Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: Luật BHYT

BHYT – chính sách xã hội nhân văn, nhân đạo sâu sắc

BHYT – chính sách xã hội nhân văn, nhân đạo sâu sắc

29/06/2020, 14:06

BHYT là chính sách an sinh xã hội nhân văn, nhân đạo và rất cần sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội để thực hiện tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về BHYT của Nhà nước.

Thực hiện nghiêm luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

Thực hiện nghiêm luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

23/06/2020, 14:55

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 3368/BYT-BHYT ngày 19/6/2020 về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 1/7/2020 với chủ đề truyền thông năm 2020 là: “Thực hiện nghiêm luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”.

Phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân

Phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân

19/06/2020, 21:29

Cùng với chính sách BHXH, chính sách BHYT đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội; là cơ chế tài chính y tế quan trọng giúp người dân khi bị ốm đau không bị rơi vào cảnh nghèo đói.

Trẻ dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong trại giam được cấp thẻ BHYT

Trẻ dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong trại giam được cấp thẻ BHYT

12/11/2020, 18:10

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 133/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự vừa được Chính phủ ban hành.

Mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân

Mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân

25/07/2021, 17:05

Bắt đầu từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam - diễn ra vào năm 2001 đến nay, thuật ngữ "an sinh xã hội" đã luôn được Đảng ta đề cập tới trong các Nghị quyết Đại hội.