Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”

06:57:00 29/05/2019

THCL - UBND TP vừa ban hành Văn bản số 2171/UBND-NC về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai.

 

Họp báo, thông tin về Phát động Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan báo chí Thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải và Thể lệ Giải, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung vào các nội dung: Phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nhân dân và báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (“tham nhũng vặt”); Phản ánh những thành tựu, kết quả của các địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí,...

Nguyễn Tuệ

 

Bản tin cuối tuần số 8: Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản vì nghi 'vòi tiền' tại Vĩnh Phúc

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành