Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: Cho vay

Giải ngân cho vay trả lương ngừng việc

Giải ngân cho vay trả lương ngừng việc

22/11/2020, 20:45

Thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Chính sách hỗ trợ của Vietcombank đối với khách hàng bán lẻ trước tác động của dịch bệnh Covid-19

Chính sách hỗ trợ của Vietcombank đối với khách hàng bán lẻ trước tác động của dịch bệnh Covid-19

07/02/2022, 10:43

Từ năm 2020 đến nay, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Vietcombank đã liên tục triển khai 09 đợt giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai.

Vietcombank giảm đồng loạt lãi suất cho vay VND hỗ trợ khách hàng năm 2022

Vietcombank giảm đồng loạt lãi suất cho vay VND hỗ trợ khách hàng năm 2022

25/11/2022, 10:17

Trong năm 2020 và 2021, để hỗ trợ và chia sẻ cùng khách hàng trước những khó khăn của dịch Covid-19, Vietcombank đã đi đầu trong việc thực hiện các chính sách giảm lãi suất cho vay, miễn giảm phí dịch vụ dành cho khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân.