Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Công ty Điện lực Điện Biên quyết liệt giảm tổn thất điện năng để về đích giai đoạn 2016 -2020

Song song với việc đảm bảo cung ứng điện, công tác tổn thất điện năng được Công ty Điện lực Điện Biên đặc biệt quan tâm.

Trong giai đoạn 2016 - 2019 và 9 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Điện Biên đã điều hành hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho đời sống sinh hoạt của nhân dân, các dân tộc trên địa bàn, công tác quản lý vận hành cung cấp điện luôn được quan tâm củng cố, chất lượng quản lý được nâng cao, lưới điện vận hành an toàn ổn định, không có sự cố lớn do chủ quan xảy ra, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Song song với việc đảm bảo cung ứng điện, công tác tổn thất điện năng được Công ty đặc biệt quan tâm. Thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc giao, Công ty Điện lực Điện Biên đã nỗ lực thực hiện và tập trung quyết liệt các giải pháp giảm tổn thất điện năng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu giai đoạn 5 năm (2016-2020).

Tổng kết 4 năm (2016-2019) và 10 tháng đầu năm 2020 Công ty Điện lực Điện Biên đã hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng. Kết quả thực hiện 10 tháng năm 2020 tổn thất đang thực hiện 4,66% giảm 2,04% so với giai đoạn năm 2016 và kết quả tổn thất 10 tháng đang thấp hơn 0,44% so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2020. Để đạt được những kết quả như trên Công ty Điện lực Điện Biên đã thực hiện một số biện pháp then chốt sau:

Thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng từ Công ty đến các đơn vị, người đứng đầu làm trưởng ban chỉ đạo để nâng cao hiệu quả điều hành, gắn kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tổn thất điện năng với đánh giá hoàn thành chức trách của người đứng đầu đơn vị, giao chỉ tiêu tổn thất điện năng tới từng đơn vị triển khai quản lý tổn thất điện năng đến từng đường dây, máy biến áp. Ban chỉ đạo giảm tổn thất từ Công ty đến các đơn vị thường xuyên tổ chức họp giao ban hàng tháng, quý và có đánh giá, phân tích các nguyên nhân để kịp thời chỉ đạo, có những phương án cụ thể từng tuần, tháng nhằm  giảm tổn thất điện năng lưới điện.

Tập trung vào công tác vận hành, duy trì điện áp tại các thanh cái trung áp trạm 110kV, duy trì kết dây lưới trung áp theo phương thức cơ bản, kiểm soát tình hình sự cố lưới điện và chất lượng vật tư đưa vào lưới điện, vận hành hiệu quả các recloser trên lưới điện để nhanh chóng cô lập sự cố giảm thời gian mất điện.

Bên cạnh đó, giải pháp giảm sự cố lưới điện, khôi phục nhanh sự cố luôn được Công ty chú trọng. Rà soát các máy biến áp, đường dây đã vận hành lâu năm có tổn thất tăng cao trong vận hành để có kế hoạch thay thế kịp thời; áp dụng các giải pháp vận hành sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị như: Kiểm tra định kỳ bằng Camera nhiệt, thiết bị PD, vệ sinh công nghiệp hotline sứ đang mang điện bằng công nghệ mới sử dụng bơm nước áp lực cao để không phải cắt điện: Trước đây để đảm bảo an toàn cho hệ thống, định kỳ hàng năm, các đơn vị điện lực phải tiến hành cắt điện, đồng thời huy động một lực lượng lớn nhân lực làm vệ sinh lưới điện, công nhân phải lau chùi từng bát sứ trên độ cao 20 - 30m cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động. Ðáng nói là việc cắt điện khi tiến hành vệ sinh lưới điện đã gây nhiều thiệt hại cho hệ thống, như gây gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng, sai lệch chu kỳ chỉ số ảnh hưởng đến tổn thất điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.…việc đưa giải pháp công nghệ mới vào vận hành như trên trong những năm vừa qua số vụ sự cố đều trong xu hướng năm sau giảm hơn năm trước.

Vệ sinh công nghiệp hotline sứ đang mang điện bằng công nghệ mới sử dụng bơm nước áp lực caoVệ sinh công nghiệp hotline sứ đang mang điện bằng công nghệ mới sử dụng bơm nước áp lực cao

Đối với lưới điện hạ áp đơn vị luôn quan tâm chú trọng cải thiện với các TBA có tổn thất cao, khu vực có điện áp thấp, tăng cường thực hiện việc kiểm tra đo dòng cân pha xử lý phát nhiệt trên lưới, xử lý hành lang lưới điện, thay thế công tơ cháy kẹt, định kỳ đúng thời gian quy định, kiểm tra hệ thống bù hạ thế và tính toán luân chuyển vị trí lắp đặt tụ ra đường dây đúng trung tâm phụ tải.

Cùng việc phối hợp chặt chẽ với trung tâm ĐKX để đảm bảo các thông số vận hành đặc biệt là điện áp và mang tải thiết bị, các đơn vị liên tục rà soát lưới điện để thực hiện tối ưu hóa khả năng mang tải các đường dây, nâng công suất các máy biến áp đầy và quá tải trong vận hành. Đồng thời quản lý tốt hệ thống đo đếm ranh giới, đảm bảo hệ thống đo đếm ranh giới đo đếm chính xác sản lượng điện năng giao nhận. Tới thời điểm hiện tại Công ty đã thay thế gần 130 nghìn công tơ cơ bằng công tơ điện tử, điện khí hóa toàn bộ khâu đo đếm trong kinh doanh điện, nhằm kiểm soát các tổn thất chính xác nhất đây là việc làm cấp bách.

Thay thế công tơ cơ bằng công tơ điện tửThay thế công tơ cơ bằng công tơ điện tử

Một giải pháp không kém phần quan trọng góp phần giảm tổn thất điện năng trên lưới điện là công tác đầu tư củng cố lưới điện, luôn được quan tâm chú trọng từ việc chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn nghiệm thu đưa vào vận hành. Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu đầu tư xây dựng, SCL tài sản cố định hằng năm của các đơn vị trực thuộc, Công ty chỉ đạo các Điện lực rà soát nguồn lưới điện, đăng ký danh mục và kiểm soát đầu tư hiệu quả theo thứ tự ưu tiên và triển khai thực hiện công tác khảo sát lập phương án đảm bảo tiến độ và chất lượng, đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát thi công đảm bảo an toàn và chất lượng. Nhờ có sự phối hợp tốt giữa các phòng ban và các Đơn vị trực thuộc, các công trình đầu tư xây dựng và SCL trong những năm qua (2016-2021) của PC Điện Biên đã thi công hoàn thành đúng theo tiến độ yêu cầu, Công ty tiếp tục đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư, đặc biệt các dự án có hiệu quả cao trong việc giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ an toàn, tin cậy vận hành lưới điện như các dự án giảm đầy và quá tải lưới điện; sử dụng dây dẫn tổn thất thấp trong các dự án nâng cấp, cải tạo lưới truyền tải điện.

Hiện nay, Công ty đang triển khai các ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện; Đưa đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; tiếp tục triển khai đề án “Lưới điện thông minh của EVN” nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật và các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và hoàn thành các mục tiêu chiến lược của EVN. Góp phần giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục phục vụ nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra, tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện, công trình điện, đẩy mạnh các biện pháp kỹ thuật, bảo vệ để ngăn ngừa sự cố do sét, sự cố trạm biến áp nhằm đảm bảo vận hành an toàn. Mặt khác, áp dụng các biện pháp quản lý kinh doanh trong công tác chống trộm cắp điện như nâng cao trình độ và trách nhiệm của công nhân ghi chỉ số công tơ khi phát hiện công tơ bị xâm hại, theo dõi sản lượng điện của khách hàng, khoanh vùng tổn thất để phát hiện những bất hợp lý và có biện pháp thực hiện phù hợp, kịp thời với từng khu vực.

Hàng năm đào tạo, tập huấn để nâng cao tay nghề cho lực lượng làm công tác giảm tổn thất điện năng. Thường xuyên tổ chức các cuộc thi tay nghề để tạo điều kiện cho công nhân có cơ hội tìm tòi, trao đổi, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, từ đó sẽ phục vụ cho công tác quản lý vận hành và kinh doanh mua bán điện tốt hơn.

Thu Huyền 

Bài liên quan

Tin mới

Tuyên Quang: Bưởi Soi Hà được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý
Tuyên Quang: Bưởi Soi Hà được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa có quyết định cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm bưởi Soi Hà (Yên Sơn).

Đến 18h ngày 21/9: Hà Nội ghi nhận 13 ca mắc covid -19 mới tại khu phong tỏa, cách ly
Đến 18h ngày 21/9: Hà Nội ghi nhận 13 ca mắc covid -19 mới tại khu phong tỏa, cách ly

Tính đến 18 giờ ngày 21/9, Hà Nội ghi nhận 13 ca Covid-19, trong đó, 2 ca tại khu phong tỏa, 11 ca tại khu cách ly.

Đà Nẵng: Thêm 61 bệnh nhân mắc Covid-19 được xuất viện
Đà Nẵng: Thêm 61 bệnh nhân mắc Covid-19 được xuất viện

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Thành phố Đà Nẵng cho biết, ngày 21/9, Bệnh viện dã chiến tại Khu ký túc xá phía tây thành phố, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và Bệnh viện phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 61 bệnh nhân mắc Covid-19.

Ngành Giao thông vận tải tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp
Ngành Giao thông vận tải tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-BGTVT về tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Bạc Liêu: Điều tra vụ Giám đốc Công ty Mỹ phẩm Đông Anh bị tố làm lây lan dịch Covid-19
Bạc Liêu: Điều tra vụ Giám đốc Công ty Mỹ phẩm Đông Anh bị tố làm lây lan dịch Covid-19

Cơ quan CSĐT Công an TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã thụ lý điều tra theo đơn tố giác tội phạm của công dân đối với bà Nguyễn Huỳnh Như (SN 1997, ngụ phường 7, TP. Bạc Liêu) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Mỹ phẩm Đông Anh về hành vi không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, dẫn đến thành F0 và lây lan cho nhiều người.

Ngày 21/9: Có 11017 ca Covid-19 khỏi bệnh
Ngày 21/9: Có 11017 ca Covid-19 khỏi bệnh

Bản tin dịch Covid-19 ngày 21/9 của Bộ Y tế cho biết có 11.692 ca mắc, trong đó riêng TP Hồ Chí Minh đã có 6.521 ca, tiếp đến là Bình Dương với 3.609 ca. Trong ngày có 11.017 bệnh nhân khỏi, cao hơn hôm qua gần 5.000 ca khỏi.