Kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 1/2018 đạt hơn 40 tỷ USD

09:34:00 11/02/2018

THCL - Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch XNK cả nước trong tháng 1/2018 đạt 40,26 tỷ USD, tăng 46,2%, tương ứng tăng 13,73 tỷ USD so cùng kỳ năm trước. Trong đó, XK đạt 20,22 tỷ USD, tăng 41%, tương ứng tưng 5,88 tỷ USD và NK đạt 20,04 tỷ USD, tăng 51,9%, tương ứng tăng 6,85 tỷ USD so cùng kỳ năm trước.

Xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong tháng 1 đạt 25,82 tỷ USD, tăng 46,3%, tương ứng tăng 8,17 tỷ USD so cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 14,12 tỷ USD, tăng 41,5%, tương ứng tăng4,14 tỷ USD so cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đạt 14,12 tỷ USD, tăng 41,5%, tương ứng tăng 4,14 tỷ USD so cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại trong tháng 1/2018 Việt Nam thặng dư 181 triệu USD. Khối doanh nghiệp FDI trong tháng 1/2018 thặng dư 2,41 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 1/2018 đạt 40,26 tỷ USD

Về xuất khẩu: Trong tháng 1/ 2018 có 5 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD chiếm 56,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu tiên là 3,93 tỷ USD, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 69,3% so cùng kỳ năm trước. Các thị trường chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam trong 1 tháng 2018 là: Trung Quốc đạt 895 triệu USD tăng 19 lần; Hàn Quốc đạt 432 triệu USD, tăng 88,5%; EU(28 nước) đạt 958 triệu USD, tăng 26,2%...

Đứng thứ hai là nhóm hàng dệt may đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu năm là 2,49 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng cuối năm 2017, và tăng 16,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 1,19 tỷ USD, tăng 11,6% so cùng kỳ năm trước; Nhật Bản đạt 309 triệu USD tăng 23%; EU(28 nước) đạt 340 triệu USD, tăng 7,5%...

Mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu năm  là 2,37 tỷ USD, tăng 4,6% so với tháng trước và 48,4% so cùng kỳ năm trước. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng đầu tiên của năm chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc với 691 triệu USD; tăng 80,1%; Hoa Kỳ 220 triệu USD, tăng 34%; Hàn Quốc 217 triệu USD, tăng 77,1% so cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu giầy dép các loại: Đạt kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu là 1,42 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng trước và tăng 21,5% so cùng kỳ năm trước. Giầy dép xuất khẩu trong tháng đầu năm chủ yếu sang Hoa Kỳ với 506 triệu USD, tăng 33,7%; EU(28 nước) tăng 433 triệu USD, tăng 4,4%; sang Trung Quốc đạt 130 triệu USD, tăng 68,8%...

Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đầu năm đạt 1,22 tỷ USD, tăng 7,6% so với tháng trước, và tăng 37,7% so cùng kỳ năm trước. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác năm 2018 chủ yếu được xuất khẩu qua các thị trường: Hoa Kỳ với 206 triệu USD, tăng 7,5%; sang Nhật Bản với 147 triệu USD, tăng 17,6%, sang Trung Quốc 122 triệu USD, tăng 10,4% so cùng kỳ năm trước.

Về nhập khẩu: Năm 2018 có 04 nhóm hàng đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 46,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.  

Đứng đầu là mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 01/2018 của mặt hàng này là 3,7 tỷ USD, giảm nhẹ so với tháng trước, và tăng 70% so cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng này trong tháng đầu tiên của năm chủ yếu có xuất xứ từ Hàn Quốc với 1,59 tỷ USD, tăng 110%; xuất xứ Trung Quốc là 643 triệu USD, tăng 39,5%; xuất xứ Nhật Bản 352 triệu USD, tăng 122% so cùng kỳ năm trước.

Tiếp đến là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 01/2018 đạt 2,92 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước, và tăng 30,6% so cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác trong tháng 01/2018 chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc với 1,06 tỷ USD, tăng 24,7%; Hàn Quốc với 577 triệu USD, tăng 9,2%; Nhật Bản 363 triệu USD, tăng 51,2% so cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 1/2018 đạt 1,58 tỷ USD, giảm 15,3% so với tháng trước và tăng 89,2% so cùng kỳ năm trước. Điện thoại các loại và linh kiện nhạp khẩu trong tháng 01/2018 chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc với 1,02 tỷ USD, tăng 106,2%; Hàn Quốc 483 triệu USD, tăng 93,1%; Thái Lan 29 triệu USD, tăng 202% so cùng kỳ năm trước…

Ngoài ra, nhóm hàng vải các loại cũng đạt 1,04 tỷ USD trong tháng đầu năm 2018, tăng 2% so với tháng trước và tăng 58,7% so cùng kỳ năm trước. Trong tháng 01/2018, vải xuất xứ Trung Quốc đạt 587 triệu USD, tăng 57,3%; Hàn Quốc 195 triệu USD, tăng 59,1%; Đài Loan 120 triệu USD, tăng 43,4% so cùng kỳ năm trước…

Gia Huy

Cát nhiễm mặn lũ lượt đổ về các “siêu dự án” ở Vũng Tàu?