Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thanh Hóa hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số bảo vệ rừng

Thanh Hóa hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số bảo vệ rừng

28/11/2019, 08:33

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4999/QĐ-UBND về việc hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân cho công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt 4 năm 2019.

Đảm bảo nguồn nguyên liệu để công nghiệp chế biến gỗ phát triển bền vững

Đảm bảo nguồn nguyên liệu để công nghiệp chế biến gỗ phát triển bền vững

31/03/2021, 14:57

Bảo đảm nguồn nguyên liệu là yếu tố quan trọng để tỉnh Phú Thọ thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư các nhà máy chế biến nông lâm sản, tạo chuỗi giá trị bền vững, xây dựng thương hiệu sản phẩm lâm sản.

Thanh Hóa: Phân bổ vốn ủy thác trồng rừng thay thế cho các địa phương

Thanh Hóa: Phân bổ vốn ủy thác trồng rừng thay thế cho các địa phương

05/05/2021, 18:54

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn ủy thác trồng rừng thay thế cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện năm 2021.