Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Ban chỉ đạo 389 Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý buôn lậu, hàng giả

Ban chỉ đạo 389 Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý buôn lậu, hàng giả

30/07/2020, 05:12

Trong tháng 7, các lực lượng chức năng Ban chỉ đạo 389/Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, hàng cấm, sản xuất và kinh doanh hàng giả; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, gom hàng, tăng giá bất hợp lý. Góp phần đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố đi vào ổn định.

Ban chỉ đạo 389 Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa

Ban chỉ đạo 389 Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa

16/07/2020, 10:02

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, Chu Xuân Kiên: Tháng 7, Ban chỉ đạo 389 Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, lập danh sách đối tượng, cơ sở có biểu hiện nghi vấn buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là các kho tàng, bến bãi chứa hàng lậu.

Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội: Đẩy mạnh công tác chống hàng lậu, gian lận thương mại

Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội: Đẩy mạnh công tác chống hàng lậu, gian lận thương mại

29/06/2020, 14:20

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Chu Xuân Kiên: Trong tháng 6, các lực lượng chức năng Hà Nội đã thanh, kiểm tra 5.479 vụ hàng lậu, gian lận thương mại (GLTM) và hàng giả; xử lý 4.859 vụ. Tổng số tiền phạt hành chính, truy thu thuế, thu hồi thuế và tiền bán hàng tịch thu 298,710 tỷ đồng.

Hà Nội: Đẩy mạnh công tác chống hàng lậu, hàng giả

Hà Nội: Đẩy mạnh công tác chống hàng lậu, hàng giả

04/11/2020, 15:05

Trong tháng 10, các lực lượng chức năng Ban chỉ đạo 389 Hà Nội đã thanh, kiểm tra 3.184 vụ hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả…, xử lý 2.988 vụ. Khởi tố 6 vụ với 9 đối tượng. Tổng số tiền phạt hành chính, truy thu thuế, thu hồi thuế và tiền bán hàng tịch thu 301,029 tỷ đồng.

Ban chỉ đạo 389 Hà Nội: Tăng cường xử lý vi phạm về buôn lậu, hàng giả

Ban chỉ đạo 389 Hà Nội: Tăng cường xử lý vi phạm về buôn lậu, hàng giả

23/02/2021, 15:31

Ban chỉ đạo 389 TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ389/TP về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021.

Hà Nội: Kiểm tra, xử lý nhiều vụ hàng giả, gian lận thương mại

Hà Nội: Kiểm tra, xử lý nhiều vụ hàng giả, gian lận thương mại

01/03/2021, 09:38

Trong tháng 2, các lực lượng chức năng Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra 1.439 vụ, xử lý 1.609 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (trong đó, xử lý 170 vụ tồn). Khởi tố 22 vụ, với 38 đối tượng. Số tiền phạt hành chính, truy thu thuế, thu hồi thuế và tiền bán hàng tịch thu 151,852 tỷ đồng.

Ban chỉ đạo 389 Hà Nội: Tích cực chống buôn lậu, hàng giả

Ban chỉ đạo 389 Hà Nội: Tích cực chống buôn lậu, hàng giả

11/05/2021, 15:35

Trong tháng 4, tình hình vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại trên địa bàn Hà Nội vẫn còn diễn biến phức tạp…

Ban chỉ đạo 389 Hà Nội: Không ngưng nghỉ đấu tranh chống hàng lậu, hàng giả

Ban chỉ đạo 389 Hà Nội: Không ngưng nghỉ đấu tranh chống hàng lậu, hàng giả

25/05/2021, 15:44

Trong tháng 5, các lực lượng chức năng Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, xử lý những vi phạm về hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đạt nhiều kết quả tích cực, tạo niềm tin đối với người dân và doanh nghiệp.

Ban chỉ đạo 389 Hà Nội: Đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác 6 tháng đầu năm

Ban chỉ đạo 389 Hà Nội: Đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác 6 tháng đầu năm

09/07/2021, 11:42

6 tháng đầu năm 2021, các lực lượng chức năng Ban chỉ đạo 389 Hà Nội đã thanh kiểm tra 15.647 vụ; xử lý hành chính 13.369 vụ. Trong đó, hàng cấm, hàng lậu 2.205 vụ, hàng giả, vi phạm SHTT 717 vụ, GLTM 10.447 vụ. Khởi tố 60 vụ, với 92 đối tượng. Tổng số tiền phạt hành chính, truy thu thuế, thu hồi thuế và tiền bán hàng tịch thu 1.550,309 tỷ đồng.