Chuyển giao chủ Dự án xây dựng ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

20:24:00 21/12/2017

THCL - Ngày 21/12/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 2068/QĐ-TTg về việc chuyển giao chủ Dự án xây dựng ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang ĐH Quốc gia Hà Nội.

Khu nhà công vụ Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Theo Quyết định, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với ĐHQGHN tổ chức thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng Dự án trong thời hạn không quá 60 ngày.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định giao ĐHQGHN là cơ quan quyết định đầu tư và triển khai các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm với Bộ Xây dựng, ĐHQGHN để xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chuyển giao Dự án.

Tiếp đó, ngày 2/11/2017, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo ĐHQGHN, ĐHQG TP. HCM và ĐH Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, cả Trung ương và địa phương, nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo với các ĐH phải “dồn lực để tập trung phát triển 3 ĐH này thành những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, trước hết là cho 3 vùng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Lê Quyên

 

 

 

 

 

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng