Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Điện lực Hà Tĩnh quyết liệt với mục tiêu giảm tổn thất điện năng

Điện lực Hà Tĩnh quyết liệt với mục tiêu giảm tổn thất điện năng

13/11/2020, 15:09

Xác định giảm tổn thất điện năng (GTTĐN) là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian qua, đội ngũ CBCNV Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu GTTĐN theo kế hoạch.

Công ty Điện lực Bắc Giang quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2020

Công ty Điện lực Bắc Giang quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2020

14/11/2020, 13:37

Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) xác định nhiệm vụ giảm tổn thất điện năng (TTĐN) trên lưới điện là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Công ty Điện lực Bắc Ninh nỗ lực giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Bắc Ninh nỗ lực giảm tổn thất điện năng

19/11/2020, 08:13

Giảm tổn thất điện năng luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công ty Điện lực Bắc Ninh với nhiều giải pháp kết hợp từ giai đoạn thiết kế, quy hoạch, cải tạo, đầu tư xây dựng công trình, đến công tác quản lý, các phương án kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trong quá trình vận hành.

Công ty Điện lực Quảng Ninh giảm tổn thất điện năng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Công ty Điện lực Quảng Ninh giảm tổn thất điện năng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

20/11/2020, 06:24

Từ nhiều năm qua, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả để hiện thực hóa các chỉ tiêu giảm TTĐN theo đúng lộ trình mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Công ty Điện lực Điện Biên quyết liệt giảm tổn thất điện năng để về đích giai đoạn 2016 -2020

Công ty Điện lực Điện Biên quyết liệt giảm tổn thất điện năng để về đích giai đoạn 2016 -2020

21/11/2020, 17:56

Song song với việc đảm bảo cung ứng điện, công tác tổn thất điện năng được Công ty Điện lực Điện Biên đặc biệt quan tâm.

Tiếp tục đổi mới công tác quản trị nhằm giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Tiếp tục đổi mới công tác quản trị nhằm giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

21/05/2021, 16:52

Đó là một trong những chỉ đạo của Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tại cuộc Họp Ban chỉ đạo (BCĐ) giảm Tổn thất điện năng (TTĐN) EVNNPC vừa diễn ra sáng 20/5/2021. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các đơn vị thành viên và các Điện lực thành phố/huyện trực thuộc.