Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: Ban bí thư

Hàng triệu người dân thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

Hàng triệu người dân thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

15/07/2020, 14:49

Nguồn vốn tín dụng từ ngân sách đã góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động; giúp hơn 24 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài…

Ban Bí thư nghiêm cấm sử dụng NSNN, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động vui chơi, lễ hội

Ban Bí thư nghiêm cấm sử dụng NSNN, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động vui chơi, lễ hội

17/12/2020, 06:42

Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 về việc tổ chức Tết năm 2021. Trong đó, Ban Bí thư nghiêm cấm sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

Bế mạc Hội nghị Trung ương 14: Nhất trí cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Bế mạc Hội nghị Trung ương 14: Nhất trí cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

18/12/2020, 13:32

Sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra (kết thúc sớm hơn 2 ngày so với dự kiến). Sáng 18/12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương đã họp phiên bế mạc.