Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Điều chỉnh mức hỗ trợ tối đa trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp

Điều chỉnh mức hỗ trợ tối đa trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp

25/08/2020, 07:56

Từ ngày 15/9/2020, mức kinh phí tối đa hỗ trợ người lao động trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp sẽ được thay đổi theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 28/7/2020.

Từ năm 2021, người lao động làm thêm giờ tối đa 40 giờ/tháng

Từ năm 2021, người lao động làm thêm giờ tối đa 40 giờ/tháng

29/08/2020, 08:36

Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

TP. Hồ Chí Minh: Thành lập đoàn giám sát về lao động, việc làm

TP. Hồ Chí Minh: Thành lập đoàn giám sát về lao động, việc làm

14/07/2023, 10:20

HĐND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát Công tác quản lý nhà nước về lao động và việc làm, trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2024.

TP. Hồ Chí Minh: Lãnh đạo làm khoa học sẽ nhận mức lương 120 triệu đồng/tháng

TP. Hồ Chí Minh: Lãnh đạo làm khoa học sẽ nhận mức lương 120 triệu đồng/tháng

21/09/2023, 10:12

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi HĐND TP. Hồ Chí Minh xin ý kiến về dự thảo các tiêu chí, đối tượng, điều kiện, mức chi về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối với những chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học & công nghệ công lập, thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học & công nghệ.

Từ 1/7/2024: Tiền lương cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng bao nhiêu?

Từ 1/7/2024: Tiền lương cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng bao nhiêu?

21/02/2024, 15:49

Tiền lương trung bình của công chức, viên chức khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ cao hơn khoảng 30% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương.

Xây dựng Nghị định về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xây dựng Nghị định về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

08/04/2024, 09:01

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan và địa phương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Khẩn trương hoàn thiện Tờ trình, Báo cáo Bộ Chính trị về chế độ tiền lương mới, điều chỉnh lương hưu

Khẩn trương hoàn thiện Tờ trình, Báo cáo Bộ Chính trị về chế độ tiền lương mới, điều chỉnh lương hưu

09/04/2024, 09:20

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện kỹ lưỡng Tờ trình, Báo cáo Bộ Chính trị về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ giúp xã hội, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Chính phủ chỉ đạo triệt để tiết kiệm, dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương, đầu tư phát triển

Chính phủ chỉ đạo triệt để tiết kiệm, dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương, đầu tư phát triển

10/05/2024, 09:59

Chính phủ chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển và nguồn thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội. Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm,...

Chuẩn bị hơn 680.000 tỷ đồng để triển khai chính sách tiền lương mới

Chuẩn bị hơn 680.000 tỷ đồng để triển khai chính sách tiền lương mới

20/05/2024, 15:15

Tính đến hết năm 2023, Chính phủ đã dành được khoảng 680 nghìn tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới.

Đề nghị quan tâm việc công bố phương án điều chỉnh tiền lương

Đề nghị quan tâm việc công bố phương án điều chỉnh tiền lương

29/05/2024, 14:30

Đại biểu Quốc hội đề nghị quan tâm việc điều chỉnh tăng tiền lương cho các cán bộ, công chức, viên chức; sớm công bố phương án điều chỉnh tiền lương để các địa phương có cơ sở xây dựng các dự thảo văn bản sửa đổi các chế độ, chính sách đã ban hành đang lấy mức lương cơ sở làm căn cứ tính.

Đề nghị sớm công bố phương án điều chỉnh tiền lương

Đề nghị sớm công bố phương án điều chỉnh tiền lương

05/06/2024, 08:26

Đại biểu Quốc hội đề nghị quan tâm việc điều chỉnh tăng tiền lương cho các cán bộ, công chức, viên chức; sớm công bố phương án điều chỉnh tiền lương để các địa phương có cơ sở xây dựng các dự thảo văn bản sửa đổi các chế độ, chính sách đã ban hành đang lấy mức lương cơ sở làm căn cứ tính.