Cơ quan trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Chủ đầu tư phản hồi những thông tin về dự án The Arena Nha Trang

Trước những thông tin phản ánh về dự án The Arena tại Bãi Dài, Nha Trang, Khánh Hoà, Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh (CĐT) vừa có Văn bản phản hồi để làm rõ thông tin về dự án. Thương hiệu & Công luận xin trích đăng toàn bộ Văn bản để rộng đường dư luận.

Về những ảnh hưởng từ kết luận của TTCP đến dự án

Đại diện CĐT cho biết, thông báo kết luận Thanh tra Chính phủ vừa qua là kết luận thanh tra chung cho rất nhiều dự án tại Khánh Hòa trong giai đoạn 01/01/2010 - 31/6/2017. Đây không phải là kết luận Thanh tra riêng đối với dự án The Arena. Thông báo kết luận Thanh tra số 1919/TB-TTCP ngày 04/11/2020 có nhắc đến dự án The Arena, tuy nhiên những sai phạm được đề cập đến chủ yếu là những vi phạm liên quan đến chậm trễ thủ tục hành chính như chậm trễ về thủ tục đầu tư, chậm trễ về thủ tục đất đai ... thuộc về giai đoạn trước tháng 6/2017 (thời điểm thanh tra) và những người chịu trách nhiệm về những vi phạm nêu trên không phải chủ đầu tư.

Như vậy, dự án The Arena không thuộc nhóm các dự án bị kiến nghị thu hồi theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Đặc biệt những trường hợp như The Arena, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lí tình trạng đầu tư, xây dựng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với condotel tại Khánh Hòa theo hướng khuyến khích thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ. Vì vậy, kết luận của TTCP không ảnh hưởng đến tiến trình triển khai của dự án The Arena hiện nay. Ngược lại, kết luận TTCP là minh chứng làm rõ những nội dung vướng mắc của khách hàng với chủ đầu tư, đồng thời càng là động lực mạnh mẽ để chủ đầu tư quyết tâm đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ như mong đợi.

 

The Arena đã cơ bản hoàn thiện mặt ngoài

Về những vấn đề pháp lý của dự án

Trước hết, chủ đầu tư xác nhận việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các hướng dẫn, chỉ thị, thông báo cũng như các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam liên quan đến việc phát triển dự án. Chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương xây dựng căn hộ du lịch, Khu biệt thự du lịch, được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng đối với các hạng mục khác nhau của dự án The Arena và được các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, chấp thuận thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật cũng như các vấn đề pháp lý khác để triển khai hoàn thành dự án The Arena theo quy định.

Việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán với khách hàng có tham chiếu đến các quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm cả Bộ Luật Dân sự 2015.

Đối với một số vấn đề pháp lý liên quan đến dự án The Arena, CĐT khẳng định rằng: The Arena là dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch, dịch vụ thương mại, căn hộ du lịch (Condotel) và Khu biệt thự du lịch (tourist Villa) mà không phải là dự án Nhà ở theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều này đã được quy định rất rõ trong Thỏa thuận Ký quỹ (Điều 1.1(c)), Hợp đồng mua bán căn hộ (Điều 1.1.6). Vì lẽ đó, các quy định về điều kiện đầu tư, xây dựng, kinh doanh theo pháp luật về nhà ở sẽ không áp dụng cho dự án The Arena (không yêu cầu quyết định cho phép mở bán hay bảo lãnh ngân hàng).

Về giấy phép xây dựng, cho tới nay, các hạng mục khác nhau của dự án The Arena đều đã được chủ đầu tư xin giấy phép xây dựng và đã khởi công xây dựng trong thời hạn quy định, đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh vẫn đang chờ đợi hành lang pháp lý thông suốt hơn, chúng tôi rất mong được Quý báo và khách hàng thấu hiểu tính phức tạp của việc triển khai một dự án xây dựng cấp I như The Arena và những khó khăn của chủ đầu tư - những người đã xác định việc tuân thủ các quy định của pháp luật, các hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền là nền tảng, xương sống để một dự án được triển khai và phát triển tốt đẹp.

Về Hợp đồng mua bán căn hộ, Thỏa thuận ký quỹ và các phụ lục, phụ đính

 Cảnh quan dự án đang dần phủ xanh hoàn thiện

CĐT và khách hàng đã ký kết các Thỏa thuận Ký quỹ, Hợp đồng mua bán căn hộ và các phụ lục, phụ đính tại dự án trên nguyên tắc tự nguyện, tự do thỏa thuận và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, không trái với quy định pháp luật. Hợp đồng mua bán căn hộ và các thỏa thuận khác có liên quan là cơ sở xác lập mối quan hệ giữa CĐT với khách hàng và phải được các bên tôn trọng áp dụng.

Một số yêu cầu, nhận định của khách hàng liên quan đến Hợp đồng mua bán căn hộ chưa được hiểu đúng và không có cơ sở để chấp thuận. Cụ thể như sau:

Về yêu cầu vô hiệu hóa hợp đồng: Việc xác định, tuyên bố hợp đồng, giao dịch dân sự vô hiệu thuộc thẩm quyền của Tòa án và không phụ thuộc vào ý chí của CĐT, khách hàng, hay bất kỳ bên nào có liên quan. Điều này đã được quy định rất rõ trong Bộ Luật Dân sự 2015 (Điều 132). Do đó, CĐT không có thẩm quyền, không có năng lực để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. CĐT mong muốn khách hàng nhìn nhận, suy xét thấu đáo, cẩn trọng các vấn đề có liên quan đến Hợp đồng mua bán căn hộ đã ký kết để cùng đồng hành với CĐT trong quá trình triển khai dự án.

Về yêu cầu thanh lý, đơn phương chấm dứt hợp đồng, hoàn trả tiền đã thanh toán: Như được giải thích ở trên, Hợp đồng mua bán căn hộ là văn bản pháp lý ràng buộc trách nhiệm của CĐT cũng như của khách hàng. Cho đến khi Hợp đồng mua bán căn hộ bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu thì CĐT tôn trọng quyền chấm dứt hợp đồng của khách hàng khi việc chấm dứt Hợp đồng mua bán căn hộ là phù hợp với quy định tại Điều 13. Ngay khi xảy ra các trường hợp cho phép mỗi bên chấm dứt Hợp đồng mua bán căn hộ và khách hàng vẫn mong muốn thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thì CĐT sẽ hợp tác với khách hàng để hoàn tất các thủ tục liên quan.

Về tiến độ bàn giao căn hộ

Chủ đầu tư đã có thông báo về việc gia hạn thời gian bàn giao căn hộ do ảnh hưởng của những sự kiện khách quan và bất khả kháng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ triển khai và hoàn thành dự án theo đúng quy định của pháp luật và Hợp đồng mua bán (HĐMB) đã ký kết. Cụ thể như sau:

Sự kiện khách quan từ Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Khánh Hòa từ tháng 04/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Văn bản tạm dừng triển khai thủ tục pháp lý một số dự án tại tỉnh Khánh Hòa trong đó có dự án The Arena. Lý do tạm dừng do Thanh tra Chính phủ thanh tra các dự án và thời gian tạm dừng cho đến khi Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra. Với việc tạm dừng thủ tục triển khai dự án theo văn bản trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ pháp lý của dự án The Arena gần 24 tháng.

Sự kiện bất khả kháng từ dịch bệnh Covid-19 xảy ra từ tháng 01/2020, các chính sách hạn chế đi lại theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã ảnh hưởng đến việc huy động nhân công, ký hợp đồng mua vật tư vật liệu của các nhà thầu tại các quốc gia đang có dịch bệnh, nhà thầu phải chuyển hướng thay đổi các vật tư, vật liệu tương đương hoặc đặt hàng tại các nước mà hàng hóa có thể thông thương, quá trình đàm phán, thay đổi, chờ đợi lựa chọn vật tư, vật liệu và vận chuyển hàng hóa trong giai đoạn dịch bệnh lần thứ 1 tại Việt Nam gần như rất khó khăn, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Chúng tôi cũng đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn do dịch bệnh gây ra và tập trung triển khai công trình, tăng ca tối đa thời gian thi công để bảo đảm tiến độ chung của dự án, bảo vệ quyền lợi của đại đa số khách hàng đã đồng hành cùng dự án. Tất cả các thắc mắc khiếu nại của các chủ sở hữu đều được CĐT tiếp nhận và xử lý, trường hợp không thể đàm phán, thương lượng, hòa giải được chúng tôi sẽ sẵn sàng tuân thủ các quy định và quy trình theo nguyên tắc giải quyết các tranh chấp dân sự tại cơ quan có thẩm quyền và/hoặc giải quyết tại tòa án như đã quy định tại Hợp đồng mua bán.

Về những nhận định sai lệch của khách hàng đối với CĐT

Thời gian qua, CĐT ghi nhận các quy kết, tố cáo, thậm chí có những hành động, cư xử khiếm nhã của một số khách hàng đối với nhân viên, đại diện CĐT, các đối tác, đơn vị liên danh, liên kết khác của CĐT.

Chúng tôi hiểu rằng, những hành động đó của khách hàng một phần xuất phát từ việc CĐT chậm trễ trả lời các yêu cầu của khách hàng hay việc chưa đồng tình với các phản hồi từ CĐT liên quan đến pháp lý dự án, Hợp đồng mua bán căn hộ để từ đó tạo cơ hội cho những người có ý định chống đối thêu dệt và gây hoang mang cho khách hàng. Tuy nhiên, như được đề cập trên đây, CĐT cũng muốn nhấn mạnh và khẳng định rõ quan điểm của mình rằng:

Những cáo buộc, những hành vi xuyên tạc của một số khách hàng như “lừa đảo, chiếm dụng vốn, gian dối, cắt xén tiền, che giấu tiến độ…” là hoàn toàn vô căn cứ.

Việc đưa hay không đưa các Văn bản pháp luật vào trong một hợp đồng cụ thể: không phải là nội dung bắt buộc và do vậy khi CĐT không đưa các Văn bản pháp luật làm căn cứ ký kết hợp đồng cũng không phải cơ sở để khách hàng kết luận CĐT gian dối, lừa đảo.

 

Công trường dự án The Arena nhộn nhịp nhân công mỗi ngày

Xin lưu ý rất rõ rằng: các văn bản pháp luật, các quyết định, các hướng dẫn hiện thời sẽ được thay thế, sửa đổi, bổ sung theo thời gian mà không phụ thuộc vào ý chí của bất kỳ bên nào trong hợp đồng.

Khách hàng cũng đã xác nhận và cam đoan rằng: “Bên Mua đã tìm hiểu, xem xét kỹ thông tin về căn hộ mua bán. Bên Mua đã được Bên Bán cung cấp bản sao các giấy tờ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan đến căn hộ, Bên Mua đã đọc cẩn thận và hiểu các quy định của Hợp đồng này cũng như các phụ lục đính kèm. Bên Mua đã tìm hiểu mọi vấn đề mà Bên Mua cho là cần thiết để kiểm tra mức độ chính xác của các giấy tờ, tài liệu và thông tin đó.” (Trích Điều 17, Hợp đồng mua bán căn hộ).

Do vậy, chủ đầu tư sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động nào của khách hàng gây ảnh hưởng xấu, xâm hại đến uy tín, danh dự, hình ảnh và bất kỳ thiệt hại về tài sản nào của chủ đầu tư, nhân viên của chủ đầu tư, các đơn vị liên danh, liên kết của chủ đầu tư. Chủ đầu tư bảo lưu mọi quyền yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật can thiệp.

CĐT

Bài liên quan

Tin mới

Thừa Thiên Huế: Ấn định 14 điểm bầu cử
Thừa Thiên Huế: Ấn định 14 điểm bầu cử

Ngày 1/3, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết về ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm tăng 26,7% so với cùng kỳ
Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm tăng 26,7% so với cùng kỳ

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt 97,505 tỷ USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2020.

TP.HCM: Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 5.000 thanh niên trước khi nhập ngũ
TP.HCM: Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 5.000 thanh niên trước khi nhập ngũ

Trước lễ giao nhận quân, TP HCM đã lấy 5.134 mẫu xét nghiệm Covid-19 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó 3.840 âm tính, 1.294 đang chờ kết quả.

Gần 11.000 lượt khách quốc tế tới Việt Nam trong tháng 2/2021
Gần 11.000 lượt khách quốc tế tới Việt Nam trong tháng 2/2021

Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2021 đạt gần 11.000 lượt người, giảm 38,3% so với tháng trước và giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước.

Những lưu ý khi đăng ký tuyển sinh vào các trường quân đội năm 2021
Những lưu ý khi đăng ký tuyển sinh vào các trường quân đội năm 2021

Sáng 1/3, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa thông tin Quy định chỉ tiêu tuyển sinh và những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quân sự vào các trường trong quân đội năm 2021.

Ngành đường sắt khôi phục một số chuyến tàu
Ngành đường sắt khôi phục một số chuyến tàu

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ ngày 4/3/2021 tiếp tục tổ chức chạy hàng ngày đôi tàu SE5/SE6 giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, giá vé Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh chỉ từ 757.000 đồng.