Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Những điểm sáng trong công tác giảm tổn thất điện năng tại EVNNPC

Những điểm sáng trong công tác giảm tổn thất điện năng tại EVNNPC

09/11/2020, 09:00

Giảm tổn thất điện năng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp như: Đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng...

Công ty Điện lực Bắc Giang quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2020

Công ty Điện lực Bắc Giang quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2020

14/11/2020, 13:37

Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) xác định nhiệm vụ giảm tổn thất điện năng (TTĐN) trên lưới điện là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Công ty Điện lực Bắc Ninh nỗ lực giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Bắc Ninh nỗ lực giảm tổn thất điện năng

19/11/2020, 08:13

Giảm tổn thất điện năng luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công ty Điện lực Bắc Ninh với nhiều giải pháp kết hợp từ giai đoạn thiết kế, quy hoạch, cải tạo, đầu tư xây dựng công trình, đến công tác quản lý, các phương án kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trong quá trình vận hành.

Công ty Điện lực Quảng Ninh giảm tổn thất điện năng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Công ty Điện lực Quảng Ninh giảm tổn thất điện năng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

20/11/2020, 06:24

Từ nhiều năm qua, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả để hiện thực hóa các chỉ tiêu giảm TTĐN theo đúng lộ trình mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.