Hà Nội: Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới

10:48:00 13/03/2018

THCL - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố năm 2018.

Hà Nội - triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới (ảnh minh họa)

Theo đó, cùng với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, UBND thành phố yêu cầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TU ngày 30/12/2011 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo để đề xuất việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị và đưa ra các giải pháp, đề xuất, kiến nghị theo hướng ưu tiên bố trí cán bộ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo cho nhiệm kỳ tới.

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo quản lý các cấp, nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ (2016-2021).

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ theo quy định hiện hành, phù hợp thực tế từng địa phương, đơn vị, bảo đảm bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở các cấp.

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ từ thành phố tới cơ sở. Tổ chức tập huấn kiến thức về giới và kỹ năng lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, thanh tra, cán bộ tư pháp, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp Thành phố, cấp huyện; cán bộ lao động xã hội cấp xã.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã chủ động triển khai thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực chỉ đạo của trung ương triển khai thực hiện khuyến nghị của Ủy ban Quốc gia về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn (2016-2020), tầm nhìn đến năm 2030; tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn (2017 - 2027).

Trong đó, tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực và xây dựng, phát triển mô hình thí điểm về bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Lồng ghép giới trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và từng ngành, từng địa phương. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn (2016-2020)...

Nguyễn Kiên

Kiểm tra ga Sài Gòn, phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành