Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Chuyển đổi số tại EVNNPC: Dự án mang tầm chiến lược

Tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), để có cơ sở làm tiền đề chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh là điều quan trọng nhất, mọi thông tin về khách hàng, tài sản, con người, quy trình… đều phải được số hóa, lưu trữ và khai thác hiệu quả.

Cuộc họp bàn triển khai chiến lược chuyển đổi số của EVNNPCCuộc họp bàn triển khai chiến lược chuyển đổi số của EVNNPC

Thực hiện chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) “ Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, chiều ngày 2/12/2020, Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) chủ trì cuộc Họp bàn triển khai chiến lược chuyển đổi số của EVNNPC. Dự họp còn có ông Vũ Thế Nam – Thành viên HĐTV, ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng các Ban Cơ quan Tổng công ty, Ban quản lý xây dựng Điện miền Bắc (BA3) và Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc (NPCIT)

Theo lộ trình của EVN, kế hoạch triển khai chuyển đổi số đến năm 2022 chủ yếu tập trung vào: Chuyển đổi nhận thức: Là xây dựng chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp số cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn EVN; Chuyển đổi quy trình nghiệp vụ; Thống nhất các nội dung chuyển đổi số bao gồm lĩnh vực chuyển đổi, thay đổi quy trình nghiệp vụ và lộ trình chuyển đổi số; Thống nhất nền tảng hạ tầng công nghệ số, nền tảng ứng dụng, dịch vụ số.

Ông Đỗ Văn Luân - Trưởng Ban VT&CNTT trình bày báo cáo tại cuộc họpÔng Đỗ Văn Luân - Trưởng Ban VT&CNTT trình bày báo cáo tại cuộc họp

Tại EVNNPC, để có cơ sở làm tiền đề chuyển đổi số, việc ứng dụng CNTT vào mọi mặt hoạt động SXKD là điều quan trọng nhất, mọi thông tin về khách hàng, tài sản, con người, quy trình… đều phải được số hóa, lưu trữ và khai thác hiệu quả. Chính vì vậy, công tác triển khai chuyển đổi số của EVNNPC trong giai đoạn này tập trung vào: Chuẩn bị hạ tầng số; Chuyển đổi số trong từng lĩnh vực quản lý vận hành, kinh doanh điện năng, tài chính kế tóa, quản trị; Chuyển đổi số quy trình, nghiệp vụ...

Thời gian qua, EVNNPC cũng đã chú trọng ứng dụng ứng dụng CNTT để nâng cao năng suất lao động, kiểm soát công việc và điều hành SXKD trên mọi lĩnh vực: Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý vận hành và khai thác hiệu quả tài sản đối với lĩnh vực vận hành lưới điện; chất lượng trong dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh điện năng; năng lực quản lý dự án trong lĩnh vực ĐTXD; Nâng cao năng lực quản trị nội bộ: Tài chính, Nhân sự, Văn phòng; Nâng cao năng lực hạ tầng viễn thông, ứng dụng các nền tảng công nghệ số trong khai thác và triển khai các dịch vụ ứng dụng CNTT:

Sử dụng phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS-OMS; phần mềm quản lý ATLĐ ECP; phần mềm GIS (cao, trung thế); Bước đầu nghiên cứu, chuẩn bị thực hiện triển khai dự án GIS nhằm quản lý toàn bộ các phần tử trên lưới điện cao, trung và hạ thế trên nền bản đồ; Sử dụng phần mềm IMIS để quản lý dự án, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào công tác khảo sát thiết kế: dùng drone, ứng dụng công nghệ 3D-BIM...; Đã thực hiện các dự án đảm bảo hạ tầng theo định hướng của EVN: nâng cấp năng lực trung tâm dữ liệu theo hướng ảo hóa, siêu hội tụ, trang bị giải pháp sao lưu, đảm bảo ATTT. Từng bước hoàn thiện, thay thế hệ thống cáp quang cũ hỏng, suy hao lớn, trang bị các switch đảm bảo 1+1...

Đánh giá và nhận thức đúng hơn về khái niệm chuyển số tại EVNNPC, các ban Tổng công ty đã trao đổi, đề xuất các giải pháp về các lĩnh vực ban phụ trách. Đại diện Ban tài chính kế toán cho biết: Cần chuẩn hóa mẫu các mẫu hợp đồng trong toàn Tổng công ty để tạo thuận lợi triển khai quy trình nghiệm thu, thanh toán, kiến nghị Ban pháp chế Tổng công ty chủ trì chuẩn hóa quy trình, Ban Ban VT&CNTT khảo sát dung lượng lưu trữ, năng lực và vấn đề ATTT và kiến nghị EVN cho phép truy cập dữ liệu trên ERP và IMIS...

Ông Đỗ Văn Năm – Trưởng ban kinh doanh EVNNPC cho biết hiện nay Ban đang chỉ đạo các đơn vị thực hiện số hóa toàn bộ hợp đồng kết hợp chuẩn hóa dữ liệu khách hàng, dự kiến đến hết năm 2021 sẽ hoàn thành; việc chuyển đổi số các quy trình song song cần có các dữ liệu tập trung của Tổng công ty để giám sát, kiểm soát tức thời; đề xuất Tổng công ty cần có chính sách thu hút được nhân lực chất lượng cao phục vụ cho dự án chuyển đổi số của Tổng công ty trong thời gian tới.

Ông Vũ Đình Khiêm - Giám đốc NPC IT phát biểu tại cuộc họpÔng Vũ Đình Khiêm - Giám đốc NPC IT phát biểu tại cuộc họp

Đại diện NPCIT khẳng định: Hạ tầng chuyển đổi số cơ bản đã hoàn thành đảm bảo dung lượng lưu trữ. Công tác triển khai nội dung chuyển đổi số CNTT về Hạ tầng và ATTT, về nền tảng phần mềm dùng chung, về chuyển đổi quy trình nghiệp vụ hướng tới dữ liệu là trung tâm, khách hàng là trung tâm, tài sản là trung tâm, người lao động là trung tâm cần rất nhiều công sức, thời gian đòi hỏi Ban điều hành chuyển đổi số EVNNPC cần quyết tâm, sát sao thực hiện đến cùng.

Ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số ở các đơn vị bạnÔng Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số ở các đơn vị bạn

Chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số ở các đơn vị bạn, ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cho biết: EVNNPC có thể tham khảo các phần mềm dùng riêng của EVNHCM, EVNHCM đã khởi động phần mềm quản lý lưới điện GIS từ năm 1995 đến năm 2015 mới cơ bản hoàn thành phần lõi với 15 phân hệ ứng dụng và đồng bộ dữ liệu tự động giữa các phần mềm. BA3 cần đẩy nhanh tiến độ dự án GIS để thực hiện cải tiến và số hóa công tác trên hiện trường trong công tác kỹ thuật an toàn, kinh doanh điện năng, đầu tư xây dựng...trên nền ứng dụng bản đồ GIS.

Ông Vũ Thế Nam – Thành viên HĐTV mong muốn Ban điều hành sẽ chủ động, quyết liệt chỉ đạo công tác chuyển đổi số tại Tổng công tyÔng Vũ Thế Nam – Thành viên HĐTV mong muốn Ban điều hành sẽ chủ động, quyết liệt chỉ đạo công tác chuyển đổi số tại Tổng công ty

Với mong muốn dự án chuyển đổi số của EVNNPC sớm đạt được hiệu quả, ông Vũ Thế Nam – Thành viên HĐTV mong muốn Ban điều hành sẽ chủ động, quyết liệt chỉ đạo công tác chuyển đổi số tại Tổng công ty, nghiên cứu kỹ để xây dựng dự án một cách tổng thể, chi tiết. Đặc biệt cần nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho CBCNV toàn Tổng công ty, kiến tạo cơ chế, hạ tầng chuyển đổi số, chỉ số thông tin dữ liệu, hoạt động chuyển đổi số, chỉ số đào tạo phát triển nhân lực...

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họpBà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Khẳng định chuyển đổi số tại EVNNPC là một dự án mang tính chiến lược, Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc EVNNPC yêu cầu trước hết phải kiện toàn lại ban chỉ đạo, tổ công tác triển khai cũng như tổ chức thực hiện công tác chuyển đổi số, hàng tháng họp định kỳ và có sự tham gia của HĐTV; Trong tháng 12/2020 EVNNPC cần hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2021 để trình EVN phê duyệt, lượng hóa kết quả cho từng quý do đó trước 15/12/2020 các ban Tổng công ty đề xuất tổ chức thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực Ban chuyên môn gửi Ban VT&CNTT tổng hợp thông qua Ban điều hành và trình HĐTV; Ban VT&CNTT chủ trì xây dựng chiến lược chuyển đổi số đến năm 2022 và thực hiện hoàn thành xây dựng kế hoạch trong quý I/2021 bao gồm kế hoạch đào tạo, đầu tư, kinh doanh, quản lý vận hành…; Chuyển đổi số các quy trình nghiệp vụ: TCKT, KT&AT, KD cần tổ chức triển khai trước, lựa chọn những đơn vị, nhà thầu lớn, có nhiều kinh nghiệm để tư vấn, hỗ trợ EVNNPC; Tập trung đẩy nhanh tiến độ và triển khai ngay các dự án lớn như Data Warehouse (NPCIT chủ trì), GIS (BA3 chủ trì xây dựng tiến độ, công nghệ)...

EVNNPC sẽ chủ động triển khai chuyển đổi số trong từng lĩnh vực, thực hiện quyết liệt và tìm cách đi riêng để rút ngắn tiến độ - Bà Ánh nhấn mạnh.

Kim Ngân

Bài liên quan

Tin mới

Vina CHG phối hợp BCĐ389/Cà Mau tổ chức Hội thảo chống hàng giả trên thương mại điện tử
Vina CHG phối hợp BCĐ389/Cà Mau tổ chức Hội thảo chống hàng giả trên thương mại điện tử

Ngày 2/6/2023, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389/Cà Mau, Cục QLTT tỉnh Cà Mau phối hợp với Công ty CP Phát triển Khoa học công nghệ Vi Na (Vina CHG) tổ chức Hội thảo về các quy định pháp luật và giải pháp chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu trên môi trường thương mại điện tử.

SHBFinance chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn Krungsri Thái Lan
SHBFinance chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn Krungsri Thái Lan

Chính thức được đồng sở hữu bởi Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Krungsri, SHBFinance đặt mục tiêu, đến năm 2025, sẽ nằm trong Top 4 công ty tài chính tiêu dùng hoạt động an toàn hiệu quả nhất Việt Nam, phục vụ thêm 1 triệu khách hàng hạnh phúc...

Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành 18 dự án nhà ở xã hội
Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành 18 dự án nhà ở xã hội

Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành 18 dự án, cung cấp khoảng 869.000m2 sàn với 12.137 căn hộ; giai đoạn sau năm 2025 hoàn thành 22 dự án với khoảng 1,6 triệu m2 sàn, 22.400 căn hộ.

Hà Nam: Tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
Hà Nam: Tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam) vừa tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bình Định: Tổ chức xúc tiến đầu tư tại Osaka, Nhật Bản
Bình Định: Tổ chức xúc tiến đầu tư tại Osaka, Nhật Bản

Ngày 2/6, tại TP Izumisano, phủ Osaka (Nhật Bản), diễn ra buổi làm việc giữa Đoàn công tác Xúc tiến đầu tư (XTĐT) tỉnh Bình Định (Việt Nam) với lãnh đạo TP. Izumisano (Osaka). Tại buổi làm việc, Thị trưởng TP. Izumisano xác định: Sẽ cùng các doanh nghiệp của thành phố này đến TP. Quy Nhơn tham dự Hội nghị XTĐT - các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định.

Lực lượng hải quan Quảng Trị liên tiếp triệt phá 2 vụ vận chuyển trái phép ma túy
Lực lượng hải quan Quảng Trị liên tiếp triệt phá 2 vụ vận chuyển trái phép ma túy

Lực lượng hải quan Quảng Trị vừa liên tiếp triệt phá 2 vụ vận chuyển trái phép ma túy - lập chiến công đặc biệt xuất sắc ngay trong ngày đầu tiên triển khai kế hoạch về "Tháng hành động phòng chống ma túy".