Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Gia Lai: Triển khai công tác Tuyên giáo năm 2019

14:02:00 19/04/2019

THCL - Sáng nay 19/4/, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tuyên giáo năm 2019. Tham dự có Trưởng ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ban, Trưởng, phó phòng, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các cơ quan báo, đài.

Tại Hội nghị, các Đại biểu đã trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong công tác cung cấp thông tin, định hướng dư luận; Công tác tham mưu Ban Chỉ đạo 94 cấp huyện; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ, địa phương, đơn vị.

Đề xuất kiến nghị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2019 và những năm tiếp theo; Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo cấp huyện với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở trong năm 2018; Công tác triển khai nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp để thực hiện tốt công tác biên soạn Lịch sử Đảng bộ; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, đa chiều trên mạng xã hội; Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố sau khi thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị...

Quang cảnh Hội nghị

Ông Lê Phan Lương-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu là đại diện các Ban Tuyên giáo các Huyện, Thị xã, Thành phố đồng thời yêu cầu các địa phương làm tốt việc chỉ đạo, định hướng báo chí, tuyên truyền những sự kiện chính trị, vấn đề quan trọng của đất nước; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện một số giải pháp tạo chuyển biến trong tham mưu về công tác y tế, dân số, an sinh xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ...

Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành; theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về công tác tuyên giáo bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời, định hướng, hướng dẫn, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; tập trung tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng, thành quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng- an ninh, đối ngoại, hội nhập và cổ vũ nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin và dư luận xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, dự báo, đề xuất và kịp thời tham mưu cho cấp ủy xử lý các vấn đề tư tưởng, bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; nâng cao chất lượng, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, đôn đốc đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn; tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, tiến độ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo và sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Kim Yến

Bản tin cuối tuần số 4: Những đổi mới trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành