Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Chuyển đổi số tại EVNNPC: Dự án mang tầm chiến lược

Tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), để có cơ sở làm tiền đề chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh là điều quan trọng nhất, mọi thông tin về khách hàng, tài sản, con người, quy trình… đều phải được số hóa, lưu trữ và khai thác hiệu quả.

Cuộc họp bàn triển khai chiến lược chuyển đổi số của EVNNPCCuộc họp bàn triển khai chiến lược chuyển đổi số của EVNNPC

Thực hiện chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) “ Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, chiều ngày 2/12/2020, Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) chủ trì cuộc Họp bàn triển khai chiến lược chuyển đổi số của EVNNPC. Dự họp còn có ông Vũ Thế Nam – Thành viên HĐTV, ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng các Ban Cơ quan Tổng công ty, Ban quản lý xây dựng Điện miền Bắc (BA3) và Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc (NPCIT)

Theo lộ trình của EVN, kế hoạch triển khai chuyển đổi số đến năm 2022 chủ yếu tập trung vào: Chuyển đổi nhận thức: Là xây dựng chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp số cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn EVN; Chuyển đổi quy trình nghiệp vụ; Thống nhất các nội dung chuyển đổi số bao gồm lĩnh vực chuyển đổi, thay đổi quy trình nghiệp vụ và lộ trình chuyển đổi số; Thống nhất nền tảng hạ tầng công nghệ số, nền tảng ứng dụng, dịch vụ số.

Ông Đỗ Văn Luân - Trưởng Ban VT&CNTT trình bày báo cáo tại cuộc họpÔng Đỗ Văn Luân - Trưởng Ban VT&CNTT trình bày báo cáo tại cuộc họp

Tại EVNNPC, để có cơ sở làm tiền đề chuyển đổi số, việc ứng dụng CNTT vào mọi mặt hoạt động SXKD là điều quan trọng nhất, mọi thông tin về khách hàng, tài sản, con người, quy trình… đều phải được số hóa, lưu trữ và khai thác hiệu quả. Chính vì vậy, công tác triển khai chuyển đổi số của EVNNPC trong giai đoạn này tập trung vào: Chuẩn bị hạ tầng số; Chuyển đổi số trong từng lĩnh vực quản lý vận hành, kinh doanh điện năng, tài chính kế tóa, quản trị; Chuyển đổi số quy trình, nghiệp vụ...

Thời gian qua, EVNNPC cũng đã chú trọng ứng dụng ứng dụng CNTT để nâng cao năng suất lao động, kiểm soát công việc và điều hành SXKD trên mọi lĩnh vực: Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý vận hành và khai thác hiệu quả tài sản đối với lĩnh vực vận hành lưới điện; chất lượng trong dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh điện năng; năng lực quản lý dự án trong lĩnh vực ĐTXD; Nâng cao năng lực quản trị nội bộ: Tài chính, Nhân sự, Văn phòng; Nâng cao năng lực hạ tầng viễn thông, ứng dụng các nền tảng công nghệ số trong khai thác và triển khai các dịch vụ ứng dụng CNTT:

Sử dụng phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS-OMS; phần mềm quản lý ATLĐ ECP; phần mềm GIS (cao, trung thế); Bước đầu nghiên cứu, chuẩn bị thực hiện triển khai dự án GIS nhằm quản lý toàn bộ các phần tử trên lưới điện cao, trung và hạ thế trên nền bản đồ; Sử dụng phần mềm IMIS để quản lý dự án, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào công tác khảo sát thiết kế: dùng drone, ứng dụng công nghệ 3D-BIM...; Đã thực hiện các dự án đảm bảo hạ tầng theo định hướng của EVN: nâng cấp năng lực trung tâm dữ liệu theo hướng ảo hóa, siêu hội tụ, trang bị giải pháp sao lưu, đảm bảo ATTT. Từng bước hoàn thiện, thay thế hệ thống cáp quang cũ hỏng, suy hao lớn, trang bị các switch đảm bảo 1+1...

Đánh giá và nhận thức đúng hơn về khái niệm chuyển số tại EVNNPC, các ban Tổng công ty đã trao đổi, đề xuất các giải pháp về các lĩnh vực ban phụ trách. Đại diện Ban tài chính kế toán cho biết: Cần chuẩn hóa mẫu các mẫu hợp đồng trong toàn Tổng công ty để tạo thuận lợi triển khai quy trình nghiệm thu, thanh toán, kiến nghị Ban pháp chế Tổng công ty chủ trì chuẩn hóa quy trình, Ban Ban VT&CNTT khảo sát dung lượng lưu trữ, năng lực và vấn đề ATTT và kiến nghị EVN cho phép truy cập dữ liệu trên ERP và IMIS...

Ông Đỗ Văn Năm – Trưởng ban kinh doanh EVNNPC cho biết hiện nay Ban đang chỉ đạo các đơn vị thực hiện số hóa toàn bộ hợp đồng kết hợp chuẩn hóa dữ liệu khách hàng, dự kiến đến hết năm 2021 sẽ hoàn thành; việc chuyển đổi số các quy trình song song cần có các dữ liệu tập trung của Tổng công ty để giám sát, kiểm soát tức thời; đề xuất Tổng công ty cần có chính sách thu hút được nhân lực chất lượng cao phục vụ cho dự án chuyển đổi số của Tổng công ty trong thời gian tới.

Ông Vũ Đình Khiêm - Giám đốc NPC IT phát biểu tại cuộc họpÔng Vũ Đình Khiêm - Giám đốc NPC IT phát biểu tại cuộc họp

Đại diện NPCIT khẳng định: Hạ tầng chuyển đổi số cơ bản đã hoàn thành đảm bảo dung lượng lưu trữ. Công tác triển khai nội dung chuyển đổi số CNTT về Hạ tầng và ATTT, về nền tảng phần mềm dùng chung, về chuyển đổi quy trình nghiệp vụ hướng tới dữ liệu là trung tâm, khách hàng là trung tâm, tài sản là trung tâm, người lao động là trung tâm cần rất nhiều công sức, thời gian đòi hỏi Ban điều hành chuyển đổi số EVNNPC cần quyết tâm, sát sao thực hiện đến cùng.

Ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số ở các đơn vị bạnÔng Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số ở các đơn vị bạn

Chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số ở các đơn vị bạn, ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cho biết: EVNNPC có thể tham khảo các phần mềm dùng riêng của EVNHCM, EVNHCM đã khởi động phần mềm quản lý lưới điện GIS từ năm 1995 đến năm 2015 mới cơ bản hoàn thành phần lõi với 15 phân hệ ứng dụng và đồng bộ dữ liệu tự động giữa các phần mềm. BA3 cần đẩy nhanh tiến độ dự án GIS để thực hiện cải tiến và số hóa công tác trên hiện trường trong công tác kỹ thuật an toàn, kinh doanh điện năng, đầu tư xây dựng...trên nền ứng dụng bản đồ GIS.

Ông Vũ Thế Nam – Thành viên HĐTV mong muốn Ban điều hành sẽ chủ động, quyết liệt chỉ đạo công tác chuyển đổi số tại Tổng công tyÔng Vũ Thế Nam – Thành viên HĐTV mong muốn Ban điều hành sẽ chủ động, quyết liệt chỉ đạo công tác chuyển đổi số tại Tổng công ty

Với mong muốn dự án chuyển đổi số của EVNNPC sớm đạt được hiệu quả, ông Vũ Thế Nam – Thành viên HĐTV mong muốn Ban điều hành sẽ chủ động, quyết liệt chỉ đạo công tác chuyển đổi số tại Tổng công ty, nghiên cứu kỹ để xây dựng dự án một cách tổng thể, chi tiết. Đặc biệt cần nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho CBCNV toàn Tổng công ty, kiến tạo cơ chế, hạ tầng chuyển đổi số, chỉ số thông tin dữ liệu, hoạt động chuyển đổi số, chỉ số đào tạo phát triển nhân lực...

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họpBà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Khẳng định chuyển đổi số tại EVNNPC là một dự án mang tính chiến lược, Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc EVNNPC yêu cầu trước hết phải kiện toàn lại ban chỉ đạo, tổ công tác triển khai cũng như tổ chức thực hiện công tác chuyển đổi số, hàng tháng họp định kỳ và có sự tham gia của HĐTV; Trong tháng 12/2020 EVNNPC cần hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2021 để trình EVN phê duyệt, lượng hóa kết quả cho từng quý do đó trước 15/12/2020 các ban Tổng công ty đề xuất tổ chức thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực Ban chuyên môn gửi Ban VT&CNTT tổng hợp thông qua Ban điều hành và trình HĐTV; Ban VT&CNTT chủ trì xây dựng chiến lược chuyển đổi số đến năm 2022 và thực hiện hoàn thành xây dựng kế hoạch trong quý I/2021 bao gồm kế hoạch đào tạo, đầu tư, kinh doanh, quản lý vận hành…; Chuyển đổi số các quy trình nghiệp vụ: TCKT, KT&AT, KD cần tổ chức triển khai trước, lựa chọn những đơn vị, nhà thầu lớn, có nhiều kinh nghiệm để tư vấn, hỗ trợ EVNNPC; Tập trung đẩy nhanh tiến độ và triển khai ngay các dự án lớn như Data Warehouse (NPCIT chủ trì), GIS (BA3 chủ trì xây dựng tiến độ, công nghệ)...

EVNNPC sẽ chủ động triển khai chuyển đổi số trong từng lĩnh vực, thực hiện quyết liệt và tìm cách đi riêng để rút ngắn tiến độ - Bà Ánh nhấn mạnh.

Kim Ngân

Bài liên quan

Tin mới

Bảo hiểm Agribank với chương trình thiện nguyện “Cùng em đến trường”
Bảo hiểm Agribank với chương trình thiện nguyện “Cùng em đến trường”

Đoàn thiện nguyện của Bảo hiểm Agribank đã đến giao lưu và tặng quà các em học sinh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Vĩnh Long triển khai Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2024
Vĩnh Long triển khai Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2024

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Vĩnh Long, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức Hội nghị triển khai Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2024.

PC Hòa Bình sẵn sàng đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng
PC Hòa Bình sẵn sàng đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng

Ngay từ đầu năm 2024, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã áp dụng một loạt giải pháp linh hoạt và chủ động để ngăn chặn tình trạng quá tải trên các đường dây và trạm biến áp, cùng với việc chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp.

Chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực sáng trời đêm Phú Thọ dịp Lễ hội Đền Hùng 2024
Chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực sáng trời đêm Phú Thọ dịp Lễ hội Đền Hùng 2024

Trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình nghệ thuật "Hội tụ non sông", trong đó có màn bắn pháo hoa tầm cao 15 phút.

Vụ làm rõ nguyên nhân cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi bị chó cắn: Nguyên nhân tử vong là do viêm cơ tim cấp, viêm não
Vụ làm rõ nguyên nhân cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi bị chó cắn: Nguyên nhân tử vong là do viêm cơ tim cấp, viêm não

Liên quan đến trường hợp cháu bé hai tuổi tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tử vong sau khi bị chó cắn hơn nửa tháng, bác sĩ Nguyễn Đình Toàn, Trưởng Phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế Bắc Giang cho biết, cơ quan chuyên môn đã xác định nguyên nhân tử vong là do viêm cơ tim cấp, viêm não, không phải do bệnh dại.

Bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân” song ngữ với 5 ngôn ngữ khác nhau
Bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân” song ngữ với 5 ngôn ngữ khác nhau

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ra mắt, giới thiệu bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân”. Bộ sách gồm tiếng Việt và song ngữ với 5 ngôn ngữ khác như: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Arập.