Bộ GTVT chấn chỉnh 3 Ban quản lý dự án vì chậm quyết toán

16:27:00 07/05/2018

THCL - Bộ GTVT cho biết, vừa có văn bản chấn chỉnh các Ban quản lý dự án 4, 5, 8 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam vì chậm quyết toán dự án hoàn thành.

Theo Bộ Giao thông vận tải, thời gian qua, 3 ban quản lý dự án gồm: Ban quản lý dự án 4, 5, 8 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt là các dự án BOT và các dự án sử dụng trái phiếu Chính phủ thuộc Đề án quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. 

Tuy nhiên, công tác quyết toán tiểu dự án giải phóng mặt bằng của các dự án do các ban trên quản lý còn chậm. Ban quản lý dự án 4 còn 2 dự án hoàn thành với tổng giá trị giải phóng mặt bằng khoảng 473 tỷ đồng. Ban quản lý dự án 5 còn 1 dự án với tổng giá trị 41 tỷ đồng chưa được quyết toán. Ban quản lý dự án 8 là 337 tỷ đồng chưa được phê duyệt quyết toán theo quy định.

Mặt khác, một số hồ sơ các ban quản lý dự án trình Bộ Giao thông vận tải thẩm tra chưa đủ điều kiện theo quy định để thẩm tra quyết toán như còn thiếu các định mức kinh tế kỹ thuật; vướng mắc về chi phí quản lý dự án, chi phí di chuyển thiết bị, chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng, chi phí trượt giá các dự án trái phiếu Chính phủ. Đến nay, các ban quản lý dự án vẫn chưa bổ sung, hoàn chỉnh và nộp đầy đủ.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các ban quản lý dự án nêu trên trực tiếp đôn đốc và làm việc với các địa phương hoàn thành công tác phê duyệt quyết toán các tiểu dự án giải phóng mặt bằng trước 30/6. Đồng thời, chủ động xử lý các tồn tại, vướng mắc trong quá trình quyết toán các dự án hoàn thành theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải; tập hợp đầy đủ hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành theo đúng quy định và trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt trước ngày 30/5.

Mạnh Hùng

TP. HCM: Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại dịp tết

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành