Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Khánh Hòa: Thông tin về Dự án Cửu Long Sơn Tự trên núi Chín Khúc

Vừa qua, hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị bắt liên quan đến một số dự án, trong đó có dự án “Sinh thái tâm linh Cửu long sơn tự”. Do có nhiều thông tin trái chiều, THCL xin cung cấp thêm tư liệu và hình ảnh thực tế về dự án để rộng đường dư luận.

Về thực trạng rừng và đất rừng

Ngày 03/6/2014, Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa (chủ đầu tư) có tờ trình số 375/TTr-KH về dự án. Ngày 16/6/2014, UBND tỉnh có văn bản số 3599/UBND-XDNĐ đồng ý về chủ trương, giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Nha Trang, tổ chức kiểm tra hiện trạng và quy hoạch.

Ngày 20/6/2014, Sở NNPTNT có văn bản số 992/SNN-NVTH, có nêu:…“Hiện trạng thực tế khu vực xin mở rộng dự án chủ yếu là đất trống đồi núi trọc, độ dốc lớn, tầng phủ mỏng, qua nhiều năm để hoang hóa không được  sử dụng. Dự án khi được triển khai sẽ góp phần sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên đất đai vùng dự án, nâng cao độ che phủ, hạn chế thiên tai, tạo nguồn sinh thủy, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, phù hợp chủ trương xã hội hóa nghề rừng  của Nhà nước. Vì vậy dự án cần được khuyến khích phát triển, đồng thời áp dụng các chính sách ưu đãi về đất đai, đầu tư để khuyến khích chủ dự án đầu tư vào dự án, mang lại hiệu quả lâu dài trong tương lai

Ngày 30/6/2014, UBND tỉnh theo ra Quyết định giao đất số 1690/QĐ-UBND, cho phép mở rộng diện tích từ 123,285 ha lên 513,5363 ha.

Ngày 19/12/2014, Tỉnh ủy Khánh Hòa có thông báo số 539-TB/TU về việc kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề kinh tế - xã hội. Trong đó có nội dung “Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Khu du lịch tâm linh tại khu vực núi Chín Khúc, thành phố Nha Trang (tại Tờ trình số 154/TTr-BCS, ngày 07/11/2014 của BCS đảng UBND tỉnh). Cụ thể như sau:- Địa điểm đầu tư: Khu vực núi Chín Khúc, thành phố Nha Trang;- Diện tích dự án: Khoảng 3,55ha (diện tích đất dịch vụ du lịch sinh thái khoảng 1,8ha và đất dịch vụ tâm linh khoảng 1,75ha);- Mục tiêu dự án: Xây dựng quần thể khu du lịch tâm linh;- Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa;- Nguồn vốn thực hiện dự án: Không sử dụng vốn ngân sách; chủ doanh nghiệp đầu tư huy động vốn thực hiện.”

Ngày 14/3/2015, Công ty TTNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa có tờ trình số 433/TTr-KH xin điều chỉnh. Ngày 25/3/2015, UBND tỉnh có văn bản số 1737/UBND-XDNĐ  đồng ý chủ trương,  giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra.

Ngày 08/4/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 716/STNMT-CCQLĐĐ, báo cáo UBND tỉnh với nội dung “Theo quy định tại Khoản 6 Mục II Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ”, Quy định về việc xây dựng công trình hạ tầng, tỉ lệ diện tích đất được xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là không quá 25%. Đối với dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái trong khu kinh tế trang trại Đất Lành – phần mở rộng Khu B, sau khi điều chỉnh tăng diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh thì tỷ lệ Đất dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh (Đất thương mại, dịch vụ): 52.368m² (5,2368ha) trên tổng diện tích dự án: 5.135.363,0m² (513,5363ha) là 1,01%.”

Ngày 10/4/2015, UBND tỉnh có Quyết định số 886/QĐ-UBND, về việc điều chỉnh nội dung diện tích các loại đất tại Điều 1 Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Điều chỉnh đất dịch vụ Sinh thái tâm linh từ 3,53ha lên 5,23ha trên diện tích của dự án là 513,53ha”.

Ngày 23/10/2015, UBND tỉnh có quyết định 3036/ QĐ- UBND, điều chỉnh Điều I Quyết định 1690/QĐ- UBND ngày 30/6/2014 và thay thế Quyết định 886/QĐ- UBND ngày 10/4/2015: Cụ thể như sau: Đất lâm nghiệp (Trồng rừng sản xuất: 107,3133 ha; Đất khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi nuôi trồng rừng: 370,9862 ha); Đất nông nghiệp khác (Đất vườn ươm, đường lâm nghiệp, ranh cản lửa, hồ chứa nước: 24,0 ha);  Đất khác (nhà công nhân, chòi canh, kho bãi.. 6,0 ha); Đất ở (Đất ở tại nông thôn: 0,75 ha); Đất dịch vụ du lịch, sinh thái (Đất thương mại, dịch vụ) : 4,4868 ha )…. Như vậy:  Đất dịch vụ du lịch, sinh thái 4,48 ha chỉ chiếm khoảng 0,9%; Đất ở tại nông thôn 0,75 ha chỉ chiếm khoảng 0,1 %, so với diện tích dự án. Khoảng 99% diện tích còn lại của dự án là đất trồng rừng và phục vụ việc trồng rừng.

Thủ tục thi công san nền

Ngày 01/9/2015, Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa có tờ trình số 476/TTr-KH gửi UBND tỉnh: “Hiện nay dự án đang thi công làm đường, san nền và trồng rừng theo đúng tiến độ Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.Tuy nhiên. Trong dự án có 52.368m2 là đất xây dựng công trình, nhưng ở địa hình đồi núi phức tạp. Nên việc lập quy hoạch chi tiết theo hiện trạng rất khó chính xác. Để thuận lợi cho công tác quản lý trong quá trình thực hiện dự án, kính đề nghị UBND tỉnh cho phép được lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và cấp phép xây dựng theo từng khu vực trong dự án đã thi công san nền.”

Ngày 07/9/2015, UBND tỉnh có văn bản số 5961/UBND-XDNĐ, với nội dung “Đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa (Chủ đầu tư) được triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và cấp Giấy phép xây dựng theo từng khu vực trong dự án đã thi công san nền.

Hiện trạng thi công

Hiện nay Dự án đã trồng cây phủ kín diện tích đất trồng rừng là 107,3 ha. Đối với 24 ha đất để làm vườn ươm, đường lâm nghiệp, ranh cản lửa, hồ chứa nước; 6 ha đất làm nhà công nhân, chòi canh, kho bãi; 5,23 ha đất làm du lịch sinh thái tâm linh cơ bản đã thi công xong san nền. Trong suốt quá trình thi công dự án, chủ đầu tư không để xảy ra sạt lở, không vận chuyển khối lượng đất đá ra ngoài dự án.

UBND tỉnh đã ra các quyết định điều chỉnh về việc sử dụng đất của dự án, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin ở bài sau.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế được ghi tại dự án năm 2019.

 

Đường lên đỉnh núi Chín Khúc nơi dự kiến xây dựng công trình tâm linh của dự án
Đường lên đỉnh núi Chín Khúc nơi dự kiến xây dựng công trình tâm linh của dự án. (Ảnh: TMN) 
Cận cảnh một đoạn đường lên đỉnh Núi Chín Khúc đã thi công
Cận cảnh một đoạn đường lên đỉnh Núi Chín Khúc đã thi công. (Ảnh: TMN)
Mặt bằng trên đỉnh Núi Chín Khúc, nơi dự kiến xây dựng Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát
Mặt bằng trên đỉnh Núi Chín Khúc, nơi dự kiến xây dựng Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. (Ảnh: TMN)
Hồ chứa nước rộng 1 ha đã thi công phục vụ trồng rừng
Hồ chứa nước rộng 1 ha đã thi công phục vụ trồng rừng. (Ảnh: TMN)
Cảnh thành phố Nha Trang nhìn từ đỉnh Núi Chín Khúc
Cảnh thành phố Nha Trang nhìn từ đỉnh Núi Chín Khúc. (Ảnh: TMN)
Cảnh thành phố Nha Trang nhìn từ đỉnh Núi Chín Khúc
Một góc thành phố Nha Trang nhìn từ đỉnh Núi Chín Khúc. (Ảnh: TMN)

 MN-TH

Bài liên quan

Tin mới

EVNNPC đảm bảo cấp điện an toàn cho gần 1.000 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022
EVNNPC đảm bảo cấp điện an toàn cho gần 1.000 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thông tin từ các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tính đến chiều 05/07/2022, ngành điện lực tại 27 tỉnh miền Bắc thuộc địa bàn EVNNPC quản lý kinh doanh phân phối điện đã sẵn sàng phương án cung cấp điện và ứng trực để đảm bảo điện phục vụ 956 địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Giáo dục nghề nghiệp năm 2022 tại các tỉnh, thành phố.

Đồng Tháp cấp bách bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư
Đồng Tháp cấp bách bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư

UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường công tác bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư; ngăn chặn, chấm dứt tình trạng săn, bắt tận diệt, phá hủy sinh cảnh của các loài chim hoang dã, di cư ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 44
Cà Mau phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 44

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký quyết định phân bổ vắc xin Covid-19 đợt 44 trên địa bàn tỉnh.

Thương hiệu Kim Nam Devyt với dự án khách sạn Hạ Long View “đất vàng”
Thương hiệu Kim Nam Devyt với dự án khách sạn Hạ Long View “đất vàng”

Kim Nam Devyt là một thương hiệu lớn ở Quảng Ninh. Việc thương hiệu này là chủ đầu tư của dự án khách sạn Hạ Long View làm người dân nơi đây hy vọng sẽ tạo nên một thương hiệu Hạ Long View nổi hơn chính chủ đầu tư. Bởi, nó nằm ở vị trí đắc địa thuộc tổ 5A, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long. Thế nhưng, người ta đợi thương hiệu Hạ Long View đã 20 năm mà chưa thấy hình hài.

Ngày 06/07, cả nước có 913 ca Covid-19 mới; số khỏi bệnh gấp 8 lần
Ngày 06/07, cả nước có 913 ca Covid-19 mới; số khỏi bệnh gấp 8 lần

Bản tin dịch Covid-19 ngày 06/07 của Bộ Y tế thể hiện: Cả nước có 913 ca mắc mới. Trong ngày có hơn 7.600 bệnh nhân khỏi, cao gấp 8 lần số mắc mới.

Hai nhóm đối tượng được ngân hàng cho vay hỗ trợ mức lãi suất 2%/năm
Hai nhóm đối tượng được ngân hàng cho vay hỗ trợ mức lãi suất 2%/năm

Đó là thông báo tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 31/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 2% lãi suất khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại, do Ngân hàng Nhà nước tổ chức.