Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Tái cấu trúc - Lời giải giúp DN tăng khả năng chịu sốc từ bên ngoài

Tái cấu trúc - Lời giải giúp DN tăng khả năng chịu sốc từ bên ngoài

24/07/2020, 07:18

Từ trong đại dịch Covid-19, doanh nghiệp và các thương hiệu phải nhìn ra được những điểm yếu để cấu trúc lại và tăng khả năng chống chịu các cú sốc bên ngoài. Đó là những vấn đề được bàn luận tại Diễn đàn “Tái cấu trúc mô hình cạnh tranh và kinh doanh trước thách thức khủng hoảng Covid-19” diễn ra ngày 23/7 tại Hà Nội.