Hòa Bình: Phê duyệt xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình

08:26:00 18/08/2018

THCL - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035 nhằm tạo điều kiện phát huy thế mạnh về du lịch của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Phê duyệt Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình

Việc xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình nhằm tạo điều kiện phát triển Hồ Hòa Bình thành điểm thu hút khách du lịch và tạo cơ hội quảng bá về các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa Mường và hệ sinh thái lòng hồ của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Định hướng tổ chức không gian, quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, hạ tầng xã hội và dịch vụ đồng bộ cho Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình; kết nối Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình với các danh lam thắng cảnh, các khu du lịch trong vùng trung du miền núi Bắc Bộ; khai thác các giá trị về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa dân tộc, bản sắc địa phương đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển du lịch của Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình; đồng thời, tạo lập cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng và phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình và triển khai các dự án, quy hoạch tiếp theo.

Các nội dung chính có trong bản quy hoạch: Phân tích và đánh giá mối liên hệ vùng; các định hướng và dự án quan trọng của quốc gia; điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế xã hội và du lịch; các đặc điểm văn hóa và những yếu tố đặc thù ảnh hưởng tới Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình; đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch, các dự án đã có và đang còn hiệu lực; xác định, làm rõ các định hướng trong quy hoạch ngành có liên quan; định hướng quy hoạch sử dụng đất toàn khu du lịch, xác định phạm vi, quy mô sử dụng đất trong khu vực theo từng giai đoạn phát triển, đảm bảo khai thác và sử dụng đất đai hiệu quả; định hướng phát triển không gian.

Địa điểm xây dựng được phê duyệt Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình nó nằm trên địa bàn thành phố Hòa Bình (xã Thái Thịnh và các phường: Thái Bình, Phương Lâm, Tân Thịnh) và 4 huyện: Đà Bắc (gồm các xã: Đồng Ruộng, Yên Hòa, Cao Sơn, Tiền Phong, Vầy Nưa, Hiền Lương và Toàn Sơn), Cao Phong (gồm các xã: Bình Thanh và Thung Nai), Tân Lạc (gồm các xã: Ngòi Hoa, Phú Vinh và Trung Hòa), Mai Châu (gồm các xã: Tân Dân, Tân Mai, Phúc Sạn, Đồng Bảng và Ba Khan).

Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình sẽ là khu du lịch trọng tâm của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ với các lợi thế như: sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với trải nghiệm văn hóa Mường và hệ sinh thái lòng hồ; là vùng sinh thái, đảm trách những chức năng chính về hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, liên vùng (cấp điện, cấp nước, điều tiết lũ, bảo vệ nguồn nước...).

Hằng Vương (T/h) 

Kiểm tra ga Sài Gòn, phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành