Lào Cai: Triển khai đồng bộ chủ trương cải cách hành chính

19:57:00 24/05/2020

THCL - Chủ trương cải cách hành chính đã được tỉnh Lào Cai chỉ đạo, triển khai đồng bộ trong khối Đảng, đoàn thể cũng như các cơ quan, đơn vị thuộc khối Nhà nước.

Lào Cai nỗ lực cải cách hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân.Lào Cai nỗ lực cải cách hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân

Về cải cách thủ tục hành chính, tỉnh xây dựng, ban hành các bộ thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc trong các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh; thí điểm ban hành bộ thủ tục hành chính cơ quan đảng - đoàn thể cấp huyện. 100% cơ quan cấp tỉnh, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thực hiện một cửa theo hướng điện tử, hiện đại.

Triển khai phần mềm dùng chung, ứng dụng chữ ký số, phần mềm phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo thống kê, hiện trên 80% văn bản đã được ký số, trên 90% văn bản được thực hiện song song văn bản giấy và văn bản điện tử.

Về cải cách bộ máy, Lào Cai đã hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị. Cơ bản hoàn thành tinh giản 10% biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Trong đó, giai đoạn 2016 - 2020, khối Nhà nước tinh giản được 3.356 biên chế, đạt trên 10%; khối đảng, đoàn thể tinh giản và cắt giảm biên chế 117 người đạt 10,09%.

Tỉnh cũng chỉ đạo triển khai tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với 462 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt gần 60% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

THLC

Hanh Silk: Nâng tầm thương hiệu "lụa đũi" Nam Cao

 

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành