“Dính” sai phạm, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang bị kiến nghị kiểm điểm

11:46:00 20/09/2017

THCL - UBND tỉnh Bắc Giang vừa kiến nghị Tỉnh ủy Bắc Giang kiểm điểm trách nhiệm bà Nguyễn Thị Hương - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, vì trong thời gian giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP. Bắc Giang, đã Ký các quyết định thu hồi đất nông nghiệp không đúng quy định, ký văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để thu hồi đất ở kinh doanh dịch vụ không đúng nhu cầu thực tế.

Nội dung công dân tố cáo là đúng!

Cụ thể, nội dung kiến kiến nghị kiểm điểm được nêu rõ tại Kết luận số 2174/KL-UBND – “Kết luận bổ sung nội dung tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Hương, nguyên Phó chủ tịch UBND TP. Bắc Giang”, do ông Lại Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký ngày 30/6/2017.

Trước đó, năm 2014 công dân bức xúc làm đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Hương, Phó chủ tịch UBND TP. Bắc Giang vi phạm quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong việc thu hồi đất nông nghiệp, đất hai lúa một mầu để làm Dự án xây dựng khu dân cư xã Song Khê với diện tích lớn. Ngày 12/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kết luận số 3571/KL-UBND kết luận nội dung công dân tố cáo bà Hương.

Tuy nhiên, công dân tiếp tục có đơn tố cáo của bà Hương vi phạm các quy định về quản lý đất đai, thu hồi đất nông nghiệp, đất hai lúa một mầu để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư xã Song Khê.

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Văn bản giao Thanh tra tỉnh làm việc với công dân để làm rõ nội dung tố cáo, kết luận, đề xuất biện pháp giải quyết. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Kết luận số 2174/KL-UBND kết luận bổ sung nội dung tố cáo đối với bà Hương.

Trong thời gian giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP. Bắc Giang, bà Nguyễn Thị Hương đã ký , ban hành nhiều văn bản sai quy định

Tại Kết luận số 2174/KL-UBND đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Hương trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Giang.

Cụ thể, UBND tỉnh kết luận, công dân tố cáo UBND TP. Bắc Giang ban hành Quyết định thu hồi đất trồng lúa tại Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 31/1/2013 và Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 trước khi Thủ tướng đồng ý, là tố cáo đúng.

Qua xác minh cho thấy, ngày 11/9/2011, UBND tỉnh có Văn bản số 1991/UBND-TN đồng ý cho UBND TP. Bắc Giang làm chủ đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tại xã Song Khê để giải quyết tồn tại về đất ở kinh doanh dịch vụ.

Ngày 23/6/2014, Thủ tướng mới có Công văn số 1023/TTg-KTN đồng ý cho tỉnh Bắc Giang chuyển mục đích sử dụng 551,975ha đất trồng lúa để thực hiện 370 công trình, dự án, trong đó có diện tích xây dựng khu dân cư tại xã Song Khê.

Sau khi Thủ tướng đồng ý, UBND tỉnh mới có Văn bản số 1697/UBND-TN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án.

Tuy nhiên, khi Thủ tướng chưa đồng ý, UBND TP. Bắc Giang ban hành Văn bản số 340 và Quyết định số 1903 thu hồi đất trồng lúa là trái quy định pháp luật, vi phạm Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiếp đó, công dân tố cáo dự án thu hồi đất nông nghiệp mục đích chính để bố trí đất ở kinh doanh dịch vụ cho nhân dân có đất nông nghiệp thu hồi nhưng lại thu hồi nhiều hơn sau đó đem bán. UBND tỉnh kết luận, nội dung tố cáo này là đúng.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Bên cạnh đó, quá trình xác minh cho thấy, thực tế số lô đất ở kinh doanh dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp Nhà nước thu hồi đủ điều kiện là 364 lô, đồng thời có thêm 20 lô tái định cư.

Tuy nhiên, UBND TP tính toán, tổng hợp cả diện tích đất công ích, diện tích đất thu hồi không được hưởng các tiêu chí… làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xin thu hồi 68,3 ha, số lô dự kiến giao khoảng 547 lô. Sau thu hồi, dự án phân được 558 lô, vượt 174 lô nếu căn cứ theo quy định. Hiện nay, UBND TP tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với toàn bộ số đất vượt.

Kết luận số 2174/KL-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang nêu rõ: “Trách nhiệm chính trong việc ký ban hành các Quyết định số 340/QĐ-UBND, Quyết định số 1905/QĐ-UBND và Văn bản số 1697/UBND-TNMT thuộc bà Nguyễn Thị Hương, nguyên Phó chủ tịch UBND TP. Bắc Giang; các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trong việc tham mưu ban hành quyết định thu hồi đất trồng lúa không đúng quy định tại Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ, nhu cầu tái định cư không sát thực tế dẫn đến việc thu hồi thừa 174 lô gây nghi ngờ thắc mắc trong nhân dân”.

Tại kết luận, UBND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Hương, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Trên cơ sở các sai phạm, UBND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền theo quy định kiểm điểm trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Hương, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trong việc “Ký các quyết định thu hồi đất nông nghiệp không đúng quy định tại Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ; ký văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để thu hồi đất ở kinh doanh dịch vụ không đúng nhu cầu thực tế”. Yêu cầu Chủ tịch UBND TP kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, tập thể cá nhân có liên quan.

Trước sự việc trên, dư luận đặt dấu hỏi: Tại sao bà Nguyễn Thị Hương ký, ban hành nhiều văn bản không đúng quy định trong thời gian giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP. Bắc Giang, nhưng sau đó vẫn được bổ nhiệm là Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang? Công tác kiểm điểm đối với sai phạm của cá nhân bà Nguyễn Thị Hương và những cán bộ liên quan được triển khai như thế nào, sau khi có kết luận thanh tra?...

Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tuấn Ngọc

Cát nhiễm mặn lũ lượt đổ về các “siêu dự án” ở Vũng Tàu?