Hà Nội: Thông qua phương án đơn giản hóa 71 thủ tục hành chính năm 2018

14:13:00 12/02/2019

THCL - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 702/QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018, lĩnh vực: Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Thông qua Phương án đơn giản hóa năm 2018 đối với 71 TTHC, bao gồm: 19 TTHC lĩnh vực Tư pháp, 03 TTHC lĩnh vực Xây dựng, 10 TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, 34 TTHC lĩnh vực Công thương, 05 TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Giao các sở, ban, ngành: Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Dự thảo Quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo nội dung phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, trình Chủ tịch UBND Thành phố.

Dự thảo văn bản kiến nghị cơ quan cấp trên có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật theo nội dung phương án đơn giản hóa; Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử của từng TTHC đã được đơn giản hóa để phục vụ triển khai phần mềm 3 cấp dùng chung của Thành phố.

H.An

Thực phẩm nhập lậu gia tăng, cơ quan chức năng gặp khó

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành