Bước đột phá trong công tác sửa chữa máy biến áp tại Sơn La

09:35:00 24/10/2020

THCL - Năm 2020, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La đã được tin tưởng giao sửa chữa 74 MBA được điều chuyển từ các PC: Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, với doanh thu ước đạt 5.180 triệu đồng, bằng 296% số lượng MBA và 400% doanh thu so với năm 2019.

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La tiền thân là Phân xưởng Xây dựng, sửa chữa và thí nghiệm điện thuộc Công ty Điện lực Sơn La. Xí nghiệp có bề dầy trong công tác sửa chữa máy biến áp trên 20 năm qua, tuy nhiên số lượng các MBA được sửa chữa do hỏng, cháy, nâng cấp điện áp từ 10kV lên 22kV, từ 22kV lên 35kV chỉ ở mức độ khiêm tốn từ 15-25 MBA mỗi năm.

Từ 1/3/2019, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La được điều chuyển về Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, với định biên 5 lao động trong phân xưởng sửa chữa MBA, sau 10 tháng đi vào hoạt động đơn vị đã hoàn thành việc sửa chữa 25 MBA đạt doanh thu là 1.282 triệu đồng.

Năm 2020, nhiều loại hình dịch vụ có khả năng không đạt được kế hoạch SXKD do vướng dịch bệnh nCoV-2019. Với chủ trương của ngành là rà soát các MBA ngoài lưới, sửa chữa đưa vào hoạt động. Được sự quan tâm của Ban Giám đốc Công ty, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La đã được tin tưởng giao sửa chữa 74 MBA được điều chuyển từ các PC: Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, với doanh thu ước đạt 5.180 triệu đồng, bằng 296% số lượng MBA và 400% doanh thu so với năm 2019.

Đội trưởng Đội Thí nghiệm điện và sửa chữa trực tiếp chỉ đạo công tácĐội trưởng Đội Thí nghiệm điện và sửa chữa trực tiếp chỉ đạo công tác

Trước đây, công tác sửa chữa MBA của Xí nghiệp chủ yếu là thủ công và bán thủ công. Để thực hiện đạt kế hoạch được giao, Ban Lãnh đạo Xí nghiệp đã chủ động tổ chức rà soát, sắp xếp, tự đào tạo tại chỗ nguồn nhân lực, đánh giá hiện trạng, chỉ ra các vấn đề còn tồn tại trong công tác sửa chữa MBA, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực trong Công ty, tăng cường cải tiến hợp lý hóa sản xuất các thiết bị, CCDC phục vụ sửa chữa MBA và đã đạt được những kết quả, như: chế tạo xe chuyển phuy dầu trong xưởng nhằm giảm bớt nhân công lao động, giảm nguy cơ gây mất an toàn cho người, thiết bị trong quá trình vận chuyển, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng năng suất lao động và đã được Công ty công nhận là sáng kiến cấp Công ty quý II/2020…

Xe chuyển phuy dầu trong xưởng sửa chữa MBAXe chuyển phuy dầu trong xưởng sửa chữa MBA

Công tác quấn dây MBA tại xưởngCông tác quấn dây MBA tại xưởng

Ngoài công tác tự cải tiến các thiết bị, CCDC phục vụ sản xuất, Xí nghiệp đã đề xuất và được Công ty trang bị một máy lọc dầu mới, hiện đại thay thế cho phương pháp lọc dầu lạc hậu cũ.
 
Đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, với năng lực hiện tại khả năng sửa chữa MBA mỗi năm của Xí nghiệp đạt được từ 120 đến 150 MBA, đảm bảo không có MBA hỏng sau sửa chữa do nguyên nhân chủ quan.

Trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo Xí nghiệp tiếp tục tổ chức tự đào tạo nâng cao tay nghề cho CBCNV trong đơn vị đủ khả năng sửa chữa được các MBA có công suất lớn (MBA trung gian, nâng - chuyển cấp điện áp...), với chủ trương mỗi CBCNV thông thạo một việc, biết nhiều việc để tăng cường, hỗ trợ kịp thời cho các tổ, bộ phận,  đảm bảo đáp ứng tiến độ công việc Công ty giao, hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD và nâng cao thu nhập cho người lao động

Hoài Thương

Hà Nội: “Rục rịch” khởi động thị trường mùa Giáng Sinh 2020

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành