Điều tra DS&NƠ giữa kỳ năm 2024 tỉnh Bình Định gồm 17 thành viên do lãnh đạo Cục Thống kê Bình Định Tổ trưởng và Tổ phó; các Tổ viên là lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Công an, Ban Dân tộc…

Về công tác tập huấn, Lãnh đạo Cục Thống kê Bình Định và giảng viên cấp tỉnh đã tham gia tập huấn do Tổng cục Thống kê tổ chức. Sau đó, Cục Thống kê Bình Định đã tổ chức các hội nghị tập huấn cho 370 đại biểu là các giám sát viên cấp tỉnh, lãnh đạo Chi cục Thống kê cấp huyện và giảng viên cấp huyện.

Bên cạnh đó, Cục Thống kê Bình Định còn tích cực triển khai công tác tuyên truyền về đợt Điều tra DS&NƠ. Theo đó, thời gian qua, Cục Thống kê tỉnh đã phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương, địa phương và cả hệ thống loa truyền thanh cơ sở để tuyên truyền về đợt Điều tra DS&NƠ. Ngoài ra, Cục Thống kê tỉnh còn đăng tải các bản tin, phóng sự, trailer, file MP3 hỏi - đáp tuyên truyền về Điều tra DS&NƠ; đồng thời sử dụng cả mạng xã hội (Facebook, Zalo...) để phục vụ tuyên truyền; cổ động…

Đáng lưu y, Cục Thống kê Bình Định đã in và phân phát cho các Chi cục Thống kê để tuyên truyền đến các thôn điều tra: 300 poster dọc và 300 poster ngang; đồng thời, phân phát 320 mũ cho lãnh đạo các đơn vị trong ngành Thống kê Bình Định, thành viên Tổ Công tác cấp tỉnh, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện và điều tra viên để tuyên truyền cho cuộc điều tra DS&NƠ năm 2024; Dựng panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại các nơi công cộng như: trụ sở làm việc, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông và trên các phương tiện giao thông,...

Ông Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: Viết Hiền
Ông Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: Viết Hiền

Phát biểu tại Lễ ra quân, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Tuấn Thanh đã nêu bật mục đích, y nghĩa và vai trò quan trọng của đợt điều tra DS&NƠ năm 2024. Ông Phó chủ tịch Thường trưc UBND tỉnh Bình Định cho biết: Điều tra DS&NƠ năm 2024 là cuộc điều tra quan trọng của ngành Thống kê, giúp thu thập thông tin về con người trong đời sống KT-XH thực tế của đất nước nói chung và địa phương nói riêng. Bên cạnh đó, cuộc điều tra còn thu thập các thông tin về nhà ở của các hộ dân cư, cùng với một số chỉ tiêu thống kê quan trọng khác để đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân. Những thông tin về DS&NƠ là cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển KT-XH thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Đồng thời, thông tin từ Cuộc điều tra này là nguồn dữ liệu quan trọng để báo cáo mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Bên cạnh đó, cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024…

Đồng thời, để thực hiện thành công cuộc điều tra DS&NƠ giữa kỳ tại tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị ngành Thống kê và các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp thực hiện 06 nhiệm vụ chủ yếu, gồm :

 • Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan của Tổng cục Thống kê quan tâm tăng cường hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn, giám sát, kiểm tra công tác điều tra thu thập thông tin điều tra trên địa bàn tỉnh, cũng như thẩm định kết quả công tác tổng điều tra đảm bảo tính chính xác, khách quan, khoa học và đáp ứng hiệu quả sử dụng ngay.
 • Cục Thống kê tỉnh thực hiện tốt vai trò chủ trì, hướng dẫn phương án, nghiệp vụ, kế hoạch triển khai điều tra cho Chi cục Thống kê cấp huyện thực hiện điều tra thống nhất.
 • UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo UBND cấp xã chủ động phối hợp với Chi cục Thống kê, các đơn vị liên quan, điều tra viên thực hiện tốt việc tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, để nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc điều tra, nghĩa vụ cung cấp thông tin và hợp tác với điều tra viên thực hiện nhiệm vụ điều tra.
 • UBND thành phố Quy Nhơn, các ngành, đơn vị, các xã, phường trên địa bàn thành phố, nhất là Chi cục Thống kê thành phố phải xem công tác Tổng điều tra này là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương trong thời gian đến, từ đó tập trung phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các ngành liên quan chỉ đạo tổ chức tốt cuộc tổng điều tra theo phương án, kế hoạch đề ra.
 • Điều tra viên cần nêu cao tính trung thực, trách nhiệm, thực hiện tốt những nhiệm vụ quy định cụ thể cho từng giai đoạn gồm chuẩn bị điều tra, thực hiện điều tra, kiểm tra hoàn thiện phiếu, nghiệm thu và bàn giao phiếu. Cần quán triệt, ghi nhớ những lưu ý về nghiệp vụ để giúp Tỉnh có được dữ liệu phản ảnh đúng thực tế từ kết quả của Tổng điều tra.
 • Ngành thống kê tỉnh chủ động phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương bảo đảm kịp thời vật tư, văn phòng phẩm, các trang thiết bị có liên quan và kinh phí hoạt động cho Tổng điều tra.
  Ông Nguyễn Thanh Dương phát biểu y kiến chỉ đạo. Ảnh: V.H
  Ông Nguyễn Thanh Dương phát biểu y kiến chỉ đạo. Ảnh: V.H

  Phát biểu tại Lễ ra quân, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Thống kê, ông Nguyễn Thanh Dương một lần nữa nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa quan trọng của đợt điều tra DS&NƠ giữa kỳ năm 2024.

Đồng thời, ông Phó tổng cục trưởng đề nghị: Các điều tra viên thống kê phải nghiêm túc tuân thủ các quy định và quy trình điều tra; thông tin rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc điều tra đến người cung cấp thông tin, bảo đảm mỗi điều tra viên thống kê là một tuyên truyền viên của cuộc điều tra. Bên cạnh đó, các giám sát viên phải thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện điều tra hàng ngày của điều tra viên thống kê; thông báo cho điều tra viên những vấn đề nghiệp vụ cần lưu ý hoặc trả lời những câu hỏi của điều tra viên liên quan đến nghiệp vụ và kỹ thuật sử dụng thiết bị điện tử thông minh. 

Lãnh đạo Tổng Thống kê chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức và cán bộ, nhân viên Cục Thống kê Bình Định. Ảnh: Viết Hiền
Lãnh đạo Tổng Thống kê chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức và cán bộ, nhân viên Cục Thống kê Bình Định. Ảnh: Viết Hiền

Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Dương đề nghị: Tổ công tác tỉnh Bình Định chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan triển khai cuộc điều tra theo đúng phương án, tiến độ, kế hoạch đề ra. Đồng thời, Tổ công tác tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc điều tra đến người dân. Bên cạnh đó, Tổ công tác tỉnh cần đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên; phân công rõ ràng, cụ thể nội dung công việc cho từng giám sát viên; thường xuyên liên lạc, trao đổi với Tổ công tác Trung ương để kịp thời nắm bắt những chỉ đạo bổ sung hoặc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc…

Diễu hành tuyên truyền, cổ động cán bộ, nhân dân hưởng cuộc điều tra DS&NƠ năm 2024. Ảnh: V.H
Diễu hành tuyên truyền, cổ động cán bộ, nhân dân hưởng cuộc điều tra DS&NƠ năm 2024. Ảnh: V.H

Ngay sau Lễ ra quân điều tra DS&NƠ giữa kỳ năm 2024 là cuộc diễu hành bằng ô tô, mô tô qua các tuyến đường chính của TP Quy Nhơn, nhằm tuyên truyền, cổ động cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc điều tra DS&NƠ năm 2024. Đặc biệt, cũng trong ngày 01/04, Chi cục Thống kê thành phố Quy Nhơn và các điều tra viên đã tiến hành điều tra DS&NƠ trên địa bàn./.

Viết Hiền

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Bài liên quan

Tin mới

Chỉ số CPI tháng 5/2024 tăng 0,05%
Chỉ số CPI tháng 5/2024 tăng 0,05%

Sáng 29/5, Tổng cục Thống kê báo cáo tình tình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2024. Báo cáo cho thấy, so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 tăng 0,05%. So với tháng 12/2023 CPI tháng năm tăng 1,24% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,44%.

Chứng khoán phiên sáng 29/5: Nhóm Apec lại nổi sóng
Chứng khoán phiên sáng 29/5: Nhóm Apec lại nổi sóng

Trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường nhìn chung diễn biến chậm, với đại đa số các mã trên cả 2 sàn giao dịch giằng co trong biên độ hẹp, ngoại trừ nhóm cổ phiếu hệ sinh thái Apec (API, APS, IDJ).

Sập bẫy lừa đảo khi đăng ký cho con tham gia giải chạy marathon trên mạng
Sập bẫy lừa đảo khi đăng ký cho con tham gia giải chạy marathon trên mạng

Các đối tượng đang lợi dụng học sinh trên khắp cả nước đang bước vào kỳ nghỉ hè, để dẫn dụ các phụ huynh vào các trò lừa đảo trên mạng. Trong đó, chạy marathon cho trẻ em đang có nhiều phụ huynh sập bẫy đăng ký, nộp tiền rồi bị chiếm đoạt tài sản.

Sản xuất công nghiệp của TP. Hồ Chí Minh đạt mức tăng cao nhất trong 3 năm qua
Sản xuất công nghiệp của TP. Hồ Chí Minh đạt mức tăng cao nhất trong 3 năm qua

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số Sản xuất công nghiệp của TP. Hồ Chí Minh tăng 5,3%, là mức tăng cao nhất 3 năm qua.

THACO AGRI tích cực tham gia các hoạt động tuyển dụng
THACO AGRI tích cực tham gia các hoạt động tuyển dụng

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, mới đây, THACO AGRI tham gia các chương trình “Ngày hội việc làm năm 2024” tại tỉnh Kon Tum; “Hội chợ việc làm dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM JAPAN về nước” tại tỉnh Gia Lai; chương trình “Ngày Hội việc làm Kết nối doanh nghiệp 2024” tại tỉnh Quảng Ngãi.

Mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân phản ánh chưa đúng với thực tế
Mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân phản ánh chưa đúng với thực tế

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy cho rằng mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân hiện nay chưa phản ánh đúng với thực tế cuộc sống. Trong khi đó, nếu phải chờ thêm 2 năm nữa mới sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ khiến nhiều người dân trong cảnh thắt lưng, buộc bụng nhưng vẫn thuộc diện phải nộp thuế thu nhập.