Công ty Điện lực Bắc Giang quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2020

13:37:00 14/11/2020

THCL - Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) xác định nhiệm vụ giảm tổn thất điện năng (TTĐN) trên lưới điện là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm TTĐN, đảm bảo nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng và các dịch vụ cung cấp điện đang được PC Bắc Giang tập trung cao về nguồn lực trong các năm qua.

Ban chỉ đạo TTĐN họp định kỳ hàng thángBan chỉ đạo TTĐN họp định kỳ hàng tháng

Năm 2020, Tổng công ty giao cho PC Bắc Giang thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ TTĐN chung là 5,27 %, trong đó tỷ lệ TTĐN trên lưới điện 110kV là 0,90%, TTĐN trên lưới điện trung, hạ áp là 4,60%. Qua đó ngay từ đầu năm, PC Bắc Giang đã tập trung các nguồn lực thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành, như:

Đẩy nhanh tiến độ đóng điện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, hoàn thành đúng tiến độ việc xây mới, nâng công suất các TBA 110kV, xây mới các xuất tuyến trung áp tại trạm 110kV; tập trung đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ áp; nâng cao công tác quản lý Kỹ thuật-vận hành; trong công tác kinh doanh: thực hiện đúng kế hoạch định kỳ hệ đo đếm; tăng cường kiểm tra sử dụng điện; quản lý chặt chẽ việc ghi chỉ số công tơ đầu nguồn, công tơ dùng bán điện; tích cực hoàn thiện hệ thống đo xa tại các trạm biến áp chuyên dùng, công cộng và các điểm đo ranh giới.

Kết quả TTĐN lũy kế 10 tháng đầu năm 2020 đạt 5,10%, thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 0,79%, thấp hơn kế hoạch Tổng công ty giao là 0,17%. Trong đó tỷ lệ TTĐN lưới điện 110kV đạt 0,88%, thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 0,10%, thấp hơn chỉ tiêu giao là 0,02%, lưới điện trung, hạ áp đạt 4,71 %, thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 0,53%, tuy nhiên vẫn còn cao hơn chỉ tiêu giao là 0,17%.

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu TTĐN năm 2020, PC Bắc Giang giao nhiệm vụ cho Tổ giúp việc BCĐ giảm TTĐN gồm các cán bộ phòng: Kỹ thuật, Kinh doanh, Kiểm tra giám sát mua bán điện, Thanh tra Bảo vệ và Pháp chế phối hợp với Điện lực tổ chức kiểm tra các đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp có tổn thất cao, đề xuất giao các Điện lực lập phương án xử lý ngay, báo cáo kết quả từng công việc để Công ty nắm bắt, đánh giá hiệu quả và chỉ đạo kịp thời. Đồng thời Công ty chỉ đạo các Điện lực thực hiện gắn trách nhiệm, khoán chỉ tiêu TTĐN đến từng Tổ/Đội sản xuất và xét KPI hàng tháng, hàng quí, năm.

Nâng công suất máy biến áp tại xã Ngọc Thiện 2 - Tân YênNâng công suất máy biến áp tại xã Ngọc Thiện 2 - Tân Yên

Hai tháng cuối năm là một khoảng thời gian ngắn, rất nhiều công việc phải hoàn thành, tuy nhiên PC Bắc Giang quyết tâm thực hiện các biện pháp đảm bảo giảm TTĐN, cụ thể: Với lưới điện 110kV đảm bảo vận hành theo phương thức kết dây cơ bản, tránh quá tải, đầy tải, lệch tải đối với các đường dây và MBA 110kV; tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện, duy trì điều kiện vận hành ổn định tại các TBA,…

Với lưới điện trung, hạ áp: tập trung mọi nguồn lực, thực hiện các giải pháp giảm TTĐN đối với các đường dây có tỷ lệ TTĐN cao, các TBA công cộng có tỷ lệ TTĐN trên 10%; nâng hạ cấp công suất các trạm biến áp công cộng phù hợp với nhu cầu phụ tải; hoàn thành định kỳ hệ đếm điện, kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh thêm các khu vực có TTĐN cao hơn cùng kỳ; tăng cường quản lý chặt chẽ công tác GCS, kiểm tra, phúc tra chỉ số công tơ đầu nguồn, công tơ bán điện cho khách hàng,….Đó là chỉ đạo rất quyết tâm của Giám đốc công ty, Trưởng Ban chỉ đạo TTĐN tại cuộc họp thường kỳ tháng 10/2020.

Với các giải pháp đồng bộ và nỗ lực cao nhất của tập thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên PC Bắc Giang quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giảm TTĐN, cũng như các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Tổng công ty giao trong năm 2020, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và công tác KD-DVKH, góp phần hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 ÷ 2020.

Tiến Đăng

Hà Nội: “Rục rịch” khởi động thị trường mùa Giáng Sinh 2020

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành