Năm 2019, Bộ Tài chính xây dựng mới 195 dịch vụ công mức độ 3, 4

16:25:00 07/12/2018

THCL - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3,4 ngành tài chính sẽ triển khai trong giai đoạn 2018-2019. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ nâng cấp 93 DVCTT mức độ 3 đã triển khai lên mức độ 4, đồng thời xây dựng mới 195 dịch vụ công mức độ 3, 4.

Theo kế hoạch, trong năm 2019 Bộ Tài chính sẽ nâng cấp 93 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã triển khai lên mức độ 4. Trong đó, nâng cấp 15 thủ tục khối cơ quan Bộ Tài chính; 01 thủ tục lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; 06 thủ tục lĩnh vực hải quan; 15 thủ tục lĩnh vực thuế và 56 thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bộ Tài chính sẽ nâng cấp 93 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã triển khai lên mức độ 4

Đồng thời, giai đoạn 2018-2019, Bộ Tài chính sẽ xây dựng mới 195 dịch vụ công mức độ 3, 4. Trong đó, 10 thủ tục thuộc về cơ quan Bộ; 03 thủ tục lĩnh vực kho bạc; 02 thủ tục lĩnh vực hải quan; 125 thủ tục lĩnh vực thuế; 54 thủ tục thuộc về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 01 thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý của Tổng cục Dữ trữ Nhà nước.

Việc đẩy mạnh cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 vào giải quyết thủ tục hành chính là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính, cắt giảm thời gian, chi phí trong thực hiện, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, giúp quá trình kiểm soát và xử lý hồ sơ được công khai, minh bạch.

Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, liêm chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngọc Linh

KĐT Nam Trung Yên: Cận cảnh dự án 10 năm đắp chiếu

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành