Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: Mô hình

Sản xuất chè hữu cơ: Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Sản xuất chè hữu cơ: Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

08/08/2020, 09:40

Sản xuất chè theo hướng hữu cơ tạo ra sản phẩm an toàn, có truy xuất nguồn gốc điện tử, nâng cao sức cạnh tranh tại thị trường trong nước và xuất khẩu.

Dự án Victoria Anland School: Mô hình giáo dục ưu việt những giá trị tinh hoa tri thức, nhân văn

Dự án Victoria Anland School: Mô hình giáo dục ưu việt những giá trị tinh hoa tri thức, nhân văn

17/12/2019, 07:52

Dự án Victoria Anland School “khai sinh” với mô hình hợp tác- phát triển, thành công “trao truyền” những giá trị tinh hoa tri thức, nhân văn…

Vĩnh Phúc: Hơn 240 cơ sở sản xuất nông nghiệp, thủy sản được cấp giấy chứng nhận VietGAP

Vĩnh Phúc: Hơn 240 cơ sở sản xuất nông nghiệp, thủy sản được cấp giấy chứng nhận VietGAP

11/08/2021, 14:58

Áp dụng mô hình sản xuất VietGAP, sản phẩm nông nghiệp được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.