Đảm bảo mọi hoạt động của Ngành BHXH trong thời gian dịch bệnh

14:23:49 26/08/2020

THCL - Văn phòng BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 307/BC-VP, báo cáo nhanh về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, từ ngày 14/8 đến ngày 21/8.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Theo đó, về tình hình phát triển đối tượng tham gia, thu, nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, từ 1/8 đến ngày 21/8, tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 9,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ đầu năm là 223,2 nghìn tỷ đồng, đạt 55,3% kế hoạch giao.

Tính đến ngày 20/8, tổng số đơn vị đã được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng là 1.380 đơn vị, tương ứng với 115.308 lao động và ước số tiền khoảng 432 tỷ đồng. Tổng số tiền còn phải thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 38,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,6% số phải thu.

Từ ngày 1/8 đến ngày 19/8, toàn ngành đã giải quyết hưởng mới chế độ hàng tháng cho 8.583 người (lũy kế từ đầu năm là 79.351 người) với mức chi trả bình quân 4.465.977 đồng/người. Trong đó: Đối tượng hưu trí là 7.658 người (chiếm 89,2%), mức hưởng bình quân 4.907.512 đồng/người; đối tượng tuất là 752 người (chiếm 8,8%), mức hưởng bình quân 743.829 đồng/người; đối tượng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 173 người (chiếm 2%), mức hưởng bình quân 1.100.578 đồng/người.

Đồng thời đã giải quyết hưởng mới chế độ BHXH, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tuất một lần cho 55.175 người với tổng số tiền chi trả khoảng 2.145 tỷ đồng, trong đó đối tượng hưởng BHXH một lần chiếm số lượng lớn nhất với 51.938 người, số tiền chi trả khoảng 1.997 tỷ đồng, chiếm 93,1%. (Lũy kế từ đầu năm 562.623 người với tổng số tiền chi trả 21.176 tỷ đồng, trong đó: 527.481 người hưởng BHXH một lần với số tiền chi trả là 19.700 tỷ đồng).

Giải quyết chế độ ốm đau cho 394.213 lượt người với số tiền chi trả 202 tỷ đồng; thai sản cho 91.159 lượt người với số tiền chi trả 1.179 tỷ đồng; DS-PHSK cho 16.975 lượt người với số tiền chi trả hơn 44 tỷ đồng (lũy kế từ đầu năm: ốm đau 4.508.316 lượt người với số tiền chi trả 2.187 tỷ đồng; thai sản 1.140.900 lượt người với số tiền chi trả 14.720 tỷ đồng; DS-PHSK 246.834 lượt người với số tiền chi trả 637 tỷ đồng).

Giải quyết hưởng chế độ BH thất nghiệp cho 20.770 người (trong đó, trợ cấp thất nghiệp 20.607 người, hỗ trợ học nghề 163 người) với số tiền chi trả 759 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 622.707 người với số tiền chi trả 11.148 tỷ đồng.

Tính đến ngày 20/8/2020, số tiền chi KCB BHYT được các cơ sở đề nghị quyết toán trên Hệ thống giám định BHYT là 60.980.343 triệu đồng (chưa bao gồm số chi của BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân), tỷ lệ sử dụng dự toán năm khoảng 60,74%.

Theo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong toàn Ngành, số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết của cơ quan BHXH tăng so với kỳ báo cáo trước. Cụ thể, từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 19/8/2020, tổng số hồ sơ nhận giải quyết trong kỳ là: 2.248.120 hồ sơ, tăng 137.409 hồ sơ so với tổng số tiếp nhận hồ sơ kỳ trước (6,1 %), trong đó:

Số hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử: 1.210.144 hồ sơ (chiếm 53,8% tổng số hồ sơ tiếp nhận); tăng 106.164 hồ sơ so với số hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử kỳ trước; tỷ trọng hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử so với tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ tăng 1,5 % so với kỳ trước.

Số hồ sơ quá hạn trong kỳ báo cáo là 128.025 hồ sơ, chiếm 5,7% tổng số hồ sơ nhận giải quyết trong kỳ; giảm 7.611 hồ sơ so với hồ sơ quá hạn kỳ trước. Những vấn đề nổi cộm, phát sinh, khó khăn, vướng mắc liên quan đến phòng, chống dịch bệnh; tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, BHXH Việt Nam tiếp tục ban hành các văn bản liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, như: Công văn số 2539/BHXH-CSYT ngày 10/8/2020 về việc thực hiện mã hóa dịch vụ xét nghiệm Covid-19 ; Công văn số 2533/BHXH-BT ngày 10/8/2020 về việc tiếp tục thực hiện dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020.

 PV

Thị trường du lịch cuối năm “tưng bừng giảm giá” sau dịch Covid - 19

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành